Vodohospodářské stavby

Navigare necesse est, vivere non necesse

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Vodohospodářské stavby
Autor: text: Josef Podzimek | foto: archiv autora, Vodní cesty a plavba

Výrok Navigare necesse est, vivere non necesse, který v překladu zní „Plouti jest nutno, žíti není nutno,“ vykřikl roku 56 př. Kr. římský vojevůdce Gnaeus Pompeius, jehož úkolem bylo zajišťovat zásobování Říma, a odrazil s loďmi s nákladem obilí za bouře na moře. Česká republika je jedinou zemí z 27 států Evropské unie, která není přímo nebo kvalitní vodní cestou připojena na moře. Postupně se tak dostáváme do ekonomické pasti, neboť naprosto platí slova amerického analytika a politologa George Friedmana: „Námořní státy jsou vždy bohatší než jejich vnitrozemští sousedé, i když jsou si ve všech ostatních věcech rovny“. Ale nezoufejme, máme přeci vodní koridor Dunaj–Odra–Labe.

Strana:  1   2 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007