Realizace staveb

Výrobní areál na zpracování dřeva v průmyslové zóně města Čáslav

Vloženo: 15.04.2010  |  Aktualizováno: 15.04.2010
Rubrika: Realizace staveb | Průmyslové stavby
Autor: text: Veronika Obdržálková | foto: Tomáš Malý, PSK, a.s.

Výrobní areál na zpracování dřeva společnosti LESS & Timber s.r.o. je situován v průmyslové zóně města Čáslav na místě původní pily. Výstavba byla realizována ve dvou etapách. I. etapa zahrnovala halu pilnice, administrativní budovu, odkorňovací stanici a sušárnu, ve II. etapě byl postaven sklad řeziva a materiálů pro truhlářskou výrobu. Součástí výrobního závodu je také kogenerační jednotka společnosti LESS & Energy.

Vakový jez na Jizeře v Turnově

Vloženo: 15.04.2010  |  Aktualizováno: 15.04.2010
Rubrika: Realizace staveb | Vodní stavby
Autor: text: Ing. Olgerd Pukl | grafické podklady: NAVIMOR-INVEST, Pöyry Environment a.s.

Přestavba původního pevného jezu na řece Jizeře v ř. km 79,600 v Turnově na nový pohyblivý – vakový jez je výsledkem snahy o zlepšení průtočné kapacity koryta řeky pro neškodné převedení průtoků ve městě až do Q20. Časté povodňové stavy v posledních letech zesílily tlak na větší protipovodňová opatření, která by ochránila město Turnov. Po nalezení shody s orgány města, ochrany životního prostředí a s vlastníky přilehlých nemovitostí byla po několikaleté přípravě realizována přestavba jezu jako jedno z prvních protipovodňových opatření.

Modulové koupelny v hotelu Suvretta

Vloženo: 23.03.2010  |  Aktualizováno: 23.03.2010
Rubrika: Realizace staveb | Reportáž
Autor: text: redakce | foto: Tomáš Malý

V srpnovém čísle loňského ročníku časopisu Stavebnictví byla představena montáž modulových koupelen firmy HBS CZ do interiéru švýcarského hotelu Suvretta House. Třetí etapa rekonstrukce téměř sto let staré budovy v St. Moritz skončila těsně před začátkem zimní sezony.

Snížení energetické náročnosti škol Jihočeského kraje ve Volyni

Vloženo: 22.03.2010  |  Aktualizováno: 22.03.2010
Rubrika: Realizace staveb | Stavební izolace
Autor: text: Petr Červený | grafické podklady: archiv VOŠ a SPŠ Volyně

V roce 2009 byl realizován projekt schválený Ministerstvem životního prostředí ČR pod názvem Snížení energetické náročnosti škol a školských zařízení Jihočeského kraje ve Volyni.

Obnova Starého purkrabství č. p. 95 v historickém prostředí Vyšehradu

Vloženo: 22.03.2010  |  Aktualizováno: 22.03.2010
Rubrika: Realizace staveb | Oprava a obnova staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: Ing. arch. Mgr. Ludmila Šolcová, CSc. | grafické přílohy: archiv autorky

Vyšehrad je jedním z mála míst, kde můžeme stále ještě intenzivně zakoušet až magickou energii místa s hlubokou historií. Chceme-li jej současně chránit a rozvíjet, uchovat tradiční a zároveň přinášet soudobá řešení, je to úkol vyžadující velkou vnímavost, citlivost i kázeň. Nikdy by to však nemělo znamenat rezignaci na hledání vlastního tvůrčího přístupu.

Granulát z pěnového skla jako tepelně izolační stavební materiál

Vloženo: 17.03.2010  |  Aktualizováno: 17.03.2010
Rubrika: Realizace staveb | Materiály
Autor: text: doc. Ing. Rudolf Hela, CSc. | foto: archiv firmy Ecotechnic, s.r.o.

Zásoby surovin pro výrobu energií, které potřebujeme ke svému životu, nejsou bezedné a je nutné výrazněji využívat obnovitelných zdrojů a současně zásadněji snížit energetickou náročnost.

Ocelová konstrukce stavby obchodního domu Sykora Home Praha ve Vysočanech

Vloženo: 16.03.2010  |  Aktualizováno: 16.03.2010
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text: Ing. František Stejskal | foto: archiv autora

Na české a slovenské mezinárodní konferenci Ocelové konstrukce a mosty 2009, konané v září minulého roku v Brně, byly vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší realizovanou stavbu s ocelovou konstrukcí v ČR a SR v období 2006–2009. V kategorii Občanské a sportovní stavby bylo uděleno čestné uznání za řešení ocelové konstrukce podporující skleněnou fasádu stavby obchodního domu Sykora Home Praha.

Moderní bytový dům v kleštích dvou architektonických protikladů

Vloženo: 11.03.2010  |  Aktualizováno: 11.03.2010
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: Ing. arch. Oldřich Hájek | foto: Filip Šlapal

Obytný dům v Praze 4 mezi ulicemi Na Topolce a Ve Svahu je založen v místě, kde je rozdíl ve výšce terénu cca 16 m. Jde o jižní svah na „dobré adrese“ pražského Podolí s originálními výhledy. Na východ od budovy začíná řada vil z třicátých let minulého století, na severní a západní straně pozemku se nachází šesti a sedmipodlažní domy postavené o čtyřicet let později.

Přírodovědecká fakulta v Olomouci

Vloženo: 23.02.2010  |  Aktualizováno: 23.02.2010
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text: Ing. arch. Jan Hájek | foto: Tomáš Malý

Budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se nachází v lokalitě Envelopa, v těsné blízkosti historického jádra města, v záplavovém území řeky Moravy. Novostavba, která pojme až dva tisíce studentů a pedagogů, umožnila sjednotit dosud rozptýlené provozy fakulty.

Modernizace trakční napájecí stanice Zkušebního centra Velim

Vloženo: 17.02.2010  |  Aktualizováno: 17.02.2010
Rubrika: Realizace staveb | Technologická zařízení budov
Autor: text: Ing. Jindřich Kašpar, Jaroslav Kupr, Ing. Petr Chlum | foto: archiv VUZ

Výzkumný ústav Železniční, a.s. (dále VUZ), který je dceřinou společností Českých drah, a.s., je významnou organizací, zabývající se zejména zkušebnictvím drážních vozidel.

Rizika při návrhu a provádění podzemního díla

Vloženo: 16.02.2010  |  Aktualizováno: 16.02.2010
Rubrika: Realizace staveb | Bezpečnost a rizika ve výstavbě
Autor: text: Alexandr Butovič | grafické podklady: Jakub Karlíček, archiv SATRA

Příspěvek ukazuje na příkladech mimořádných událostí, které doprovázely výstavbu tunelu Blanka v Praze při podcházení parku Stromovka v roce 2008, složitosti při návrhu podzemního díla a dopad doplňujících opatření, zvyšujících bezpečnost ražeb na náklady a dobu realizace stavby.

Moderní tvrz v Heřmanově Městci

Vloženo: 10.02.2010  |  Aktualizováno: 10.02.2010
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: Přemysl Kokeš, Mikuláš Medlík | foto: Kateřina Kokešová

Svým vzhledem je stavba v Heřmanově Městci srovnávána se středověkými tvrzemi, a není „na vině“ jen použití kamene jako základního stavebního prvku. Architektonická koncepce domu je založena na využití atria „nádvoří“, které umožňuje zcela nerušený pobyt pod širou oblohou. Ocenění v soutěži Stavba roku 2009 potvrdilo, že realizace tohoto nezvyklého konceptu přesáhla standardy, na jaké jsme u rodinných domů zvyklí.

Šťastná sedmička Holešovických mlýnů

Vloženo: 26.01.2010  |  Aktualizováno: 26.01.2010
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: akad. arch. Vít Máslo, Dipl. arch. David R. Chisholm | foto: Ester Havlová

Dolní část Holešovic, kdysi dělnická čtvrť Prahy 7, získala před sto lety díky realizovanému projektu Akciového parního mlýna od architekta Bohumila Hübschmanna poměrně rozsáhlý průmyslový komplex.

Stavba pasivního domu v Letovicích

Vloženo: 26.01.2010  |  Aktualizováno: 26.01.2010
Rubrika: Realizace staveb | Pasivní domy
Autor: text: Martin Krč | foto: archiv Vize Ateliér, s.r.o.

Stavebně-technické vlastnosti pasivních domů se v jistém smyslu odrážejí do jejich architektury. Pro minimalizaci ochlazovaných ploch stavby je ideální kompaktní tvar, ale v kvalitě použitých materiálů a technologií není architekt tímto faktorem zcela ovlivněn. Architektura není a nebude omezena pouze na jakési kompozičně vytříbené hmotové uspořádání, další nedílnou součástí se stává nový individuální přístup při hledání souvislostí a nepochybně i nový architektonický výraz a kompaktní formy.

Archeologické výzkumy v historickém areálu Vyšehradu

Vloženo: 22.01.2010  |  Aktualizováno: 22.01.2010
Rubrika: Realizace staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc.foto: archiv autora

Poznání středověkého Vyšehradu je mozaikou, v níž řada obrazů zdánlivě chybí a na jejímž doplnění v současnosti replique montre de luxe pracuje několik specialistů z různých oborů. Jedná se především o komplexní archeologický výzkum, který provádí od roku 1966 Archeologický ústav ČSAV (dnes AV ČR, v. v. i.) v souvislosti s obnovou Národní kulturní památky Vyšehrad. Jeho výsledky podstatným způsobem změnily a rozšířily znalosti o tomto druhém centru české státnosti a rezidenci prvního českého krále Vratislava II.

Strana: 10  11  12  13  14  15  16  17  18 



Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007