Realizace staveb

Citlivá rekonstrukce podkarpatské Filharmonie Artura Malavskiého v Řešově

Vloženo: 25.10.2011  |  Aktualizováno: 25.10.2011
Rubrika: Firemní blok | Realizace staveb
Autor: redakce

Stávající budova řešovské filharmonie byla navržena skupinou varšavských architektů, známých jako „Tygři“ (Waclaw Kryszewski, Jerzy Mokrzyński a Eugemuis Wierzbicki) a pochází z konce 60-tých let 20. stol. Díky použití současných technologií byla původní řešení modernizována při zachování atmosféry funkcionalistického modernismu. Největší předností původní filharmonie byla její akustika a její zachování bylo i jedním z hlavních cílů generální rekonstrukce. Také proto byly všechny závěsné stropy a příčky nového sálu osazeny akustickými panely, vyráběnými na bázi sádrovláknitých desek FERMACELL.

Přístavy a přístaviště na hornovltavské vodní cestě

Vloženo: 19.09.2011  |  Aktualizováno: 19.09.2011
Rubrika: Realizace staveb | Vodohospodářské stavby
Autor: text: Ing. Daniel Vaclík | grafické podklady: archiv autora

V letošním roce byl zprovozněn první splavný úsek na horní Vltavě, tedy úsek České Budějovice – Hluboká nad Vltavou a v realizaci jsou navazující plavební úseky Hluboká nad Vltavou – VD Hněvkovice a VD Hněvkovice – Týn nad Vltavou. Většina významných staveb, zajišťujících komunikační vodní linii, byla prezentována již v květnovém čísle časopisu. Obsahem článku je přiblížení zrealizovaných staveb přístavů a přístavišť, které na daném úseku zajišťují tzv. dopravu v klidu plavidel na vodní cestě.

Návrh a realizace stavby Miura Hotel

Vloženo: 19.09.2011  |  Aktualizováno: 19.09.2011
Rubrika: Realizace staveb | Interiéry budov | Stavba roku
Autor: text: Martin Vomastek, Albert Pražák, Jiří Bardoděj | grafické podklady: Ateliér LABOR13

Budova Miura Hotel je situována na rovinaté planině obklopené zdvíhajícími se beskydskými vrchy, v sousedství vyhlášeného golfového areálu. V návrhu bylo uplatněno originální tvarosloví, přinášející do místa moderní architektonické prvky. Hmota stavby záměrně porušuje místní měřítko a funguje jako nová dominanta území.

Kostel Církve bratrské v Litomyšli

Vloženo: 19.09.2011  |  Aktualizováno: 19.09.2011
Rubrika: Realizace staveb | Interiéry budov
Autor: text: Zdeněk Fránek | grafické podklady: Fránek architects, Tomáš Malý, Studio Petrohrad

Nová, současnými architekty velmi pozitivně hodnocená stavba kostela v Litomyšli byla postavena pro účely Církve bratrské. Je umístěna v prostoru parku, podél hlavní příjezdové komunikace do města ze směru od Svitav.

Do Národního divadla po Vltavě?

Vloženo: 19.09.2011  |  Aktualizováno: 19.09.2011
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text: Petr Zázvorka | foto: Ing. Radovan Aulík, Tomáš Malý

Podzemí Národního divadla v Praze spojují s nábřežní zdí Vltavy tři tunely, jež jsou starší než vlastní historická budova. V souvislosti s nutnou rekonstrukcí těchto tunelů, které v současnosti slouží k přívodu čerstvého vzduchu a propojují říční vodu s technologiemi chlazení a vytápění v divadle, má dojít ke spojení dvou nejbližších tunelů v jeden profil. Ten by v budoucnu umožnil rovněž kontejnerovou dopravu kulis, jako alternativu kamionové dopravy.

Nové Správní centrum Karlovarského kraje

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavby pro kulturu a osvětu
Autor: text: Jaromír Musil | grafické podklady: archiv autora

Příspěvek z 16. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2011 zaměřené na téma Od vojenského k civilnímu popisuje postupnou obnovu areálu bývalých kasáren Dvory II na jihozápadním okraji městské čtvrti Karlovy Vary –  Dvory a představuje návrh nového Správního centra Karlovarského kraje.

Návrh konstrukčního řešení stavby Main Point Karlín v Praze

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavby pro kulturu a osvětu
Autor: text: Martin Čvančara | grafické podklady: autor

Main Point Karlín je novou dominantou pražského Karlína. Tomu, kdo projíždí do centra metropole po ulici Rohanské nábřeží, se naskýtá na tuto budovu impozantní pohled. Celý vjem je umocněn tím, že se jedná o stavbu svým vzhledem originální a nepodobnou jiné budově v metropoli.

Obnova přečerpávací stanice Vršovické vodárny v Braníku

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavby pro kulturu a osvětu
Autor: text: Eva Dvořáková | foto: Tomáš Malý, databáze VCPD ČVUT

Článek představuje zajímavý projekt kvalitní obnovy historické stavby přečerpávací stanice Vršovické vodárny a její nové funkce zaměřené na aktivní prožití volného času rodičů s dětmi.

Městská knihovna v Soběslavi - záchrana gotického hradu

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavby pro kulturu a osvětu
Autor: text: Jaromír Kročák | grafické podklady: autor, Aleš Motejl, Tomáš Malý

Areál soběslavského hradu v severozápadní části historického centra patří k významným místním středověkým památkám. Současná obnova historických prostor a vestavba knihovny do severního palácového křídla hradního areálu umožnila oživení a nové využití objektu v souladu s potřebami města a regionu.

Kongresové centrum Zlín, polyfunkční budova

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavby pro kulturu a osvětu
Autor: text: AI ? DESIGN, s.r.o | foto: Richard Davies, Filip Šlapal, TOAST s.r.o.

Kongresové centrum Zlín, polyfunkční budova, je součástí projektu Kulturní a univerzitní centrum Zlín, jehož cílem je vybudovat kvalitní infrastrukturu pro kulturní a společenský život obyvatel města Zlín a přilehlého regionu. Stavba byla oceněna v soutěži Fasáda roku 2010.

Stoletá kráska v novém

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavba JmK
Autor: text: Petr Všetečka (značení odstavců redakce) | foto: Toast images

Vlastní vila architekta Dušana Jurkoviče v Brně – Žabovřeskách se stala majetkem českého státu v srpnu 2006, téměř přesně sto let od jejího dokončení. Jde o svébytnou reflexi myšlenek britského hnutí Arts and Crafts a dobového etnografizmu, současně je programovým projevem emancipující se slovanské inteligence.

Městské koupaliště v zeleni

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: Ing. arch. Jaroslav Ševčík | foto: archiv autora

Hradec Králové zdobí nové městské koupaliště s jednoduchou a snadno zapamatovatelnou architekturou, která je primárně formována danou funkcí a získává tím moderně nadčasový ráz s tradičními prvky, dobře korespondující s novodobou architekturou města. Zajímavá stavba byla oceněna titulem Stavba roku 2010.

Výstavní pavilon Laufen Forum

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text a foto: Lias Vintířov, LSM, k.s.

Jako z odlitku působí nový výstavní pavilon společnosti Keramik Laufen AG v Basileji, který na veřejnosti zaznamenal mimořádný ohlas a neobvyklým způsobem prezentoval značku podniku. Nosná konstrukce, která je spíše mostem než výškovou stavbou, klade přitom vysoké požadavky na statiku a stabilitu.

Snižování vlhkosti zdiva v příkladech, část III. - volba nejvhodnějších metod

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Realizace staveb | Oprava a obnova staveb
Autor: text: Michael Balík | grafické podklady: autor

Návrh na vytvoření vhodných podmínek pro budoucí užívání památkově chráněné budovy a zajištění bezporuchovosti jejích povrchů je často ovlivňován nově zjištěnými skutečnostmi ještě před vydáním závazných rozhodnutí z hlediska památkové ochrany. Původní koncepce, která vychází z výsledků průzkumů stávajícího stavu stavby a podmínek formulovaných investorem a zástupci památkové péče, se může stát nereálnou a dochází k diskuzím o nedostatečných nebo celkově nekvalitních předchozích průzkumech. Zjednodušeně lze říci, že realizační projektová dokumentace v takovém případě nevycházela z poznání skutečného stavu.

Základ turbosoustrojí o výkonu 660 MW v elektrárně Ledvice

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Realizace staveb | Betonové konstrukce staveb
Autor: text: Aleš Štrunc | grafické podklady: archiv autora

Součástí nového bloku v elektrárně Ledvice zajišťující kromě výroby elektrické energie také dodávku tepla, je také, s ohledem na velký výkon stroje, mimořádná konstrukce základu turbosoustrojí o výkonu 660 MW. S dalšími stavebními konstrukcemi nového bloku se již čtenáři mohli seznámit v únorovém čísle časopisu.

Strana:  4   5   6   7   8   9  10  11  12 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007