Zařízení staveniště

Kontinuální betonáž podzemní šachty

Vloženo: 18.02.2011  |  Aktualizováno: 18.02.2011
Rubrika: Realizace staveb | Zařízení staveniště
Autor: text: Michal Sedláček, Jan Řehoř | grafické podklady: archiv firmy KO-KA s.r.o.

Příspěvek popisuje využití technologie kontinuální betonáže do posuvného bednění při obnově podzemní revizní kanalizační šachty. Revizní kanalizační šachta je umístěna v ploše fotbalového hřiště u křižovatky ulic Zelenkova a Generála Šišky – Praha 12, její vnitřní průměr je 0,8 m a hloubka 20,5 m. V okolí šachty byly v minulosti zaznamenány propady povrchu. Při opravě těchto propadů v květnu 2010 byl zároveň proveden stavebně technický průzkum šachty, který odhalil havarijní stav konstrukce. Následně byl zpracován návrh obnovy kanalizační šachty.

Modelování a simulace exploze při mimořádných událostech

Vloženo: 18.02.2011  |  Aktualizováno: 18.02.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Zařízení staveniště
Autor: text: Petra Suchardová, Aleš Bernatík | foto: archiv autorky

Článek zaměřený na oblast managementu rizik prezentuje možnosti modelování mimořádných situací, například vzniku požáru a výbuchu vlivem úniku chemických látek. Součástí příspěvku je také konkrétní případová studie úniku vodíku z potrubí a potenciálních dopadů na osoby a stavební konstrukce.

Zařízení staveniště - zkušenosti stavební dodavatelské společnosti

Vloženo: 18.02.2011  |  Aktualizováno: 18.02.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Zařízení staveniště
Autor: text: Roman Čech | grafické podklady: archiv Metrostav a.s.

Někdy pár mobilních buněk za nenápadným plotem, jindy složitý provoz zaměstnávající stovky lidí u ještě složitější stavby – obojím způsobem můžeme popsat zařízení staveniště, záleží jen na tom, jak velkého projektu se týká. Následující příspěvek prezentuje významný podíl zařízení staveniště na úspěšné realizaci zakázky (míněno v hodnotícím komplexu: kvalita – čas – cena – obtěžování okolí).

Hlavní příčiny geotechnických poruch a havárií staveb

Vloženo: 18.02.2011  |  Aktualizováno: 18.02.2011
Rubrika: Realizace staveb | Zařízení staveniště
Autor: text: Jindřich Řičica | grafické podklady: autor

Odborná geotechnická veřejnost ve světě byla v posledních letech překvapena výskytem vážných nehod a poruch na stavbách. Evropská federace dodavatelů speciálního zakládání (EFFC) se rozhodla tomuto problému obzvláště věnovat. I v České republice je toto téma aktuální a havárie mají své důvody, které je třeba pro odstranění nebezpečí znát. Současná forma dokumentace staveb má dva hlavní rozměry. První je technický, kdy dokumentace řeší technické problémy a snaží se vytvořit model budoucí skutečnosti. Druhým rozměrem jsou problémy administrativní a společenské, jejichž význam stoupá s tím, v jak fyzicky těsném prostředí se stále zvyšujícími se zájmy a právy technické dílo vzniká. Kdysi hlavní úkol, překonání hmoty a přírodních sil, který byl podstatou technického díla, se dnes dostává velmi často do druhého pořadí za problémy administrativní, právní a společenské.

Tunelový komplex Blanka - aktuality z výstavby, leden 2011

Vloženo: 16.02.2011  |  Aktualizováno: 16.02.2011
Rubrika: Realizace staveb | Zařízení staveniště
Autor: text: Jakub Karlíček, SATRA, spol. s r.o. | foto: Jakub Karlíček, SATRA, spol. s r.o.

Po delší době přinášíme fotoreportáž z výstavby Městského okruhu v Praze mezi křižovatkami Malovanka a Pelc-Tyrolka. V obecném povědomí je tento úsek známý spíše jako Tunelový komplex Blanka, ačkoli tunelový úsek je pouze součástí souboru staveb. Ten je tvořen stavbami 0065 Strahovský tunel, 2B etapa (mimoúrovňová křižovatka Malovanka a navazující úsek hloubených tunelů), 9515 Myslbekova–Prašný most, 0080 Prašný most–Špejchar a 0079 Špejchar–Pelc-Tyrolka. V současnosti probíhají práce na všech staveništích po celé trase.

Požadavky na staveniště a zařízení staveniště v právních předpisech

Vloženo: 16.02.2011  |  Aktualizováno: 16.02.2011
Rubrika: Právo, ekonomika | Zařízení staveniště
Autor: text: Marie Báčová

Příspěvek definuje požadavky na staveniště a zařízení staveniště v právních předpisech České republiky a informuje o článcích zaměřených na téma staveniště a zařízení staveniště v odborné stavební literatuře.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007