Realizace staveb

Obnova chmelařských staveb v Žatci

Vloženo: 17.03.2011  |  Aktualizováno: 17.03.2011
Rubrika: Realizace staveb | Životní cyklus staveb
Autor: text: Jiří Vaníček | foto: Ester Havlová, archiv autora

Na začátku byla recese. Málokdo tušil, že z nápadu skupiny mladíků, kteří převlečeni za archeology vykopali na žateckém náměstí kostru člověka, vedle níž ležela jen malá hliněná destička se šesti přeškrtnutými vrypy (pivní účet starý 4000 let), a rozbitá hliněná nádoba o objemu 0,499 litru, vznikne unikátní projekt konverze stávajících chmelařských objektů.

Obnovená dominanta Malé Strany

Vloženo: 16.03.2011  |  Aktualizováno: 16.03.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: Ing. arch. Jan Karásek, Ing. Vít Mlázovský | foto: Zdeněk Helfert, archiv autorů

Grafika Václava Hollara z roku 1636 zachycuje podobu jedné z výjimečných budov Prahy, tehdejší Malostranskou radnici. Její západní fasáda byla ukončena dvěma štíty a třemi věžemi s báněmi. V roce 1826 došlo k zásadní změně pozdně renesanční budovy snesením radničních věží a štítů.

RD Rýmařov v roce 2011 - velká výzva pro inovativní technologie

Vloženo: 24.02.2011  |  Aktualizováno: 24.02.2011
Rubrika: Realizace staveb | Dřevostavby
Autor: text: redakce

Firma RD Rýmařov posunula svoji tradici do páté desítky let. Potvrdila svoji pozici lídra trhu staveb na bázi využití dřeva v prefabrikovaných rámových stavebních konstrukcích. Její hlavní strategií je zvýšení podílu této technologie na stavebním trhu v segmentu bytové výstavby. Naplnění této strategie v současnosti není jednoduché. Trh je charakterizován poklesem poptávky, snížením realizovaných cen, ale na druhé straně zvýšením poptávky po kvalitativních parametrech, zejména po parametrech souvisejících s celkovou spotřebou energií realizovaných staveb.

Jsme "machři" na dřevostavby. To však již dnes nestačí.

Vloženo: 24.02.2011  |  Aktualizováno: 24.02.2011
Rubrika: Realizace staveb | Dřevostavby
Autor: text: VESPER FRAMES s.r.o. | foto: VESPER FRAMES s.r.o.

VESPER FRAMES s.r.o. je členem z rodiny firem a sdružení, které působí v oboru dřevostaveb přes deset let.

Dřevěné příhradové konstrukce

Vloženo: 21.02.2011  |  Aktualizováno: 21.02.2011
Rubrika: Realizace staveb | Dřevostavby
Autor: text: Ing. Zbyněk Šrůtek | foto: archiv firmy KASPER CZ s.r.o.

Rozvoj příhradových konstrukcí v novodobé historii se datuje do období druhé poloviny 19. století, kdy byli konstruktéři postaveni před nelehký úkol nalézat nová technická řešení nosných soustav, které by umožnily překlenout prostory se stále zesilujícím požadavkem na světlou vzdálenost mezi podporami, při současné úspoře množství a hmotnosti použitého konstrukčního materiálu.

Návrhy a realizace středněpodlažních dřevěných budov

Vloženo: 21.02.2011  |  Aktualizováno: 21.02.2011
Rubrika: Realizace staveb | Dřevostavby
Autor: text: Ing. Milan Peukert, doc. Ing. Vladimír Bílek, CSc. | grafické podklady: archiv autorů

Středněpodlažní budovy jsou zcela nepochybně zvláště v posledních cca deseti letech jedním z hlavních celosvětových trendů rozvoje dřevěného stavění a architektury.

Vícepodlažní bytová výstavba v ČR

Vloženo: 21.02.2011  |  Aktualizováno: 21.02.2011
Rubrika: Realizace staveb | Dřevostavby
Autor: text: Ing. Jiří Pohloudek | foto: RD Rýmařov s.r.o.

Rámové nebo skeletové systémy na bázi dřeva mají ve světě využití nejen u výstavby rodinných domů, ale také u vícebytových a vícepodlažních staveb. V rámci současného celosvětového trendu tzv. trvale udržitelného systému výstavby zadalo v roce 2002 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR sekce 5600 Stavební fakultě ČVUT v Praze zpracování posouzení možnosti rozšíření tohoto systému výstavby také v České republice.

Snižování vlhkosti zdiva v příkladech, část I. - volba nejvhodnějších metod

Vloženo: 18.02.2011  |  Aktualizováno: 18.02.2011
Rubrika: Realizace staveb | Oprava a obnova staveb
Autor: text: Michael Balík | grafické podklady: autor

Cílem seriálu představujícího vhodné metody snižování vlhkosti zdiva je upozornit na úskalí  při rozhodování o jejich výběru. Jednoznačně lze konstatovat, že žádné odvlhčovací opatření není jediným možným, a vždy lze zvolit variantní návrh. Rozhodnutí o volbě pro daný případ ideální kombinace úprav je však téměř vždy limitováno „mantinely“ z hlediska nákladů, technických možností a u památkově chráněných objektů stanovisky zástupců památkové péče.

Kontinuální betonáž podzemní šachty

Vloženo: 18.02.2011  |  Aktualizováno: 18.02.2011
Rubrika: Realizace staveb | Zařízení staveniště
Autor: text: Michal Sedláček, Jan Řehoř | grafické podklady: archiv firmy KO-KA s.r.o.

Příspěvek popisuje využití technologie kontinuální betonáže do posuvného bednění při obnově podzemní revizní kanalizační šachty. Revizní kanalizační šachta je umístěna v ploše fotbalového hřiště u křižovatky ulic Zelenkova a Generála Šišky – Praha 12, její vnitřní průměr je 0,8 m a hloubka 20,5 m. V okolí šachty byly v minulosti zaznamenány propady povrchu. Při opravě těchto propadů v květnu 2010 byl zároveň proveden stavebně technický průzkum šachty, který odhalil havarijní stav konstrukce. Následně byl zpracován návrh obnovy kanalizační šachty.

Hlavní příčiny geotechnických poruch a havárií staveb

Vloženo: 18.02.2011  |  Aktualizováno: 18.02.2011
Rubrika: Realizace staveb | Zařízení staveniště
Autor: text: Jindřich Řičica | grafické podklady: autor

Odborná geotechnická veřejnost ve světě byla v posledních letech překvapena výskytem vážných nehod a poruch na stavbách. Evropská federace dodavatelů speciálního zakládání (EFFC) se rozhodla tomuto problému obzvláště věnovat. I v České republice je toto téma aktuální a havárie mají své důvody, které je třeba pro odstranění nebezpečí znát. Současná forma dokumentace staveb má dva hlavní rozměry. První je technický, kdy dokumentace řeší technické problémy a snaží se vytvořit model budoucí skutečnosti. Druhým rozměrem jsou problémy administrativní a společenské, jejichž význam stoupá s tím, v jak fyzicky těsném prostředí se stále zvyšujícími se zájmy a právy technické dílo vzniká. Kdysi hlavní úkol, překonání hmoty a přírodních sil, který byl podstatou technického díla, se dnes dostává velmi často do druhého pořadí za problémy administrativní, právní a společenské.

Tunelový komplex Blanka - aktuality z výstavby, leden 2011

Vloženo: 16.02.2011  |  Aktualizováno: 16.02.2011
Rubrika: Realizace staveb | Zařízení staveniště
Autor: text: Jakub Karlíček, SATRA, spol. s r.o. | foto: Jakub Karlíček, SATRA, spol. s r.o.

Po delší době přinášíme fotoreportáž z výstavby Městského okruhu v Praze mezi křižovatkami Malovanka a Pelc-Tyrolka. V obecném povědomí je tento úsek známý spíše jako Tunelový komplex Blanka, ačkoli tunelový úsek je pouze součástí souboru staveb. Ten je tvořen stavbami 0065 Strahovský tunel, 2B etapa (mimoúrovňová křižovatka Malovanka a navazující úsek hloubených tunelů), 9515 Myslbekova–Prašný most, 0080 Prašný most–Špejchar a 0079 Špejchar–Pelc-Tyrolka. V současnosti probíhají práce na všech staveništích po celé trase.

Stavba chladicí věže pro nový blok elektrárny Ledvice

Vloženo: 14.02.2011  |  Aktualizováno: 14.02.2011
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text: Ing. Jan Soukup | foto: Tomáš Malý

Pro nový blok o výkonu 660 MW v Elektrárně Ledvice staví REKO PRAHA, a.s. novou chladicí věž s přirozeným tahem o výšce 145 m. V roce 2010 byl plášť této chladicí věže do své maximální výšky vytažen za pět měsíců. V porovnání s obdobnými  stavbami chladicích věží v ČR i v zahraničí lze tento výkon považovat za rekordní.

Nový zdroj elektrárny Ledvice

Vloženo: 14.02.2011  |  Aktualizováno: 14.02.2011
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text: Ing. Radek Zeman | foto: archiv Metrostav, a.s.

Elektrárna Ledvice leží v Ústeckém kraji nedaleko lázeňského města Teplice. Kromě výroby elektrické energie zajišťuje dodávku tepla do Teplic a nedaleké Bíliny. V roce 2006 se energetická společnost ČEZ rozhodla výrazně snížit emise kouřových plynů současně se zvýšením výkonu elektrárny. Přistoupila tak na myšlenku vybudování nového bloku elektrárny o výkonu 660 MW, jehož předpokládaná doba provozu má být čtyřicet let.

Centrum ekologické výchovy mezi haldami

Vloženo: 09.02.2011  |  Aktualizováno: 09.02.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: Ing. arch. Jan Červený | foto: archiv autora, Alf Lindström

Zadáním investora bylo vytvořit budovu pro Centrum ekologické výchovy s možností ubytování v přírodní lokalitě nedaleko Kladna, která má být inspirací ve smyslu nízkoenergetického stavebního řešení a preference materiálů z obnovitelných zdrojů. Vznikla tak jedna z největších dřevostaveb v České republice,která byla nominována na titul Stavba roku 2010 a získala Cenu Státního fondu životního prostředí za energetickou úspornost.

Havárie střechy rodinného domu a její příčiny

Vloženo: 02.02.2011  |  Aktualizováno: 02.02.2011
Rubrika: Realizace staveb | Navrhování staveb
Autor: text: Ivan Koudelka | grafické podklady: autor

Na přelomu roku 2005 a 2006 došlo k velké četnosti havárií střešních konstrukcí. Většina z nich byla připsána jejich přetížení v důsledku mimořádného množství sněhu. V některých případech byla jako příčina označena kombinace více vlivů, která zahrnovala již zmíněné klimatické podmínky (sníh) a nedostatky v nosných konstrukcích způsobené technologickou nekázní, chybou projektové dokumentace, nedostatečnou údržbou atd. Havárie postihly rozsáhlé stavby s velkým rozponem, které reprezentovaly sportovní či výstavní haly, ale i běžné občanské objekty včetně rodinných domů.

Strana:  7   8   9  10  11  12  13  14  15 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007