Rozhovory, diskuze

Stavební školství v ČR z pohledu ředitelů středních průmyslových škol

Vloženo: 08.12.2014  |  Aktualizováno: 08.12.2014
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text Hana Dušková

V kanceláři první místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Aleny Gajdůškové se 25. března konala debata u kulatého stolu upozorňující na neuspokojivý stav a primární problémy v oblasti středního stavebního školství v České republice. Spolupořadatelem diskuzního setkání a navazující tiskové konference byla Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Vývoj stavebních strojů v Dobříši je založen na českých hlavách

Vloženo: 02.12.2014  |  Aktualizováno: 02.12.2014
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text Jan Táborský | foto Doosan Bobcat Engineering s.r.o.

Na konci srpna bylo otevřeno v Dobříši jedno z nejmodernějších vývojových center stavebních strojů na světě. Je to logický krok, protože výroba strojů značky Bobcat (ta od roku 2008 patří jihokorejskému strojnímu gigantu Doosan) se v tomto místě rozběhla již před třinácti lety a postupem času byla českým inženýrům svěřena i velká část vývoje modelů této značky. Jedním z těch, kteří u toho byli „od začátku“, je produktový ředitel Ing. Jaroslav Fišer.

Měl bych být mediátorem činnosti různých ministerstev

Vloženo: 04.11.2014  |  Aktualizováno: 04.11.2014
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text Jan Táborský | foto Tomáš Malý

Náměstek ministra průmyslu Ing. Jiří Koliba je původní profesí projektant-statik. Přestože už řadu let pracuje ve státní správě a dříve se realizoval i v jiných oborech, je mu stavebnictví blízké. Rád vzpomíná na jeden ze svých prvních úkolů v projektové kanceláři, kdy se mu po týdnu komplikovaných, tehdy ještě ručních výpočtů podařilo najít řešení, jak zachránit dřevěný krov jedné historické stavby, který všichni považovali za odepsaný. Podobnou záchranářskou misi může nyní zažít na ministerstvu průmyslu, kde je půl roku zodpovědný za odvětví, jehož stabilita je také poněkud narušena.

Reakce na komentář: Novela stavebního zákona po roční praxi

Vloženo: 24.06.2014  |  Aktualizováno: 24.06.2014
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text Ing. Václav Souček

Svědomí ani profesní pohled na věc mi nedá nereagovat na názor autorizovaného inspektora Ing. Fuchse, prezentovaný pod názvem Novela stavebního zákona po roční praxi v čísle 03/14 časopisu Stavebnictví.

Důležité je formální naplnění zákona, věcný smysl nikoho nezajímá

Vloženo: 19.06.2014  |  Aktualizováno: 19.06.2014
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text Jan Táborský | foto Tomáš Malý

Novela zákona o veřejných zakázkách z roku 2012 není po dvou letech zkušeností v některých aspektech přijímána příliš pozitivně. S odstupem ji hodnotí dlouholetý odborník na oblast veřejných zakázek pro stavební práce, viceprezident Svazu podnikatelů v ČR a předseda představenstva RTS, a.s., Ing. Jiří Košulič.

Současný stavební trh z pozice velkých českých výrobců stavebních hmot

Vloženo: 11.06.2014  |  Aktualizováno: 11.06.2014
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text Hana Dušková

„Podporujte české výrobky, podporujete tím českou ekonomiku,“ bylo mottem rozhovoru s Ing. Romanem Blažíčkem, generálním ředitelem a jednatelem společnosti Lasselsberger, s.r.o., která v roli výrobce keramických obkladů působí na českém stavebním trhu již více než 130 let a má zájem výrobu i nadále udržet, dále do ní investovat a rozvíjet ji.

Ocenění pro významného odborníka a novátora v oblasti stavebního práva

Vloženo: 11.06.2014  |  Aktualizováno: 11.06.2014
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text Hana Dušková | foto Tomáš Malý

Na slavnostním setkání v Senátu Parlamentu ČR, které se konalo při příležitosti již sedmých Dnů stavitelství a architektury v říjnu 2013, byl vyhlášen Osobností stavitelství významný odborník na legislativní činnost v oblasti stavebního práva ? JUDr. Miroslav Hegenbart. Následující rozhovor představuje jeho profesní kariéru, ale také názory na současný stav a řízení stavebnictví a investiční výstavby v České republice.

Nekvalitu přiznává čtvrtina firem

Vloženo: 21.12.2012  |  Aktualizováno: 21.12.2012
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: Daniel Doležal | grafické podklady archiv autora

Společnost CEEC Research zpracovává pravidelné analýzy vývoje stavebnictví v devíti zemích střední a východní Evropy, které v současné době využívá již přes 10 000 organizací v regionu. Organizuje také Setkání lídrů stavebních společností ve vybraných zemích, jehož se účastní ministři jednotlivých vlád a generální ředitelé největších stavební firem.

Na západ, na jih, na sever i na východ od nás to jde

Vloženo: 16.10.2012  |  Aktualizováno: 16.10.2012
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: Jan Táborský | Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

„Můj optimizmus pro budoucnost bytové výstavby vyplývá z toho, že v České republice je statisticky velmi jasně prokázaný nedostatek kvalitních bytů, respektive český bytový fond je v porovnání se zeměmi západní Evropy stále velmi slabý,“ říká Josef Kotek, generální ředitel akciové společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, jeden z nejzkušenějších a také nejuznávanějších vrcholných manažerů v oblasti výroby stavebních materiálů.

Dobře navržená stavební konstrukce nesmí postrádat nápad a vtip

Vloženo: 25.05.2012  |  Aktualizováno: 25.05.2012
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: Hana Dušková | Tomáš Malý, Ing. M. Trnka, CSc., Ing. Ivan Lepš, Studio LAB

Významné životní jubileum Ing. Michaela Trnky, CSc., který 27. dubna tohoto roku oslavil své sedmdesáté páté narozeniny, je příležitostí k rozhovoru, zaměřenému na jeho bohaté profesní zkušenosti v oboru navrhování ocelových konstrukcí staveb.

Stavařina je profese pro statečné

Vloženo: 25.05.2012  |  Aktualizováno: 25.05.2012
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: Petr Zázvorka | archiv SPS v ČR

Viceprezident a nový obchodně technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Pavel Ševčík je špičkovým manažerem a odborníkem. Celou profesní kariéru věnoval především stavebnictví v severomoravském regionu. Po dokončení studií v roce 1983 nastoupil do firmy Bytostav Poruba, od roku 1992 akciové společnosti, kde prošel v průběhu devětadvaceti let řadou pozic – od asistenta mistra na stavbě po funkci ředitele společnosti, kterou vykonával čtrnáct let.

Liberalizace trhu s energiemi z pozice velkých průmyslových spotřebitelů v ČR

Vloženo: 24.05.2012  |  Aktualizováno: 24.05.2012
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: Hana Dušková | SVPS v ČR

Ceny elektrické energie pro průmysl v ČR patří v současné době k nejvyšším v Evropě. Co je třeba podniknout pro zlepšení této pozice? Jak může český průmysl čelit světové i evropské konkurenci? Názory Sdružení velkých průmyslových spotřebitelů v ČR v následujícím rozhovoru prezentuje Ing. Roman Blažíček, jednatel společnosti LASSELSBERGER, s.r.o.

Češi staví metro v Helsinkách

Vloženo: 24.05.2012  |  Aktualizováno: 24.05.2012
Rubrika: Realizace staveb | Rozhovory, diskuze
Autor: Petr Zázvorka | archiv Metrostav a.s., divize 5

Inženýr Václav Pavlovský patří ke skupině pracovníků Metrostavu, kteří dokázali ve složitých geologických a klimatických islandských podmínkách úspěšně dokončit náročnou zakázku, jejímž předmětem byla ražba silničních tunelů, vysoce hodnocených dobrou kvalitou odvedených prací. Raziči nyní pracují ve Finsku, kde česká stavební firma spolupracuje na rozšíření helsinského metra. Za zmínku stojí, že běžná komunikace při poradách s investorem probíhá v místním jazyce, tedy ve finštině.

Nedostavěný úsek polské dálnice musí po blamáži s Číňany dokončit česká firma

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text Petr Zázvorka | grafické podklady archiv SMP CZ, a.s.

„Po nuceném odchodu čínské firmy se na stavbě více než půl roku nepracovalo, staveniště po tuto dobu zajišťovala pouze hlídací služba a docházelo k postupné devastaci nedokončeného díla. Stavební objekty byly zanechány v různém stupni rozpracovanosti a v různé kvalitě provedených prací,“ vzpomíná Ing. Antonín Brnušák, ředitel Divize dopravní stavby SMP CZ, a.s.

Stanislav Bechyně

Vloženo: 10.03.2012  |  Aktualizováno: 10.03.2012
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text Petr Zázvorka | grafické podklady archiv ČVUT v Praze

Narodil se 20. července 1887 v Přibyslavi, kde také navštěvoval obecnou a měšťanskou školu. Maturitu složil s vyznamenáním na reálném gymnáziu v Novém Městě na Moravě. V letech 1905–1910 studoval na odboru stavebního inženýrství České vysoké škole technické. Studia ukončil v roce 1910 druhou státní zkouškou s vyznamenáním.

Strana:  1   2   3   4   5   6   7   8   9 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007