Realizace staveb

Parkovací dům Telefónica O2 v Praze

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Realizace staveb | Betonové konstrukce staveb
Autor: text: Vladimír Vančík, Michal Svoboda, Zdeněk Ondrůšek | grafické podklady: archiv VIN Consult s.r.o.

Konstrukce parkovacího domu pro 450 vozidel s kruhovou příjezdovou rampou byla v tendrové dokumentaci navržena jako monolitický skelet. V rámci nabídky zhotovitele bylo konstrukční  řešení včetně založení přepracováno, při zachování původního dispozičního řešení.

Betonové konstrukce na slovenské R1

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Realizace staveb | Betonové konstrukce staveb | Projekt PPP
Autor: text: Bc. Luboš Lobík | foto: archiv autora, SMP CZ, a.s.; SMS, a.s.

Na rozdíl od České republiky se ve Slovenské republice projekty PPP již začaly uskutečňovat. Podle dosavadních zkušeností jsou pro tento způsob realizace vhodné především dopravní stavby, kde je návratnost soukromé investice garantována výběrem mýta po zprovoznění komunikace.

Přehrady v iráckém Kurdistánu

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Realizace staveb | Vodohospodářské stavby
Autor: text: Ing. Jiří Poláček | grafické podklady: archiv VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Praha

Přehradní stavitelství v iráckém Kurdistánu se velmi rychle rozvíjí, je mimořádně zajímavé a poskytuje možnosti k mezinárodní spolupráci. Příslušnými kurdskými ministerstvy (zemědělství a vodních zdrojů, energetiky, místního rozvoje)  jsou vypisována výběrová řízení, nabízející spolupráci jak při přípravě, tak i výstavbě přehrad a souvisejících pracích (průzkum, zaměření, konzultační pomoc, projektové práce apod.).

Gočárovy domky

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Realizace staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: Ing. Anna Barbora Zídková | grafické podklady: archiv autora

Na území dnešní městské části Praha–Kbely vyrůstalo od roku 1919 nejdříve vojenské a později i civilní letiště. Do roku 1920 bylo postaveno šest hangárů, třicet objektů pro potřebu armády a nezbytné stavby pro zabezpečení civilní letecké dopravy. V září roku 1920 zde bylo otevřeno první civilní letiště hlavního města Prahy, které tuto funkci plnilo dalších šestnáct let. Zázemí obsluhy civilního letiště ve Kbelích bylo umístěno do provizorních dřevěných domků postavených podle návrhu architekta Josefa Gočára.

Přístavba Wellness dómu v areálu hotelu Holiday Inn v Brně

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Cena ČKAIT
Autor: text: Ing. Jiří Skyva | grafické podklady: Ing. Jiří Skyva

Návrh přístavby hotelu Holiday Inn stojícího v bezprostřední blízkosti areálu brněnských veletrhů rozšiřuje nabídku hotelu o služby wellness. Stavba je charakteristická zejména svým tvarem ? složitou geodetickou strukturou vepsanou do kulové plochy.

Ekodukt z obloukových dřevěných nosníků

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Cena ČKAIT
Autor: text: Ing. Vladimír Brejcha, FEng. | foto: archiv autora

Pilotní návrh ekoduktu s aplikací obloukových lepených dřevěných nosníků byl realizován na stavbě slovenské dálnice D1 Mengusovce–Jánovce, III. etapa, objekt C 231, v roce 2008.

Vodovod Čechtínsko a "kult vody"

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text: Zdeněk Látal | foto: Tomáš Malý, autor

Okres Třebíč je zásoben pitnou vodou ze tří hlavních zdrojů. Z východního směru se jedná o historicky nejstarší zdroj – prameniště Heraltice. Z jižního směru jde o zdroj Vodní nádrž Vranov – úpravna vody Střítež v okrese Znojmo. Ze severního směru z okresu Žďár nad Sázavou jde o Vodní nádrž Mostiště – úpravna vody Mostiště.

Bratislava - protipovodňová ochrana

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Protipovodňová výstavba | Vodohospodářské stavby
Autor: text: Jaroslav Sabo | foto: archiv autora

Za posledných 500 rokov sa na Dunaji vyskytlo 100 ničivých povodní. Štatisticky sa teda vyskytne 1 povodeň za každých 5 rokov. Za najväčšie z pohľadu výšky vodnej hladiny a prietoku sú považované povodne z rokov 1954 a 2002, kedy Dunaj dosiahol výšku 9,84, resp. 9,91 m. Medzi najničivejšie povodne patrí povodeň z roku 1965 s hladinou 9,17 m a prietokom 9224 m3/s, ktorá spôsobila pretrhnutie ochranných hrádzí Dunaja pri obciach Čičov a Patince. Vzniknuté škody boli vtedy vyčíslené na približne 18 miliárd Kčs (Československých korún), čo by dnes predstavovalo viac ako 900 miliónov eur.

Komplexní řešení záměru Plavební stupeň Děčín

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Vodohospodářské stavby
Autor: text: Jan Hodovský | foto: WELL Consulting, s.r.o., Pöyry Environment, a.s.

Vodní doprava je v České republice provozována především na labsko-vltavské vodní cestě, kde však její efektivitu významně omezují nedostatečné plavební podmínky na regulovaném úseku českého dolního Labe.

Šikmé lodní zdvihadlo Orlík

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Vodohospodářské stavby
Autor: text: Vojtěch Dynybyl, Pavel Malý, Michael Trnka | grafické podklady: archiv autorů

Překonávání překážek, jako jsou například přehrady, je možné při plavbě lodí řešit nejrůznějšími způsoby. Vedle plavebních komor jsou z historie známa lodní zdvihadla, která byla a jsou provozována především na vodních kanálech vybudovaných na celé řadě míst.

Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Vodní dílo Hněvkovice - Týn nad Vltavou

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Vodohospodářské stavby
Autor: text: Miroslav Bokiš, Radek Veselý, Milan Černý | grafické podklady: zúčastněné organizace

Nedílnou součástí právě realizovaného projektu Ředitelství vodních cest ČR, v rámci splavnění Vltavy mezi městy České Budějovice a Týn nad Vltavou, je závěrečná III. etapa. Jedná se o úsek, který obnoví splavnost Vltavy mezi zdrží vodního díla Hněvkovice a městem Týn nad Vltavou. Tento chybějící článek souvislé vodní cesty umožní nejen tolik žádoucí rekreační plavbu, ale také pozitivně ovlivní odtokové poměry a zvýší povodňovou ochranu přilehlých pozemků.

Vltavská vodní cesta: Plavební komora Hluboká n. Vl. - Vodní dílo Hněvkovice

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Vodohospodářské stavby
Autor: text: Radek Veselý, Michaela Kohoutková | grafické podklady: Hydroprojekt CZ a.s.

Rekreační plavba na dopravně významných vodních cestách je důležitým ekonomickým fenoménem v celé Evropě a slouží jako cíl trávení volného času. V České republice se tyto aktivity rozvíjejí zatím pouze na Baťově kanále na Moravě. Projekt splavnění horní Vltavy má za cíl vybudovat vodní cestu pro primárně rekreační plavbu v malebné části Jihočeského kraje.

Pohyblivý most v přístavu České Vrbné

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Vodohospodářské stavby
Autor: text: Pavel Ryjáček | grafické podklady: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Příspěvek představuje stavbu silničního pohyblivého mostu, který byl vybudován v novém ochranném přístavu České Vrbné v blízkosti Českých Budějovic. Most zajišťuje podjezdnou výšku až 5,25 m, při zachování přijatelného sklonu na komunikaci, která je rovněž frekventovanou cyklotrasou a plní významnou rekreační funkci. Velký důraz byl kladen také na celkové estetické ztvárnění mostu, jako nové, netradiční dominanty území.

Vltavská vodní cesta: Nová plavební komora České Vrbné

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Vodohospodářské stavby
Autor: text: Olgerd Pukl | foto: archiv autora, ŘVC ČR, Vodní cesty a plavba

Jedním z kroků k dokončení splavnění hornovltavské vodní cesty v úseku České Budějovice– Týn nad Vltavou je v současnosti dokončená plavební komora u jezu v Českém Vrbném nedaleko centra jihočeské metropole.

TBM opět v Praze, ale tentokrát trochu jinak

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text: Ing. Ermín Stehlík, Ing. Štefan Ivor | foto: Ing. Štefan Ivor, archiv Metrostav a.s.

Při prodloužení provozního úseku trasy pražského metra V.A byla pro ražbu traťových tunelů zvolena technologie ražby pomocí plnoprofilových razicích strojů, tzv. TBM (Tunnel Boring Machine), které pro dané podmínky umožňují použití nejrychlejší a zároveň nejšetrnější metody výstavby tunelů v městských aglomeracích.

Strana:  5   6   7   8   9  10  11  12  13 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007