arrows Realizace staveb arrowsRekonstrukce lanové dráhy Sněžka
grafické podklady archiv TRENTO s.r.o. a ateliéru k2-architekti
Miloš Pařízek, Stanislava Kratochvílová
číslo: 08/2012
Rekonstrukce lanové dráhy Sněžka

· Pohled na horní stanici lanové dráhy. Nový stav po rekonstrukci stávající stavby (vizualizace, zdroj: ateliér k2-architekti).
V září roku 2011 začala rekonstrukce stávající dvousedačkové lanové dráhy na trase mezi stanicemi Pec pod Sněžkou – Růžová hora – Sněžka, která slouží veřejnosti od roku 1949. Uvedení nové čtyřmístné kabinkové lanové dráhy do provozu pro veřejnost se předpokládá v říjnu 2014.
odeslat odeslat    tisk tisk
Ing. Miloš Pařízek

Vystudoval FSv ČVUT v Praze, obor PS. Nastoupil do Stavoprojektu v Hradci Králové (1987), poté do arch. ateliéru Zídka – Plocek – Misík. V roce 1995 založil firmu TRENTO s.r.o., kde zastává funkci zodpovědného projektanta akce, popř. HIP. Je autorizovaným inženýrem pro obor PS.
E-mail: parizek.trento@seznam.cz

 

Ing. arch. Stanislava Kratochvílová
V roce 2001 vystudovala FA ČVUT v Praze, praxi absolvovala v ateliéru akad. arch. O. Hozmana, akad. arch. J. Formana. a spolupracovala s akad. arch. Jiřím Veselým. V roce 2003 spolu s manželem Ing. arch. Davidem Kratochvílem založila arch. ateliér k2-architekti.
E-mail: k2-architekti@volny.cz

Z historie rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku

 • 1987 – vznikl návrh na projekt nové lanové dráhy (LD) s kapacitou 550 lidí za hodinu, zadavatelem byl Interhotel Krkonoše.
 • 1989 – objevily se první protesty ekologů, byla vyvíjena snaha vrchol Sněžky chránit.
 • 1990 – Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) podpořila názor novou lanovku nestavět.
 • 1994 – byly podány čtyři návrhy na privatizaci LD.
 • 1995 – vlastník LD, České dráhy, a.s., chtěl LD pro její špatný technický stav uzavřít.
 • 1997 – vlastníkem se stalo město Pec pod Sněžkou (51% podíl) a město Malá Úpa (49% podíl).
 • 1997 až 1999 – spory mezi oběma městy o využívání LD.
 • 1999 – město Malá Úpa schválilo prodej svého podílu městu Pec pod Sněžkou.
 • 2000 – město Pec pod Sněžkou prezentovalo záměr postavit novou lanovku až na vrchol Sněžky, Správa Krkonošského národního parku měla k tomuto záměru důrazné výhrady.
 • 2002 – ministři životního prostředí České republiky a Polska se dohodli na zvýšené ochraně vrcholu hory Sněžka.
 • 2004 – město Pec pod Sněžkou a Správa KRNAP se dohodly, že nová lanovka bude vedena pouze v trase Pec pod Sněžkou – Růžová hora. Z Růžové hory povede do Pece pod Sněžkou nová lyžařská sjezdovka. V úseku Růžová hora – Sněžka bude ponechána stávající LD „na dožití“.
 • 2005 – do sporu vstoupil předseda Senátu ČR. KRNAP byl ochoten jednat o možnosti vést novou lanovku až na vrchol Sněžky.
 • 2006 – město Pec pod Sněžkou souhlasilo s tím, aby se lyžařský areál plánovaný na Růžové hoře přesunul na Vlašský vrch. Začala projektová příprava – provozovatel Lanová dráha Sněžka, a.s., prověřil hmotové varianty řešení nové stavby dolní stanice Pec pod Sněžkou. Vypracováním studie byl pověřen ateliér k2-architekti.
 • 2006 – město Pec pod Sněžkou, Lanová dráha Sněžka, a.s, a Správa KRNAP se dohodly na limitech pro rekonstrukci LD a na maximální přepravní kapacitě nové lanovky na Sněžku – jednalo se o 250 lidí za hodinu. Město Pec pod Sněžkou upustilo od záměru výstavby lyžařského areálu na Růžové hoře a ukončilo probíhající proces EIA. Za těchto podmínek KRNAP souhlasil s výstavbou nové lanovky až na vrchol Sněžky. Projektová příprava počítala s novými stavbami horní stanice Sněžka a mezistanice Růžová hora.
 • 2007 květen – prezentace studie rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku včetně nových staveb všech tří stanic na semináři v hotelu Horizont ateliérem k2-architekti. Prezentace se účastnili zástupci KRNAP, města Pec pod Sněžkou, předseda Senátu ČR a další.
 • 2007 – po intenzivním jednání pracovní skupiny, pověřené řešením rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku, a Správy KRNAP dochází k odklonu od původního řešení. Horní stanice a mezistanice lanové dráhy má být řešena rekonstrukcí stávajících objektů, dolní stanice LD jako nová stavba.
 • 2007 – odsouhlasení studie finální varianty všech tří stanic lanové dráhy. Jako generální projektant byla vybrána firma TRENTO s.r.o.
 • 2007–2008 – intenzivní projektová činnost a práce na žádosti o dotaci z regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, zpracování dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a výběr dodavatele stavby.
 • 2009 – z finančních důvodů je přistoupeno ke změně budovy dolní stanice LD. Autorem úprav byla firma TRENTO s.r.o., návrh vychází z původního urbanistického řešení a provozního schématu. Změna dokumentace pro výběr dodavatele stavby.
 • 2010 – výběr dodavatele stavby, výběrové řízení bylo následně zrušeno.
 • 2010 – nový výběr dodavatele stavby, vítězem výběrového řízení se stalo sdružení firem BAK stavební společnost, a.s., a LEITNER AG.
 • 09/2011 – počátek realizace stavby.
 • 03/2014 – předpokládané dokončení díla, zahájení zkušebního provozu.
 • 09/2014 – předpokládané ukončení zkušebního provozu.
 • 10/2014 – předpokládané uvedení lanové dráhy do provozu pro veřejnost.

Pohled ze svahu na horní stanici lanové dráhy. Nový stav po rekonstrukci původní stavby (vizualizace, zdroj: ateliér k2-architekti).

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 08/2012)

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Insurance working capital. Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007