Realizace staveb

Malá vodní elektrárna a rybí přechod v Berouně

Vloženo: 16.10.2012  |  Aktualizováno: 16.10.2012
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: Petr Zázvorka, Daniel Doležal | Tomáš Malý

Malá vodní elektrárna (MVE) se nachází na řece Berounce, v intravilánu města Berouna. Slouží k využití průtoků u stávajícího pevného jezu, který byl nově upraven na částečně pohyblivý. MVE je průtočná, příjezová, s automatickým řízením provozu při dodržení stálé hladiny v nadjezí. V rámci výstavby malé vodní elektrárny byl zbudován také rybí přechod. Stavba byla nominována na titul v soutěži Stavba roku 2011 a získala v rámci této soutěže Cenu státního fondu životního prostředí. MVE Beroun také získala titul Vodohospodářská stavba roku 2011.

Rekonstrukce a dostavba zastupitelského úřadu ČR v Brazílii

Vloženo: 16.10.2012  |  Aktualizováno: 16.10.2012
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: Ing. arch. Magdalena Hlaváčková | Ing. arch. Magdalena Hlaváčková, I stavba roku ng. Jaroslav Říčánek

Jedna ze tří budov bývalé československé ambasády (vybudované v letech 1965–1974) byla v letech 2008–2010 rekonstruována a dostavěna pro účely českého zastupitelského úřadu v hlavním městě Brazílie. Citlivá rekonstrukce cenné lokality získala Cenu nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v soutěži Stavba roku 2011 v kategorii Zahraniční stavby.

Pěnové sklo Refaglass - materiál pro všechny stavby

Vloženo: 11.06.2012  |  Aktualizováno: 11.06.2012
Rubrika: Informační servis | Realizace staveb
Autor: Text: Redakce

Stavební materiály jsou v oblasti stavebnictví samostatnou rozsáhlou kapitolou a častým tématem k diskusi. Výrobci stavebních hmot musí reagovat na zpomalení ekonomického růstu, vyšší energetickou náročnost, zvyšující se cenu lidské práce. Změny nastávají i na straně zadavatelů. Ti čím dál častěji kladou důraz na výběr vhodného stavebního partnera a především stavebních materiálů. V této době nestačí, aby byl materiál jen ekonomický a dobře zpracovatelný. Ve 21. století, v době hledání obnovitelných zdrojů, je důležitý i ekologický aspekt, trvanlivost a univerzálnost materiálu.

Ocelová konstrukce montážní haly M13 v závodě Škoda Auto a.s.

Vloženo: 25.05.2012  |  Aktualizováno: 25.05.2012
Rubrika: Realizace staveb | Navrhování staveb
Autor: Pavel Háša | Excon, a.s.

Příspěvek představuje návrh ocelové konstrukce stavby Montážní haly M13, která byla postavena v závodě Škoda Auto Mladá Boleslav v letech 1995–1996. Objekt slouží ke kompletaci a montáži osobních vozů Škoda, v současné době typu Škoda Octavia.

Ochrana Jablonce nad Nisou převodem povodňových průtoků přes VD Mšeno

Vloženo: 25.05.2012  |  Aktualizováno: 25.05.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Jiří Švancara, Jiří Kocian | Pöyry Environment a.s., Valbek, spol. s r. o., Metrostav a.s., Povodí Labe s.p.

V prosinci 2011 byla v Jablonci nad Nisou zahájena výstavba systému protipovodňových opatření, jehož podstatou je úprava historického protipovodňového systému odklánějící zvýšené průtoky do nádrže vodního díla Mšeno. Jedná se o systém založený na převodu povodňových průtoků štolovými přivaděči, jenž je v podmínkách České republiky do značné míry unikátní. Po letech koncepční a projektové přípravy tak dojde k podstatnému zvýšení ochrany Jablonce Nad Nisou před škodlivými účinky povodní.

Větrací systém tunelu Blanka

Vloženo: 24.05.2012  |  Aktualizováno: 24.05.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Ing. Jiří Zápařka | SATRA, spol. s r.o., archiv autora

Příspěvek se zabývá problematikou návrhu, realizace a uvedení do provozu u systému větrání tunelu Blanka. Popisuje základní požadavky, popis funkce systému a jeho částí, představuje závěry studie o využití filtrace odváděného vzduchu pomocí elektrostatických odlučovačů. Závěrem jsou zmíněny zkoušky větracího systému a jeho prvků před uvedením do provozu.

Příběh jedné dřevostavby: Lesovna na Flekačkách - názor odborníka

Vloženo: 24.05.2012  |  Aktualizováno: 24.05.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Ing. arch. Josef Smola | Ing. arch. Josef Smola, Ing. Michaeala Václavská

Stavba Lesovny na Flekačkách v Písku je jednou z největších veřejných budov, jež byla dosud ze dřeva v ČR postavena. Stal se z ní však spíše pilotní projekt, což je určitým poučením pro širokou odbornou veřejnost. Nikterak mě tento příběh netěší.

Výzkumné a inovační centrum MSDK

Vloženo: 24.05.2012  |  Aktualizováno: 24.05.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Josef Pavlík | RD Rýmařov s.r.o.

Projekt Výzkumného a inovačního centra Moravskoslezského dřevařského klastru o.s. (dále MSDK) vznikl na základě snahy přiblížit studentům, pedagogům a široké veřejnosti prostředí nízkoenergetické a ekologické stavby.

"Otazník" - první administrativní budova v pasivním energetickém standardu v ČR

Vloženo: 24.05.2012  |  Aktualizováno: 24.05.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Radim Václavík | architektonická kancelář ATOS-6

Administrativní čtyřpatrová budova je navržena jako sídlo firmy se školicím střediskem pro prezentaci výstavby domů v pasivním a nízkoenergetickém standardu.

Lidský rozměr tunelu Blanka

Vloženo: 24.05.2012  |  Aktualizováno: 24.05.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Jakub Karlíček, SATRA, spol. s r.o. | Jakub Karlíček, SATRA, spol. s r.o.

V průběhu výstavby tunelového komplexu Blanka v Praze vzniká souběžně rozsáhlý fotografický archiv stavby. Od začátku prací v roce 2007 až do konce roku 2011 obsahuje již 14 000 snímků ze všech stavenišť. Některé jsou pořizovány pro účely prezentace stavby, jiné mají čistě fotodokumentární charakter nebo slouží k zařazení do časosběrných galerií jednotlivých stavenišť.

Češi staví metro v Helsinkách

Vloženo: 24.05.2012  |  Aktualizováno: 24.05.2012
Rubrika: Realizace staveb | Rozhovory, diskuze
Autor: Petr Zázvorka | archiv Metrostav a.s., divize 5

Inženýr Václav Pavlovský patří ke skupině pracovníků Metrostavu, kteří dokázali ve složitých geologických a klimatických islandských podmínkách úspěšně dokončit náročnou zakázku, jejímž předmětem byla ražba silničních tunelů, vysoce hodnocených dobrou kvalitou odvedených prací. Raziči nyní pracují ve Finsku, kde česká stavební firma spolupracuje na rozšíření helsinského metra. Za zmínku stojí, že běžná komunikace při poradách s investorem probíhá v místním jazyce, tedy ve finštině.

Zklidnění dopravního uzlu zlepšilo kulturní prostředí města

Vloženo: 24.05.2012  |  Aktualizováno: 24.05.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Ing. arch. Martin Hájek | Michal Horák, Ing. arch. Martin Hájek

Předmětem stavby Multifunkčního dopravního areálu bylo řešení prostoru Pernerova (dříve Bezručova) náměstí v centrální zóně města Česká Třebová, který přímo navazuje na nádražní budovu Českých drah. V soutěži Stavba roku 2011 stavba postoupila do finále a získala několik dalších ocenění.

Jurkovičova rozhledna: mistrovské dílo řady profesí

Vloženo: 24.05.2012  |  Aktualizováno: 24.05.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Petr Zázvorka, dle podkladů investora | Tomáš Malý, archiv města Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm obohatila ojedinělá rekonstrukce návrhu architekta Dušana S. Jurkoviče, předznamenávající národní architektonický styl jeho pozdějších realizací.

Sanace vnějších ploch pevnostního systému Malé pevnosti v Terezíně

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: Realizace staveb | Povrchy a fasády staveb
Autor: text a grafické podklady Ing. Michael Balík, CSc.

Pevnostní město Terezín bylo založeno roku 1780 Josefem II. při řece Ohři, na místě dvou zbořených vesnic. V roce 1887 byl městu zrušen statut pevnosti. V letech 1942–1945 město sloužilo jako ghetto pro židovské obyvatelstvo téměř z celé Evropy. Malá pevnost, jako samostatná pevnostní citadela, vznikla ve stejné době na pravém břehu řeky Ohře a využívala se již od 19. století jako vězení. V červnu 1940 v místě bylo zřízeno policejní vězení pražského gestapa, byly v něm vybudovány další cely a realizovány stavební úpravy, které se projevily na vnější podobě pevnosti. Po 2. světové válce byl v Terezíně zřízen Památník obětem 2. světové války a Malá pevnost byla prohlášena Národní kulturní památkou.

Moderní administrativní komplex Digital Park II, III v Bratislavě

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: Realizace staveb | Povrchy a fasády staveb
Autor: text Lukáš Romanczin, Věra Nemochovská | grafické podklady archiv Sipral a.s.

Digital Park je moderní administrativní komplex, strategicky umístěný u hlavního dopravního tahu Bratislavy, v ulici Einstainova. Výstavba byla rozdělena na tři etapy, při kterých byla zastavěna celková plocha přesahující 73 000 m2. V osmi nadzemních podlažích se nacházejí kancelářské prostory, v přízemí jsou umístěny obchodní prostory, restaurace a kavárna, v suterénech pak parkování. Lehký obvodový plášť budov je navržen jako modulový.

Strana:  2   3   4   5   6   7   8   9  10 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007