Zkoušení a diagnostika staveb

Zásady hodnocení celistvosti konstrukcí při poškození - II

Vloženo: 25.10.2010  |  Aktualizováno: 25.10.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Trendy v navrhování budov | Zkoušení a diagnostika staveb
Autor: text: Milan Holický, Miroslav Sýkora, Karel Jung | foto: archiv autorů

Druhá část článku dokončuje popis metodiky hodnocení celistvosti (robustnosti, integrity) stavebních konstrukcí (úvodní část byla uveřejněna v minulém čísle 9/2010). Použití metodiky je ukázáno na numerickém příkladu rozhodování na základě optimalizace nákladů.

Jak předcházet nejčastějším poruchám stavebního skla - I. díl

Vloženo: 21.10.2010  |  Aktualizováno: 21.10.2010
Rubrika: Realizace staveb | Zkoušení a diagnostika staveb
Autor: autor: Miroslav Sázovský | grafické podklady: archiv autora

Příspěvek zmiňuje základní požadavky při navrhování konstrukcí ze stavebního skla a prezentuje, jak předcházet stále se opakujícím poruchám. Prostřednictvím ukázek z praxe specialisty na stavební sklo je popsáno, jak rozeznat jednotlivé praskliny a vyhodnotit příčiny jejich vzniku.

Na cestě za informacemi v oblasti stavebních výrobků

Vloženo: 20.10.2010  |  Aktualizováno: 20.10.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Zkoušení a diagnostika staveb
Autor: text: Alena Šimková

Autorka v článku osvětluje principy Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, které stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na jednotný evropský trh, a informuje o zrušení Směrnice Rady 89/106/EHS. Nadcházející nařízení nejen stanoví nová zvláštní pravidla pro uvádění stavebních výrobků na trh, zejména pokud jde o označení CE, ale také nově definuje povinnosti hospodářských subjektů, oznámených subjektů, technických posuzování shody a povinnosti orgánů dozoru nad trhem.

Obnova historických věží památkových objektů

Vloženo: 20.10.2010  |  Aktualizováno: 20.10.2010
Rubrika: Realizace staveb | Zkoušení a diagnostika staveb
Autor: text: Jaromír Poslušný | foto: archiv RENESANCE ? stavební firma

Článek prezentuje na příkladech historických věží tří památkových objektů – budovy radnice ve Znojmě, kostela sv. Jiří ve Strachoticích a kostela sv. Michala ve Znojmě, že věžní stavby vždy představují specifické konstrukční řešení a jejich obnova vyžaduje individuální přístup a speciální technologické postupy.

Vady úprav betonových balkonů a jejich důsledky

Vloženo: 12.10.2010  |  Aktualizováno: 12.10.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Zkoušení a diagnostika staveb
Autor: text: Petra Bednářová, Alena Hynková | foto: archiv autorů

Před zahájením prací na obnově obvodových plášťů budov bývají realizovány stavebně technické průzkumy a diagnostika balkonových konstrukcí. Na základě těchto zjištění jsou v rámci obnovy obvykle měněny nášlapné vrstvy a nahrazovány převážně lepením nové keramické dlažby na původní podklad nebo na podklad nový. Rychlost aplikace, obvykle požadovaná stavebníkem, vyvolává velmi často řadu druhotných vad a poruch.

Zásady hodnocení celistvosti konstrukcí při poškození - I

Vloženo: 30.09.2010  |  Aktualizováno: 30.09.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Trendy v navrhování budov | Zkoušení a diagnostika staveb
Autor: text: Milan Holický, Miroslav Sýkora, Karel Jungfoto: archiv autorů

Rozvoj materiálů a technologií ve stavebnictví a pokročilé metody analýzy konstrukcí umožňují navrhovat složité a štíhlé konstrukce, které mohou být citlivé na účinky extrémních zatížení vyvolaných nárazy, výbuchy, požáry, povodněmi, extrémními klimatickými zatíženími, teroristickými akcemi, nebo vandalizmem.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007