Rozhovory, diskuze

Anketa mezi stavebními firmami: Ať vláda škrtá, ale musí i investovat

Vloženo: 13.12.2010  |  Aktualizováno: 13.12.2010
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: redakce

Skeptické prognózy se naplnily a příští rok nebude lepší, spíše naopak. Úsporné kroky nové vlády ČR jsou samozřejmě důležité, ale katastrofálně se jim nedostává prorůstového akcentu. Takto by se dala shrnout tradiční anketa stavebních firem, kterou ve svém prosincovém speciálu pořádá časopis Stavebnictví.

V přípravné fázi dopravních staveb se může uspořit až třicet procent nákladů

Vloženo: 09.12.2010  |  Aktualizováno: 09.12.2010
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Petr Zázvorka | foto: archiv SMP CZ, a.s., www.stavbaroku.cz

Nová vláda České republiky vyvolala širokou diskuzi a také mnoho jednání v oblasti investiční výstavby dopravních staveb. Ministerstvo dopravy ČR začalo uplatňovat taktiku zakonzervování mnoha staveb, vyjednávání s čínskými dodavateli apod. Nakonec se podařilo dojít k několika kompromisům, ale situace v investiční politice vlády ČR v oblasti dopravní infrastruktury je stále, řekněme, neuspokojivá.

Chci získat prostředky pro další rekonstrukce panelových domů

Vloženo: 09.12.2010  |  Aktualizováno: 09.12.2010
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: archiv MMR ČR

Vývoj investiční výstavby v dopravní infrastruktuře se stal kvůli, řekněme, nestandardnímu postupu Ministerstva dopravy ČR, mediálním hitem. Fakt, že byly v oblasti bytové výstavby pozastaveny dva nejsilnější dotační programy Zelená úsporám a NOVÝ PANEL už neměl takovou ?popularitu?.

Stavařina je tvrdé, ale krásné povolání

Vloženo: 08.11.2010  |  Aktualizováno: 08.11.2010
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Petr Zázvorka | foto: Martin Salajka

Osobností stavitelství pro rok 2010 se stal Ing. Václav Matyáš, prezident SPS v ČR. Jako představitel nejvyššího podnikatelského orgánu českého stavebnictví často komentuje situaci ve stavební výrobě. Při nedávném vystoupení v oblíbeném televizním pořadu vzbudil pozornost neobvyklý dar, který dostal od ministra dopravy Víta Bárty – sklenici sádla, jako symbol státem ušetřených miliard, získaných úsporami od stavebních firem, jež nechtěly, aby došlo k zastavení nebo zakonzervování jejich staveb.

Řízení nákladů v období pokročilé hospodářské krize

Vloženo: 20.10.2010  |  Aktualizováno: 20.10.2010
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Petr Fajkoš

Hospodářská krize, resp. ekonomická krize ve stavebnictví je už téměř dva roky starou skutečností a zdaleka nekončí. Stavební firmy a výrobci stavebních hmot většinou udělali mnoho opatření na snížení nákladů a jejich racionalizaci.

Vývoj v navrhování a konstrukčním řešení staveb

Vloženo: 20.09.2010  |  Aktualizováno: 20.09.2010
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Trendy v navrhování budov
Autor: text: Hana Dušková | foto: Tomáš Malý, archiv STATIKA Čížek s.r.o.

„Při návrhu je třeba reflektovat realitu, v tomto směru jsou v České Republice ještě značné rezervy,“ zdůraznil v rozhovoru pro časopis Stavebnictví Ing. Pavel Čížek, autorizovaný inženýr a jednatel projektové kanceláře působící v oblasti navrhování statického řešení železobetonových pozemních staveb.

Pročištění právních předpisů je pro řešení krize prioritní

Vloženo: 17.09.2010  |  Aktualizováno: 17.09.2010
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Petr Zázvorka | foto: archiv společnosti Metrostav a.s.

„V době krize dochází v České republice často k paradoxní situaci, že nestavíme nikoli z důvodu nedostatku peněz, ale proto, že není v pořádku právní rámec stavby,“ konstatuje v rozhovoru pro časopis Stavebnictví Pavel Pilát, generální ředitel akciové společnosti Metrostav, jedné z nejdůležitějších stavebních firem v České republice.

Státní fond rozvoje bydlení a aktuální úkoly bytové politiky

Vloženo: 18.08.2010  |  Aktualizováno: 18.08.2010
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Hana Dušková | foto: archiv SFRB

„Prodloužit životní cyklus stávající bytové zástavby je snahou a také jedním ze základních úkolů současné státní bytové politiky. To, jestli budou její opatření realizována SFRB nebo jinou cestou, je otázka formy. Prioritní je otázka zdrojové základny pro bytovou politiku,“ upozorňuje v rozhovoru pro časopis Stavebnictví JUDr. Jan Wagner, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB).

Současný stav a vývoj komunikačního systému hlavního města Prahy

Vloženo: 14.06.2010  |  Aktualizováno: 14.06.2010
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Dopravní stavby
Autor: text: Hana Dušková | grafické podklady: Jakub Karlíček, SATRA, spol. s r.o.

Koncem dubna uspořádala redakce časopisu Stavebnictví další z diskuzí, tentokrát na téma Komunikační systém hlavního města Prahy. Diskuze zaměřené na současný stav a další vývoj výstavby Městského okruhu (MO), Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) a dostředných komunikací příslušných radiál se zúčastnili tito odborníci: Ing. Martin Höfler, obchodní ředitel PUDIS, a.s., Ing. Michal Hrdlička, vedoucí silničního oddělení Mott MacDonald Praha, spol. s r.o., Ing. Jiří Lebeda, projektant dopravní investiční výstavby hl. m. Prahy; prof. Ing. František Lehovec, CSc., předseda České silniční společnosti, Ing. Pavel Šourek, technický ředitel SATRA, spol. s r.o., Ing. Jaroslava Trnková, CSc., koordinátorka strategického rozvoje Městské části Praha 6, a Jiří Zeman, specialista přípravy a realizace investic Odboru městského investora Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP).

Stavebnictví musí rozhýbat ekonomiku

Vloženo: 17.05.2010  |  Aktualizováno: 17.05.2010
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text a foto: Petr Zázvorka

Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Zsolt Lukáč je stavební profesí vodohospodář, majitel firmy zaměřené na inženýrské činnosti, se zkušenostmi státního tajemníka slovenské vlády. Rozhovor o slovenském stavebnictví, které po období prudkého růstu a následném propadu opět sbírá síly, se uskutečnil v Bratislavě, kde se chystají významné PPP projekty dopravních staveb, ke kterým nemáme v ČR ještě odvahu. Zkušenosti, získané slovenskými stavbaři, mají obecnou platnost.

Nelze se přizpůsobovat průměrnosti

Vloženo: 13.05.2010  |  Aktualizováno: 13.05.2010
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Hana Dušková | foto: Tomáš Malý

„Jsem optimistka a věřím, že se vše bude vyvíjet stále lépe,“ uvítala nás nová děkanka Stavební fakulty ČVUT v Praze, profesorka Alena Kohoutková. V pozitivním duchu také v následném rozhovoru odpovídala na otázky, které jsme si pro ni s předsedou redakční rady časopisu, inženýrem Michaelem Trnkou, připravili.

Naši absolventi nemají problém s uplatněním

Vloženo: 15.04.2010  |  Aktualizováno: 15.04.2010
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Petr Zázvorka | foto: Tomáš Malý

Doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D., je děkankou FAST VŠB–TU Ostrava od února letošního roku. I přes krátkou dobu svého působení v nové funkci energicky řeší problémy, které vyplývají ze specifických podmínek regionu, jehož potřeby v oblasti výstavby fakulta pokrývá.

Doba (ne)hájení děkana Drochytky

Vloženo: 14.04.2010  |  Aktualizováno: 14.04.2010
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý

Profesor Rostislav Drochytka mnoho času na rozkoukání v nové funkci děkana Fakulty stavební VUT v Brně neměl. Hned po nastěhování do nové kanceláře musel řešit dva klíčové dlouhodobé projekty fakulty.

Nestačí mít nový materiál, je také nutné ukázat, jak a co z něj stavět

Vloženo: 10.03.2010  |  Aktualizováno: 10.03.2010
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Flexibuild s.r.o.

Výroba materiálů z recyklátů má své kouzlo. „Těžbu“ surovin zajistí sami konzumenti a navíc jde o konkrétní naplnění často špatně uchopitelných pojmů zelené stavění a zelená architektura. Z marketingového hlediska je to každopádně tah správným směrem.

Sanace staveb z hlediska vlhkosti

Vloženo: 09.03.2010  |  Aktualizováno: 09.03.2010
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Stavební izolace
Autor: text: Hana Dušková | foto: Tomáš Malý, archiv ateliéru Ing. Michaela Balíka, CSc.

„Letošní zimní měsíce jsou pro náš ateliér obdobím úžasné práce. V současné době zpracováváme návrhy dodatečného odvlhčení zdiva tří obrovských barokních kostelů na nádherných poutních místech,“ říká Ing. Michael Balík, CSc., přední odborník v oblasti sanací zejména historických staveb.

Strana:  1   2   3   4   5   6   7   8   9 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007