Realizace staveb

Obnova Mateřské školy v Pitíně

Vloženo: 21.01.2010  |  Aktualizováno: 21.01.2010
Rubrika: Realizace staveb | Pasivní domy
Autor: text a foto: Josef Chybík

Stávající budova Mateřské školy v Pitíně byla charakteristická vysokou spotřebou energie na vytápění. Současnou obnovou se dosáhlo nízkoenergetické úrovně, přičemž zůstává celá řada možností, aby se u této budovy následně dosáhlo úrovně pasivního domu.

Návrh penzionu v pasivním standardu pro hosty jihomoravského vinařství

Vloženo: 21.01.2010  |  Aktualizováno: 21.01.2010
Rubrika: Realizace staveb | Pasivní domy
Autor: text a grafické podklady: Ing. arch. Pavel Hon

Penzion v pasivním standardu plánuje postavit majitel soukromého vinařství v lokalitě vinných sklepů Nechory u obce Prušánky, spadající pod okresní město Hodonín

Záchrana areálu Holešovických mlýnů

Vloženo: 12.01.2010  |  Aktualizováno: 12.01.2010
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text: Zdeněk Lukeš

Významný – a dosud nedoceněný – český architekt Bohumil Hübschmann (1878–1961; po tragické smrti svého syna architekta Aleše Hübschmanna na konci války si jméno počeštil na Hypšman) byl absolventem pražské techniky a poté i věhlasné školy profesora Otto Wagnera na vídeňské Akademii, kde s ním studovali i Pavel Janák, Antonín Engel nebo František Roith.

Návrat Národního památníku

Vloženo: 11.01.2010  |  Aktualizováno: 11.01.2010
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text: Ing. arch. Tomáš Šantavý, Ing. arch. Tomáš Šedina | foto: Tomáš Malý

Husitská tradice se stala od dob Františka Palackého jednou ze základních tezí českých dějin. Nicméně myšlenka obrozenců vybudovat na pražském vrchu Vítkově vítěznému táboritskému vojevůdci pomník došla uplatnění až v období první Československé republiky, v podobě soutěží na stavbu Památníku národního osvobození.

Protipovodňová opatření na řece Litavce v Královém Dvoře u Berouna

Vloženo: 07.01.2010  |  Aktualizováno: 07.01.2010
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text: Ing. Olgerd Pukl foto: autor

Opatření na řece Litavce jsou první etapou zajištění protipovodňové ochrany města Králův Dvůr u Berouna a jeho okolí při kulminačních průtocích Q100. Tato první etapa řeší ochranu v horní části toku Litavky v Královém Dvoře ř. km 5,821–7,120 od silničního mostu v oblasti městské části Popovice a částečně se prolíná s již provedenou úpravou koryta z roku 2004, která sanovala značná poškození vzniklá při povodni v roce 2002 a následně. Druhá etapa, která bude řešit další protipovodňovou ochranu intravilánu města Králův Dvůr, je v současné době ve stadiu projektových a stavebně-právních příprav.

Stavební proměny NKP Vyšehrad

Vloženo: 07.12.2009  |  Aktualizováno: 07.12.2009
Rubrika: Realizace staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: Mgr. Miloslava Havelková | foto: NKP Vyšehrad, Ing. Michael Balík, CSc.

Sídlo českých panovníků a královské kapituly, strategická pevnost i místo posledního odpočinku českých velikánů – to jsou základní historické role Vyšehradu, bájného místa české státnosti. Text je úvodem k seriálu odborných článků o stavebních proměnách tohoto areálu na okraji centra Prahy. Další díl představí v lednovém čísle obnovu Starého purkrabství v Královské a knížecí akropoli.

Vítkovský památník po rekonstrukci

Vloženo: 07.12.2009  |  Aktualizováno: 07.12.2009
Rubrika: Realizace staveb | Oprava a obnova staveb
Autor: text a foto: Petr Zázvorka

Památník na pražském Vítkově se dočkal náročné rekonstrukce v celkové hodnotě 321 milionů korun.

V podhůří Beskyd hnízdí dům The Bird

Vloženo: 30.11.2009  |  Aktualizováno: 30.11.2009
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: Ing. Pavel Hynčica, Ing. Michal Boček | foto: Tomáš Malý, Karel Kita

Dům připomínající hnízdícího ptáka je ojedinělou a také vysoce exkluzivní alternativou pro bydlení. O složitosti řešení náročné stavby, která využívá technologie obvyklé v současnosti spíše u velkých administrativních budov (a to jen u těch nejsofistikovanějších) svědčí skutečnost, že období realizace od zahájení prací na projektu až po úplné dokončení stavebních prací trvalo téměř pět let. Stavba získala v soutěži Stavba roku 2009 Cenu veřejnosti.

Péče o klášterní areál v Emauzích

Vloženo: 22.10.2009  |  Aktualizováno: 22.10.2009
Rubrika: Realizace staveb | Oprava a obnova staveb
Autor: text: Martin Maršík | foto: Tomáš Malý, autor

Klášter beuronských benediktinů u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Emauzích (Na Slovanech) byl založen císařem Karlem IV. s cílem vybudovat v Praze řadu významných sakrálních staveb a církevních institucí. V současnosti je zde na vysoké odborné úrovni realizována systematická obnova celé stavby.

Obnova a revitalizácia historických budov Univerzitnej knižnice v Bratislave

Vloženo: 20.10.2009  |  Aktualizováno: 20.10.2009
Rubrika: Realizace staveb | Oprava a obnova staveb
Autor: text: Ján Bahna, Vladimír Šimkovič | foto: archiv autorů

Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) je najstaršia a najnavštevovanejšia vedecká knižnica v Slovenskej republike. Vznikla v roku 1919 ako Knižnica Univerzity Komenského. Súbežne so svojím akademickým poslaním plnila funkciu národnej knižnice. Od roku 1954 je samostatnou vedeckou knižnicou a slúži širokej verejnosti. Zriaďovateľom UKB je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Banka s puncem devatenáctého století

Vloženo: 16.10.2009  |  Aktualizováno: 16.10.2009
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: Mgr. arch. Gabriela Kaprálováfoto: Vasil Stanko

Rekonstrukce neorenesančního památkově chráněného paláce v Rytířské ulici v Praze byla jednou z nejrozsáhlejších v rámci České republiky. Zadání investora – České spořitelny, a.s. – znělo: skloubit modernizaci bankovního provozu jedné z nejkrásnějších poboček s maximální snahou o zachování historické autenticity.

Vysušování zdiva vzduchovými systémy: sanace obvodových zdí a obnova fasád

Vloženo: 15.10.2009  |  Aktualizováno: 15.10.2009
Rubrika: Realizace staveb | Oprava a obnova staveb
Autor: text: Michael Balíkgrafické podklady: autor

V úvodu malého seriálu o odvlhčování budov (č. 03/08) bylo konstatováno, že žádné dodatečné opatření není účinné samostatně – vždy se jedná o kombinace několika metod. V minulém díle seriálu (č. 02/09) byla popisována metoda vysušování zdiva vzduchovými systémy na návrhu podpodlahového sanačního dutinového systému. V tomto článku je představen návrh sanace obvodových zdí a obnova fasád na příkladu historické stavby bývalých koníren v Malé pevnosti v Terezíně.

Závěsné konzolové lešení v centru Prahy

Vloženo: 13.10.2009  |  Aktualizováno: 13.10.2009
Rubrika: Realizace staveb | Oprava a obnova staveb
Autor: text: Jan Strakoš | foto: archiv autora

V nedávné době bylo možné na několika významných historických stavbách v centru Prahy, a nejen tam, vidět unikátní typ lešení, které upoutalo již na první pohled. Toto variabilní závěsné konzolové lešení, které je určeno především pro montážní a údržbové práce na střechách a věžích, je k těmto památkovým stavbám maximálně ohleduplné.

Přestavba památkově chráněného objektu pro provoz hotelu a fitness centra

Vloženo: 05.10.2009  |  Aktualizováno: 05.10.2009
Rubrika: Realizace staveb | Otvorové výplně staveb
Autor: text: František Stejskal | foto: archiv autora

Dům v Hybernské ulici 12/1002, Praha 1 – Nové Město je od roku 1976 památkově chráněným objektem. Dříve sloužil jako zdravotní středisko a v roce 2008 byl přestavěn na hotel Kempinski Hybernska Prague, klasifikovaný pěti hvězdičkami, se zahradou a fitness centrem.

Návrat pivovaru filmových Postřižin

Vloženo: 01.10.2009  |  Aktualizováno: 01.10.2009
Rubrika: Realizace staveb | Stavba Vysočiny
Autor: text: Ing. arch. Marek Tichý | foto: Jitka Stejskalová

Výroba piva v Dalešicích byla ukončena v roce 1977. Osud místního pivovaru (zmiňovaného již v roce 1609) se zdál být téměř zpečetěn. Natáčení filmu Jiřího Menzela Postřižiny v roce 1980 v areálu pivovaru předznamenalo jeho postupnou devastaci, která vyvrcholila v letech 1994 až 1999.

Strana: 11  12  13  14  15  16  17  18  19 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007