Realizace staveb

Chrudim: ze zdevastovaného kostela je muzeum barokních soch

Vloženo: 11.03.2012  |  Aktualizováno: 11.03.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text Mgr. Leoš Strouhal | foto Tomáš Malý, Ing. Petr Pecina

Památkově chráněný komplex kapucínského kláštera s dominantou kostela sv. Josefa je součástí centra města Chrudimi. Po padesáti letech devastace se bývalý kostel stává městskou kulturní institucí a svou expozicí zaměřenou na venkovskou barokní plastiku přesahuje regionální význam. Součástí komplexu kláštera jsou zahrady, jejichž rekonstrukcí vznikl veřejný prostor s funkcí městského parku. Rekonstrukce areálu získala titul Stavba roku 2011 Pardubického kraje.

Zavěšená lávka přes dálnici D1 v Bohumíně

Vloženo: 11.03.2012  |  Aktualizováno: 11.03.2012
Rubrika: Realizace staveb | Nosné konstrukce staveb
Autor: text Lenka Zapletalová, Petr Mojzík, Jiří Stráský, Peter Pitoňák | grafické podklady Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Lávka celkové délky 115,26 m převádí pěší a cyklistickou dopravu přes dálnici D1, silnici I/67 a upravené koryto potoka Bajcůvky. Je navržena s dvěma poli o rozpětí 54,94 + 58,29 m.

Ocelová střešní konstrukce tribun fotbalového stadionu v Plzni

Vloženo: 11.03.2012  |  Aktualizováno: 11.03.2012
Rubrika: Realizace staveb | Nosné konstrukce staveb
Autor: text Jaroslav Sedláček, Vladimír Janata | grafické podklady EXCON, a.s.

Na fotbalovém stadionu ve Štruncových sadech v Plzni, rekonstruovaném pro evropské poháry, byly vybudovány tři nové tribuny shodného konstrukčního řešení. Dvě z nich jsou situovány za brankami a jedna po délce hřiště, proti hlavní tribuně. Nosná konstrukce tribun byla navržena železobetonová, za jejich zadní stranou jsou vztyčeny železobetonové prefabrikáty pylonů pro kotvení ocelové střešní konstrukce.

Rekonverze plynojemu v NKP Dolní oblast Vítkovic na multifunkční aulu

Vloženo: 11.03.2012  |  Aktualizováno: 11.03.2012
Rubrika: Realizace staveb | Nosné konstrukce staveb
Autor: text Miloslav Lukeš, Vladimír Janata | grafické podklady EXCON, a.s.

Národní kulturní památka Dolní oblast Vítkovic nedaleko centra Ostravy s unikátním komplexem industriální architektury je v současné době svědkem velmi zajímavé, citlivé rekonverze původně průmyslové stavby odstaveného plynojemu. V jeho vnitřním prostoru se buduje hlediště, jeviště a další konstrukce potřebné pro zajištění provozu nového multifunkčního centra. Vzniká tak gigantický prostor o objemu cca 110 000 m3, který bude využíván pro pořádání kulturních a společenských akcí.

Oprava pilířů historického domu

Vloženo: 11.03.2012  |  Aktualizováno: 11.03.2012
Rubrika: Realizace staveb | Nosné konstrukce staveb
Autor: text Viktor Beneš | foto Viktor Beneš ? Projektová kancelář, s.r.o.

Dům U Svatého Michala na pražském Pohořelci je historickou stavbou, jejíž nejstarší části pocházejí z období gotiky. Budova se v minulosti několikrát stavebně upravovala, její současná podoba je výsledkem sjednocení dvou původních domů.

Prefabrikované, monolitické nebo hybridní konstrukce?

Vloženo: 11.03.2012  |  Aktualizováno: 11.03.2012
Rubrika: Realizace staveb | Nosné konstrukce staveb
Autor: text Pavel Čížek | grafické podklady archiv spol. STATIKA Čížek s.r.o.

Návrhy tří konstrukcí pro budovy zcela odlišného určení, které byly uvedeny do provozu v roce 2011, se výrazně liší. Vždy se nabízí více možných řešení. Výběr z množství konstrukčních systémů a jejich materiálové podstaty je rozsáhlý. V následujících ukázkách jsou představeny nosné konstrukce budov, které podle našeho názoru beze zbytku splnily požadavky jak uživatelů, tak i stavebních organizací.

Mezinárodní ocenění českých výrobců ocelových konstrukcí

Vloženo: 06.03.2012  |  Aktualizováno: 06.03.2012
Rubrika: Realizace staveb | Soutěže
Autor: redakce | Tomáš Malý

Evropská asociace ocelových konstrukcí (ECCS) oceňuje každé dva roky významné stavby z oblasti ocelových konstrukcí v rámci jednotlivých členských zemí. V letošním roce vybrala mezinárodní porota soutěže Steel Design Awards mezi čtrnácti vítěznými stavbami i jednu z České republiky. Stavbu zimního stadionu v Chomutově do soutěže nominovala Česká asociace ocelových konstrukcí, jejím investorem byl Magistrát města Chomutov, architekty návrhu Jindřich Smetana a Jan Burgemeister a generálním projektantem firma Excon, a.s. Ocelovou konstrukci vyrobily společnosti Excon, a.s., a Metrostav a.s., Divize 7.

Pražské Hlavní nádraží, poločas revitalizace a rekonstrukce

Vloženo: 28.02.2012  |  Aktualizováno: 28.02.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: doc. Ing. arch. Patrik Kotas | Tomáš Malý, Ing. arch. Jaroslav Smola

V roce 2002 vypsala a.s. České dráhy veřejnou obchodní soutěž na investora rekonstrukce a revitalizace tří železničních stanic: Praha – Hlavní nádraží, Karlovy Vary – Horní nádraží a Mariánské Lázně. Vítězem této veřejné obchodní soutěže se stala italská společnost Grandi Stazioni, SpA (dceřiná společnost italských státních drah FS), která v současné době revitalizuje třináct největších italských nádraží a několik dalších v Evropě připravuje. Revitalizaci Hlavního nádraží v Praze zajišťuje nyní česká pobočka Grandi Stazioni Česká republika, s.r.o.

Rehabilitace památkově chráněného objektu Vítkův hrádek

Vloženo: 12.02.2012  |  Aktualizováno: 12.02.2012
Rubrika: Realizace staveb | Věda a výzkum v praxi
Autor: text Petra Bednářová, Alena Hynková | grafické podklady archiv autorky

Zřícenina hradu Vítkův hrádek je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod č. 1243. V roce 1998 si od vlastníka této nemovitosti – obce Přední Výtoň – pronajalo zříceninu Občanské sdružení Vítkův hrádek, s cílem vrátit v té době silně poškozenou stavbu v havarijním stavu jako kulturní památku k objektům v takové podobě, aby ji mohli turisté zhlédnout bez ohrožení svého zdraví.

Snižování vlhkosti zdiva v příkladech, část IV. - volba nejvhodnějších metod

Vloženo: 15.12.2011  |  Aktualizováno: 15.12.2011
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text: Michael Balík | grafické podklady: autor

Součástí historických areálů nejsou pouze budovy hlavní – původně obytné, ale také často rozsáhlé objekty hospodářské. Jejich prostorové možnosti bývají pro majitele zajímavé a stávají se důvodem pro celkovou obnovu. V místech původně určených pro běžné sklepy, k ustájení zvířat, konírny, chlévy, ale i sýpky apod. jsou nově plánovány budoucí provozy, které vyžadují velmi kvalitní vnitřní prostředí. Tyto, z technického  hlediska, nepříliš vhodné a rozumné záměry využití stávajících prostor nelze často zvrátit a je třeba volit relativně velmi nákladné způsoby odvlhčení konstrukcí. Zvolené sanační kombinace nebývají vesměs kladně přijímány zástupci památkové péče a podmínky formulované v závazných rozhodnutích navržené úpravy prakticky vylučují. Projektant-specialista se tak při řešení daného zadání pohybuje v jakémsi kruhu.

Výstavba podchodu v drážním tělese za plného provozu na železniční trati

Vloženo: 12.12.2011  |  Aktualizováno: 12.12.2011
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text a foto: Ing. Michal Sedláček, Ing. Alena Svěrková | text a foto: Ing. Michal Sedláček, Ing. Alena Svěrková

Cílem výstavby podchodu pod drážním tělesem bylo propojení dvou oddělených parkových ploch v jeden rozsáhlý celek. Podchod se nachází v katastrálním území Praha – Kbely a kříží jednokolejnou trať Praha hl. n. – Turnov ve staničení 15,890 km (obr. 1). Příspěvek prezentuje výstavbu uskutečněnou za plného provozu na železniční trati.

Identifikovaný nelétající objekt

Vloženo: 12.12.2011  |  Aktualizováno: 12.12.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: AG Studio, a.s. | foto: archiv BAK, stavební společnost

I když se v internetové soutěži stavba Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas stala Stavbou desetiletí Východočeského kraje, bylo jasné, že pro samo město je UFFO, jak také zní jeho název, spíše stavbou století. Multifunkční budova (s náklady téměř 480 milionů korun, na které přispěla 180 miliony korun i Evropská unie) umožňuje provozování klasického divadla s kukátkovou scénou i vytvoření divadelní arény nebo sálu pro plesy a koncerty. Zdařilý kulturní stánek, který nemá variabilitou svého prostoru v České republice prakticky obdoby, získal v soutěži Stavba roku 2011 právem nejvyšší ocenění.

Obnova odjezdové haly Masarykova nádraží v Praze

Vloženo: 22.11.2011  |  Aktualizováno: 22.11.2011
Rubrika: Realizace staveb | Kolejová doprava
Autor: text: Anna Barbora Zídková | foto: archiv autorky, Tomáš Malý

Masarykovo nádraží je nejstarším koncovým nádražím v Evropě, které je dosud v provozu. V době jeho vzniku v roce 1845 mělo být jednou z největších nádražních staveb nejen rozlohou, počtem a délkou kolejí, ale i velikostí a výstavností svých budov.

Tramvajová doprava a město Liberec

Vloženo: 22.11.2011  |  Aktualizováno: 22.11.2011
Rubrika: Realizace staveb | Kolejová doprava
Autor: text: Jan Hejral | grafické podklady: archiv VALBEK, spol. s r.o.

Tramvajová doprava v Liberci byla zahájena 25. srpna 1897 a jednalo se o teprve druhý tramvajový provoz na území české části tehdejší rakousko-uherské monarchie. Zavedení tramvajové dopravy bylo úzce spjato s hospodářskou situací v regionu, která byla zejména díky rozvinutému textilnímu průmyslu oproti ostatním územím velmi dobrá. Tramvajová doprava v Liberci tak byla zavedena zejména z prestižních důvodů.

Krytý bazén v Litomyšli zastřešuje přílivová vlna

Vloženo: 22.11.2011  |  Aktualizováno: 22.11.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: Ing. arch. Antonín Novák | foto: Tomáš Malý

Novostavba krytého plaveckého bazénu v Litomyšli navazuje na dlouhodobou koncepci rozvoje rekreačně sportovního areálu Černá hora, která byla zpracována již v roce 2000. Byl zde postupně rekonstruován Městský stadion Černá hora s moderními atletickými drahami, fotbalovým a tréninkovým hřištěm a tribunou letního stadionu, vybudován krytý zimní stadion, vystavěna tenisová hala (tenis, squash, bowling) včetně venkovních kurtů a nafukovací haly. Novostavba krytého bazénu získala prestižní titul Stavba roku 2011.

Strana:  3   4   5   6   7   8   9  10  11 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007