Zakládání staveb

Stabilizace a ochrana skalního ostrohu pod pražským Vyšehradem

Vloženo: 26.09.2008  |  Aktualizováno: 26.09.2008
Rubrika: Realizace staveb | Zakládání staveb
Autor: text: Michael Balík | foto: archiv autora

Vyšehradská skála tvoří charakteristickou dominantu pravého břehu Vltavy při vstupu do pražské kotliny. Strmý skalní ostroh s kamenným torzem tzv. Libušiny lázně na horním okraji vzbuzoval již delší dobu obavy z porušení stability.

Dynamické účinky technologických strojních zařízení na základy budov

Vloženo: 24.09.2008  |  Aktualizováno: 24.09.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Zakládání staveb
Autor: text: Martin Lukavec | grafické podklady: archiv autora

Problematice dynamického působení technologických zařízení na stavební konstrukce, na základy a podloží staveb je třeba věnovat pozornost především v oblasti koncepčního navrhování průmyslových objektů. Problémy spojené s nepřípustnými mechanickými vibracemi na instalovaném technologickém zařízení, na nosných i nenosných konstrukcích nebo dopady šíření vibrací do okolí vyžadují mnohdy technicky náročná a nákladná nápravná opatření.

Sledování procesu stárnutí tunelového ostění pomocí bezdrátového přenosu dat

Vloženo: 16.09.2008  |  Aktualizováno: 16.09.2008
Rubrika: Realizace staveb | Zakládání staveb
Autor: text: Michal Bubeníček, Ivan Vaníček, Jan Záleský | foto: archiv autorů

Pozemní i podzemní stavby vyžadují sledování, odborné prohlídky a pravidelnou údržbu, aby bylo možné včas zjistit stav, kdy lze ještě provést opravu namísto finančně i časově náročné rekonstrukce spojené s odstávkou provozu. Proces stárnutí je u podzemních staveb citlivější než u staveb pozemních, přestože jeho projevy nejsou často znatelné a jsou hůře identifikovatelné kvůli ztíženému přístupu ke konstrukci. Opravy a rekonstrukce jsou u podzemních staveb zpravidla finančně i časově náročnější. Na stárnutí liniových podzemních konstrukcí se podílí účinky agresivity okolního prostředí, vnějšího a vnitřního zatížení, provozu a extrémního zatížení v podobě například povodní.

Technologie CPSP, její uplatnění a první zkušenosti v podmínkách ČR

Vloženo: 11.09.2008  |  Aktualizováno: 11.09.2008
Rubrika: Realizace staveb | Technologie | Zakládání staveb
Autor: text: Pavel Švanda | foto: archiv firmy SVIPP, s.r.o., Brno

S masivním rozvojem technologií speciálního zakládání již pominula doba, kdy se investoři jen neradi smiřovali s nutností použití pilotáže. V současnosti se pilotové základy běžně navrhují i v relativně příznivých geologických podmínkách, kde jejich užití není nezbytné, protože konkurují plošnému založení nejen cenou, ale i rychlostí výstavby a vysokou spolehlivostí.

Realizace tunelového komplexu Blanka

Vloženo: 11.09.2008  |  Aktualizováno: 11.09.2008
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby | Zakládání staveb
Autor: text: Hana Dušková | foto: Tomáš Malý; archiv SATRA, spol. s r.o.

Stavba tunelového komplexu Blanka, prováděná v rámci výstavby severozápadní části Městského okruhu Prahy, doplní již provozovanou část Městského okruhu s tunely Zlíchovským, Mrázovkou a Strahovským. „Stavba je výjimečná nejen svým rozsahem, ale i technickou náročností,“ říká Ing. Alexandr Butovič, Ph.D., zpracovatel projektové dokumentace stavby 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, ze společnosti SATRA, spol. s r.o.

K řízení rizik na inženýrských stavbách

Vloženo: 08.09.2008  |  Aktualizováno: 08.09.2008
Rubrika: Realizace staveb | Zakládání staveb
Autor: text: Alexandr Rozsypal | foto: archiv autora

Řízení rizik se v poslední době stalo často opakovaným pojmem. Objevují se i snahy o jeho zavádění do běžné inženýrské praxe. Přitom vznikají různá nedorozumění, vyplývající nejen z časté neujasněnosti základních pojmů, ale i z nesprávného přístupu k celé problematice.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007