arrows Realizace staveb arrows Nosné konstrukce staveb arrowsRekonverze plynojemu v NKP Dolní oblast Vítkovic na multifunkční aulu
grafické podklady EXCON, a.s.
text Miloslav Lukeš, Vladimír Janata
číslo: 02/2012
Rekonverze plynojemu v NKP Dolní oblast Vítkovic na multifunkční aulu

· Příčný řez stavbou plynojemu po vybudování nové ocelové a betonové konstrukce pro hlediště, jeviště, knihovnu a další provozní části budoucí multifunkční auly
Národní kulturní památka Dolní oblast Vítkovic nedaleko centra Ostravy s unikátním komplexem industriální architektury je v současné době svědkem velmi zajímavé, citlivé rekonverze původně průmyslové stavby odstaveného plynojemu. V jeho vnitřním prostoru se buduje hlediště, jeviště a další konstrukce potřebné pro zajištění provozu nového multifunkčního centra. Vzniká tak gigantický prostor o objemu cca 110 000 m3, který bude využíván pro pořádání kulturních a společenských akcí.
odeslat odeslat    tisk tisk
Ing. Miloslav Lukeš
Ing. Miloslav LukešVe firmě Excon, a.s., působí jako projektant-statik od ukončení studií na FSv ČVUT, obor konstrukce a dopravní stavby. Projektoval mnoho významných staveb, z nichž lze jmenovat např. velkorozponový hangár v Mošnově, stožáry, komíny. V současné době působí jako vedoucí projektu rekonverze plynojemu a vysoké pece ve Vítkovicích.
E-mail: lukes@excon.cz
Spoluautor:
Ing. Vladimír Janata, CSc.
E-mail: janata@excon.cz

Historie a funkce plynojemu
Plynojem byl postaven v letech 1924–1925 a sloužil až do roku 1998, kdy byla ve Vítkovických vysokých pecích po 162 letech ukončena výroba železa. První větší oprava byla zahájena v roce 1969. Tehdy došlo k opravě zejména netěsného zvonu plynojemu, aby nedocházelo k únikům plynu. Generální rekonstrukce v roce 1983 zahrnovala výměnu zvonu a vyrovnání náklonu nádrže vzniklého vlivem nerovnoměrného sedání podloží poddolovaného území. Po této opravě plynojem sloužil až do ukončení provozu v roce 1998.
Z funkčního hlediska se jedná o tzv. mokrý plynojem s proměnným objemem plynu stálého tlaku. Má pevnou spodní část v podobě válcové nádrže, do níž se zasouvá pohyblivý zvon ukončený vrchlíkem. Úniku plynu zabraňuje vodní těsnění. Plynojem o maximálním objemu 50 000 m3 jímá vyčištěný vysokopecní plyn a udržuje stálý tlak v plynové síti.

Cíle rekonverze
V první etapě stavebních úprav byl zvon plynojemu vyzdvižen o cca 13 m do polohy maximálního objemu plynu, čímž vznikl prostor pro vybudování vnitřních konstrukcí multifunkční auly. Před samotným zdvihem došlo k zesílení konstrukce zvonu a její úpravě pro nový účel. Úprava zahrnovala zejména novou konstrukci tamburu a přípravu konstrukce pro vytvoření velkoplošného proskleného otvoru.
Ve druhé etapě byla střecha a stěna zvonu zateplena novým obvodovým pláštěm, pod který se umístily vzduchotechnické jednotky a další technologie. Opravila se také konstrukce nádrže, v jejíž stěně byl vytvořen velkoprostorový prosklený otvor. Uvnitř plynojemu byly nezávisle na samotné stavbě plynojemu postaveny ocelové a betonové konstrukce pro hlediště, jeviště, knihovnu a další provozní části budoucí multifunkční auly.

Základní údaje o stavbě
Investor:
Dolní oblast Vítkovice, z.s.p.o.
Architekt: Ing. arch. Josef Pleskot
Generální projektant stavební části: AP atelier, Ing. arch. Josef Pleskot
Projektant ocelové konstrukce: Excon, a.s., Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Miloslav Lukeš
Generální dodavatel: GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o.
Výroba a montáž ocelové konstrukce: Hutní montáže Ostrava, a.s.
Dodávka a předepnutí táhel: Tension systems, s.r.o.
Tenzometrická měření, předpínací postup, technologický postup zdvihu zvonu: Excon, a.s.
Stavbyvedoucí ocelové části: Ing. Aleš Zemánek
Doba výstavby: 03/2010–01/2011, 06/2011–05/2012

Plynojem po opláštění, montáž zasklení otvoru za jevištěm
¤ Plynojem po opláštění, montáž zasklení otvoru za jevištěm

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2012).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Insurance working capital. Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007