Životní cyklus staveb

Devastace smuteční síně v Židenicích

Vloženo: 23.05.2014  |  Aktualizováno: 23.05.2014
Rubrika: Analýzy, trendy | Životní cyklus staveb
Autor: doc. Ing. Josef Chybík, CSc., děkan FA VUT v Brně

Je přirozené, že stavební a architektonické publikace představují zajímavé stavby. Jen v malé míře však prezentují poučné příklady procesů devastace díla. Dobrou ukázkou, jak před rokem 1990 probíhala výstavba budov, které lze zařadit do typologické kategorie veřejných staveb, je smuteční síň na hřbitově v Brně – Židenicích. Je z ní patrno, jaké v osmdesátých letech 20. století byly stavební možnosti, a také to, jak byla výstavba organizována. Zároveň se jedná o názorný příklad vývoje vztahu společnosti ke stavební podstatě významného architektonického díla.

Snižování vlhkosti zdiva v příkladech, část II. - volba nejvhodnějších metod

Vloženo: 23.03.2011  |  Aktualizováno: 23.03.2011
Rubrika: Realizace staveb | Životní cyklus staveb
Autor: text: Michael Balík | grafické podklady: autor

Nutnost odstraňování poruch zdiva vznikajících nadměrnou vlhkostí (často spojenou s vysokou salinitou) je vyvolána nejen nepřijatelnými povrchovými závadami, ale zejména novými požadavky na užívání prostor suterénů a přízemí.

Hlavní příčiny geotechnických poruch a havárií staveb - II

Vloženo: 23.03.2011  |  Aktualizováno: 23.03.2011
Rubrika: Realizace staveb | Životní cyklus staveb
Autor: text: Jindřich Řičica | grafické podklady: autor

Odborná geotechnická veřejnost ve světě byla v posledních letech překvapena výskytem vážných nehod a poruch na stavbách. Evropská federace dodavatelů speciálního zakládání (EFFC) se rozhodla tomuto problému obzvláště věnovat. I v České republice je toto téma aktuální a havárie mají své důvody, které je třeba pro odstranění nebezpečí znát. Pokračování článku z únorového čísla je zaměřeno na nehody vzniklé v důsledku selhání materiálu nebo chybné technologie a provádění prací.

Požadavky na požárně odolné pochůzné plochy ze skla

Vloženo: 22.03.2011  |  Aktualizováno: 22.03.2011
Rubrika: Realizace staveb | Životní cyklus staveb
Autor: text: Miroslav Sázovský, Martin Bebčák | foto: MONTY s.r.o., archiv autora

Každé stavební dílo je výsledkem všech dílčích proporcionálních vztahů konstrukcí, které se z větší nebo menší části na jeho řešení podílejí, aby bylo dosaženo požadovaných funkcí. To platí i pro konstrukce pochůzných ploch ze stavebního skla.

Nová Evropská směrnice o energetické náročnosti budov

Vloženo: 22.03.2011  |  Aktualizováno: 22.03.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Životní cyklus staveb
Autor: text: Karel Kabele

Snižování energetické náročnosti budov je cílem, který si Evropské společenství dalo již na počátku tohoto tisíciletí. V současnosti je platná právní úprava založena na zákonech a vyhláškách vycházejících ze Směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov. V roce 2010 bylo vydáno přepracované znění této směrnice pod označením 2010/31/EU, ve kterém jsou jednak obsaženy úpravy původní směrnice, jednak jsou definovány nové administrativní nástroje ke snížení energetické náročnosti budov – mimo jiné se zde zavádí pojem „budova s téměř nulovou spotřebou energie“. Cílem tohoto příspěvku je získání orientace v současné situaci a souvislostí v rámci vývoje těchto iniciativ.

Obnova chmelařských staveb v Žatci

Vloženo: 17.03.2011  |  Aktualizováno: 17.03.2011
Rubrika: Realizace staveb | Životní cyklus staveb
Autor: text: Jiří Vaníček | foto: Ester Havlová, archiv autora

Na začátku byla recese. Málokdo tušil, že z nápadu skupiny mladíků, kteří převlečeni za archeology vykopali na žateckém náměstí kostru člověka, vedle níž ležela jen malá hliněná destička se šesti přeškrtnutými vrypy (pivní účet starý 4000 let), a rozbitá hliněná nádoba o objemu 0,499 litru, vznikne unikátní projekt konverze stávajících chmelařských objektů.

Zajištění komfortu bydlení z hlediska technických a právních předpisů

Vloženo: 17.03.2011  |  Aktualizováno: 17.03.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Životní cyklus staveb
Autor: text: Jiří Vaverka, Petr Suchánek | grafické podklady: autoři

Terminus technicus komfort bydlení z pohledu uživatelského lze definovat jako zabezpečení  optimálního interiérového prostředí ve vztahu ke všem vnitřním i vnějším faktorům, které nabourávají u uživatelů pocit pohody. Příspěvek se bude ve třech dílech zabývat segmentem těchto atributů – tedy tepelně-technickými, akustickými a světelnými požadavky na stavbu – obecněji formulovanými jako stavební fyzika. Je prokázáno, že překročení limitů u těchto disciplín ovlivňuje energetickou náročnost budovy a zejména vyvolává celou řadu zdravotních problémů u lidí pobývajících v těchto prostorách.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007