Realizace staveb

Jak předcházet nejčastějším poruchám stavebního skla - II. díl

Vloženo: 02.02.2011  |  Aktualizováno: 02.02.2011
Rubrika: Realizace staveb | Navrhování staveb
Autor: text: Miroslav Sázovský | grafické podklady: archiv autora

Jedním z nejčastěji používaných skel v interiéru a v exteriéru staveb je sodnovápenatokřemičité tepelně tvrzené bezpečnostní sklo. Tento druh skla se ve stavebnictví uplatňuje především pro své jedinečné vlastnosti rozpadu po rozbití a zvýšené pevnosti v tahu za ohybu.

Truck Park D5, Králův Dvůr

Vloženo: 27.01.2011  |  Aktualizováno: 27.01.2011
Rubrika: Realizace staveb | Navrhování staveb
Autor: text: Karel Frontz | grafické podklady: COPLAN Projekt s.r.o.

Nárůst a rozvoj automobilové nákladní dopravy zejména po vstupu ČR do Evropské unie s sebou přináší požadavky na komplexní zajištění služeb pro dálkovou kamionovou dopravu v souladu s novými a měnícími se právními předpisy. Záměrem stavby je zřízení parkoviště pro nákladní automobily, stanoviště pro kempinkové automobily a dále výstavba dvou budov – hlavního objektu a portálové myčky kamionů a souprav.

Odborné konference Regenerace bytového fondu a program Zelená úsporám

Vloženo: 27.01.2011  |  Aktualizováno: 27.01.2011
Rubrika: Realizace staveb | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Marie Báčová | foto: Tomáš malý

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2010 se v Hradci Králové konal šestý ročník odborné konference Regenerace bytového fondu věnovaný stavebním úpravám a opravám bytových domů postavených panelovou i tradiční technologií. Řada přednesených příspěvků se přímo i nepřímo dotkla programu Zelená úsporám, v době konání konference již zcela přerušeného, a to jak pro domy postavené panelovou technologií, tak pro ostatní stavby pro bydlení.

Návrh a posouzení nosné kostry sochy přímorožce arabského

Vloženo: 25.01.2011  |  Aktualizováno: 25.01.2011
Rubrika: Realizace staveb | Navrhování staveb
Autor: text: Michael Trnka, Jiří Maivald | grafické podklady: autoři, Ivan Lepš

V roce 2009 byla naše projektová kancelář pověřena neobvyklým úkolem – navrhnout a posoudit nosnou kostru sochy antilopy (přímorožce arabského) v nadživotní velikosti. Socha byla určena pro hlavní město státu Daulat al-Katar na poloostrově Katar. Celkem byly vyrobeny tři shodné sochy, z nichž dvě budou umístěny před vládním palácem a jedna v prostoru kruhové silniční křižovatky na vjezdu do hlavního města.

Nové centrum Dolních Břežan z pohledu jednoho z investorů

Vloženo: 19.01.2011  |  Aktualizováno: 19.01.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: Ing. Věslav Michalik, CSc., starosta Dolních Břežan

Nové centrum rozvíjí tradiční hodnoty obce

Vloženo: 19.01.2011  |  Aktualizováno: 19.01.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc., doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. | foto: autor, archiv obce Dolní Břežany

Při jižním okraji Prahy, nad Břežanským údolím nedaleko Vltavy, došlo v obci Dolní Břežany díky developerskému projektu na základě vítězné urbanistické studie k razantní přestavbě centra. Realizace návrhu výstavby nového obytného náměstí vhodně navazujícího na okolní zástavbu i přírodní prvky, postoupila v soutěži Stavba roku 2010 do druhého kola a získala cenu Státního fondu rozvoje bydlení.

Zkušenosti s organizací výstavby metodou flexibilního developmentu

Vloženo: 14.12.2010  |  Aktualizováno: 14.12.2010
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text: Ing. Dušan Přikryl | grafické podklady: archiv autora

V článku je popsán způsob řízení a organizace metodou flexibilního managementu úspěšně uplatněné při realizaci stavby externího uhelného hospodářství elektrárny Most-Komořany. Cílem článku je názorně ukázat, jak lze postupovat ve zhoršených výchozích podmínkách budoucí realizace, při nedokončené projektové přípravě stavby a extrémních požadavcích investora na termín dokončení a omezený finanční limit.

Omega alfou pro sport a zdraví v Olomouci

Vloženo: 10.12.2010  |  Aktualizováno: 10.12.2010
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: Ing. arch. Pavel Pospíšil, Ing. arch. Alice Michálková | foto: archiv Studio PRAK s.r.o.

Areál bývalého spartakiádního stadionu v blízkosti historického centra a městské památkové rezervace v Olomouci se stal po revitalizaci v letech 2006–2010 těžištěm sportovních a relaxačních aktivit města. Součástí území je fotbalový stadion, krytý i venkovní plavecký bazén, zimní stadion, univerzitní sportovní hala a mezinárodní hotel. Architektonické řešení výstavby Centra sportu a zdraví v Olomouci získalo ocenění s titulem Stavba roku 2010.

Železniční most přes řeku Labe v Kolíně před dokončením

Vloženo: 22.11.2010  |  Aktualizováno: 22.11.2010
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: Ing. Jiří Schindler, Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. | foto: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Stávající železniční most v Kolíně přes Labe z roku 1910 nevyhovoval svou podjezdnou výškou 4,35 m současným požadavkům na parametry vodní cesty. Byl proto nahrazen novým moderním mostem s podjezdnou výškou 5,25 m. Zajímavostí tohoto mostu je možnost vybavit v budoucnosti jedno jeho pole zdvižným mechanizmem, který umožní v případě potřeby proplutí lodí vyžadujících podjezdnou výšku 7,0 m.

Jak předcházet nejčastějším poruchám stavebního skla - I. díl

Vloženo: 21.10.2010  |  Aktualizováno: 21.10.2010
Rubrika: Realizace staveb | Zkoušení a diagnostika staveb
Autor: autor: Miroslav Sázovský | grafické podklady: archiv autora

Příspěvek zmiňuje základní požadavky při navrhování konstrukcí ze stavebního skla a prezentuje, jak předcházet stále se opakujícím poruchám. Prostřednictvím ukázek z praxe specialisty na stavební sklo je popsáno, jak rozeznat jednotlivé praskliny a vyhodnotit příčiny jejich vzniku.

Obnova historických věží památkových objektů

Vloženo: 20.10.2010  |  Aktualizováno: 20.10.2010
Rubrika: Realizace staveb | Zkoušení a diagnostika staveb
Autor: text: Jaromír Poslušný | foto: archiv RENESANCE ? stavební firma

Článek prezentuje na příkladech historických věží tří památkových objektů – budovy radnice ve Znojmě, kostela sv. Jiří ve Strachoticích a kostela sv. Michala ve Znojmě, že věžní stavby vždy představují specifické konstrukční řešení a jejich obnova vyžaduje individuální přístup a speciální technologické postupy.

Sanace vlhkého zdiva a zateplení bytového domu z roku 1927 dle programu ZÚ

Vloženo: 14.10.2010  |  Aktualizováno: 14.10.2010
Rubrika: Realizace staveb | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ing. Miroslav Havel, Miroslava Krhounková, aut. tech. | foto: archiv autorů

Příspěvek seznamuje s projektem sanace vlhkého zdiva suterénu a zateplení obvodového pláště stěn certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem včetně povrchové úpravy a barevného řešení fasády, statického zajištění balkonů, nových hydroizolací a pokládky nové dlažby. Součástí obnovy bytového domu byla také dodávka a montáž parapetních plechů a související výměna klempířských prvků na fasádě.

Čeští experti dokončili stavbu tunelů na Islandu

Vloženo: 08.10.2010  |  Aktualizováno: 08.10.2010
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: Ing. Ermín Stehlík | foto: archiv autora

Ve snaze zabránit migraci obyvatelstva z odlehlých míst Islandu do oblasti Reykjavíku se místní vláda snaží o zlepšení dostupnosti izolovaných míst. To byl jeden z hlavních důvodů pro realizaci 14 km dlouhého silničního projektu Hédinsjardargöng na severu Islandu, který spojuje Siglufjördur a Ólafsfjördur, dvě městečka s populací zhruba tisíc obyvatel. Podstatnou částí stavby jsou dva silniční dvoupruhové tunely, tunel Siglufjördur (Siglu) o délce 3,65 km a tunel Ólafsfjördur (Ólafs), dlouhý 6,9 km.

Obloukový most přes Oparenské údolí a komplikace před jeho dokončením

Vloženo: 29.09.2010  |  Aktualizováno: 29.09.2010
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: kolektiv autorů Pontex, s.r.o., Metrostav a.s. | foto: archiv autorů

Most přes Oparenské údolí leží na dálnici D8, spojující Prahu a Drážďany, v malebné krajině, která je součástí Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Most má dvě nezávislé nosné konstrukce s délkou 275 m, jež jsou téměř identické. Každá převádí přes údolí dva jízdní pruhy dálnice.

Ocelová konstrukce Sportovní haly v Praze

Vloženo: 31.08.2010  |  Aktualizováno: 31.08.2010
Rubrika: Realizace staveb | Ocelové a betonové konstrukce
Autor: text: doc. Ing. Václav Horák, DrSc., Ing. Jiří Bendík foto: archiv autorů

Příspěvek má své kořeny v článku autorů Ing. Jiřího Bendíka a Ing. Václava Horáka, CSc., který vyšel v roce 1963 v časopisu Inženýrské stavby 11–1963, str. 412–417 (jenž doc. Ing. Václav Horák, DrSc. k tomuto účelu přepracoval a aktualizoval). V současnosti jej uvádíme u příležitosti padesátiletého výročí vzniku a odsouhlasení konstrukčního návrhu Sportovní haly (1960) a u příležitosti vzpomínky na jednoho z autorů návrhu Ing. Jiřího Bendíka.

Strana:  8   9  10  11  12  13  14  15  16 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007