Realizace staveb

Výstavba skladových kapacit - Loukov

Vloženo: 18.12.2012  |  Aktualizováno: 18.12.2012
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: Ing. Ladislav Michálek | grafické podklady archiv Metrostav a.s.

Společnost ČEPRO dokončila výstavbu nových skladovacích prostor ve svém areálu Loukov (okres Kroměříž). Tanky, které postavila stavební společnost Metrostav a.s., se začaly plnit palivem v květnu 2011 a zkušební provoz byl úspěšně ukončen v prosinci 2011. Nové nádrže v Loukově rozšířily celkovou skladovací kapacitu ČEPRO o 8 %. Místní areál je největší svého druhu v České republice. Nádrže zlepší skladovací možnosti na Moravě a sníží nároky na přepravu pohonných hmot po místních silnicích.

Tunelový komplex Blanka: aktuality z výstavby, červenec 2012

Vloženo: 26.10.2012  |  Aktualizováno: 26.10.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Jakub Karlíček, SATRA, spol. s r.o. | Jakub Karlíček, SATRA, spol. s r.o.

Výstavba Městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc-Tyrolka, známého také pod názvem Tunelový komplex Blanka, začala v roce 2007 na staveništích Troja a Letná. Soubor tří na sebe navazujících staveb s evidenčními čísly 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, 0080 Prašný most – Špejchar a 9515 Myslbekova – Prašný most – doplňuje ještě samostatná investiční akce, stavba s evidenčním číslem 0065 Strahovský tunel, 2. stavba. Ta zahrnuje dostavbu mimoúrovňové křižovatky Malovanka a úsek hloubených tunelů mezi portálem v křižovatce a technologickým centrem TGC1, které je již součástí stavby 9515.

Nový koncertní sál Pražské konzervatoře

Vloženo: 26.10.2012  |  Aktualizováno: 26.10.2012
Rubrika: Realizace staveb | Cena ČKAIT
Autor: Karel Sehyl | grafické podklady Karel Sehyl a archiv SONING Praha, a.s.

Nová stavba koncertního sálu Pražské konzervatoře vytváří nový mezník zhodnocení umělecké a pedagogické činnosti. Specifická stavba poskytuje výborné akustické a vizuální dějiště nejen pro studenty a pedagogy, ale i návštěvníky koncertů. Návrh získal již tři ocenění: od firmy Autodesk a AB studia za stavební CAD PROJEKT v kategorii Architektura a stavební projekt v roce 2010, Cenu Inženýrské komory Cena ČKAIT 2011 v kategorii Zvláštní ocenění a cenu Stavba roku 2011 Zlínského kraje v kategorii Stavby realizované mimo území Zlínského kraje.

Rekonstrukce lanové dráhy Sněžka

Vloženo: 26.10.2012  |  Aktualizováno: 26.10.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Miloš Pařízek, Stanislava Kratochvílová | grafické podklady archiv TRENTO s.r.o. a ateliéru k2-architekti

V září roku 2011 začala rekonstrukce stávající dvousedačkové lanové dráhy na trase mezi stanicemi Pec pod Sněžkou – Růžová hora – Sněžka, která slouží veřejnosti od roku 1949. Uvedení nové čtyřmístné kabinkové lanové dráhy do provozu pro veřejnost se předpokládá v říjnu 2014.

Cyklomost Devínská Nová Ves - Schlosshof

Vloženo: 26.10.2012  |  Aktualizováno: 26.10.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Zoltán Agócs, Marcel Vanko | grafické podklady archiv autora

Za rakúsko–uhorskej monarchie spájalo brehy Moravského poľa a Záhoria 24 mostov. V roku 1990, po páde železnej opony, tam nezostal ani jediný. Do súčasnosti bol postavený iba most medzi Moravským Svätým Jánom a Hohenau. V marci 2010 sa zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja a Dolného Rakúska spoločne rozhodli postaviť most pre cyklistov a peších medzi Devínskou Novou Vsou a Schlosshofom.

Zkušenosti z výstavby Pavilonu indonéské džungle ZOO Praha

Vloženo: 24.10.2012  |  Aktualizováno: 24.10.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Jaromír Kosnar, Vratislav Danda | grafické podklady Ester Havlová, AND architektonický ateliér

Příspěvek shrnuje zkušenosti z provozu stavby Pavilonu indonéské džungle v ZOO Praha a představuje výsledná řešení, která byla ve své době experimentální nebo nová. Vyžadovala proto úzkou spolupráci odborníků z různých oborů a také jistou míru odvahy podstoupit riziko při realizaci atypických, neověřených postupů.

Sportmost - hraniční lávka přes řeku Olši

Vloženo: 24.10.2012  |  Aktualizováno: 24.10.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: R. Novák, P. Kocourek, J. Stráský, P. Fischer | grafické podklady Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Nová lávka přes řeku Olši spojující města Český a Polský Těšín (Cieszyn), která byla realizována v rámci přeshraniční spolupráce, byla slavnostně otevřena v červnu 2012. Součástí stavby se stala i rekonstrukce parku Adama Sikory a terénní a sadové úpravy obou břehů. Tak byl po obou stranách řeky vytvořen prostor pro setkávání, oddych a rekreaci.

Zastřešení dvorany Salmova paláce

Vloženo: 24.10.2012  |  Aktualizováno: 24.10.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Ing. Petr Brosch | grafické podklady Tomáš Malý, archiv autora

Na přelomu let 2011 a 2012 došlo v rámci rekonstrukce Salmova paláce na severozápadním okraji Horního náměstí v Olomouci k odvážnému počinu zastřešení jeho dvorany. Účelem tohoto zastřešení bylo sjednotit prostor přízemí paláce, přizpůsobit jej potřebám obchodních aktivit a otevřít novou obchodní pasáž v okolí náměstí.

Jak lze chápat ekonomickou výhodnost u veřejné zakázky?

Vloženo: 17.10.2012  |  Aktualizováno: 17.10.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc., FEng.

V poslední době čeří mediální hladinu četné případy závad na stavebních dílech, která byla do provozu uvedena jen před velmi krátkou dobou. Vzniká tak potřeba velkých neplánovaných nákladů na opravy a s tím spojené další potíže, včetně složitých a vleklých soudních sporů a také omezení či vyloučení provozu, tj. další značné ztráty. Nepochybně to souvisí mj. se způsobem vypisování, hodnocení, kontrolou veřejných stavebních zakázek a zárukou kvality.

Koncová odlehčovací komora kmenové stoky C v Praze - Bubenči

Vloženo: 17.10.2012  |  Aktualizováno: 17.10.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Michal Sedláček, Pavel Fatka | grafické podklady archiv firmy KO-KA s.r.o.

Článek popisuje výstavbu koncové odlehčovací komory OK 1C na kmenové stoce C v Maďarské ulici v Praze 6 – Bubenči, která nahradila původní, kapacitně a provozně nevyhovující komoru typu „žabí tlama“. Nově realizovaná komora s přímou přelivnou hranou plní především funkci regulační s částečnou retencí.

Dvě zavěšené lávky pro pěší ve městě Eugene, Oregon, USA

Vloženo: 17.10.2012  |  Aktualizováno: 17.10.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Jiří Stráský a kolektiv | grafické podklady Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

V univerzitním městě Eugene, Oregon, USA, byly v předminulém roce postaveny dvě zavěšené lávky pro pěší. Projektový tým nyní studuje možnosti využití použité technologie také pro půdorysně zakřivené mosty.

Obnova ocelové konstrukce 100 let staré průmyslové haly Witkowitz - Presswerk

Vloženo: 17.10.2012  |  Aktualizováno: 17.10.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Ing. Jiří Skyva | grafické podklady archiv I.K.Skyva, spol. s r.o.

V letech 2010–2011 byl vypracován návrh obnovy nosných ocelových konstrukcí stoleté dvoulodní haly s mostovými jeřáby bývalé lisovny firmy Witkowitz – Presswerk v areálu Vítkovických železáren v Ostravě.

Nejnižší povrchová teplota výplní otvorů

Vloženo: 17.10.2012  |  Aktualizováno: 17.10.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Ing. Petr Slanina, Ph.D.

V posledních několika měsících došlo k dramatickému posunu v základních technických požadavcích na stavby. Tepelně technický požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu výplní otvorů byl na nátlak lobbistických skupin vyjmut po 35 letech z normativních požadavků pro navrhování budov. Cílem tohoto článku je informovat čtenáře o této zásadní změně, o zákulisí schvalování norem a vysvětlit technickou podstatu požadavku na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu výplní otvorů. Cílem článku není poskytnout přesný a vyčerpávající právní rozbor k danému tématu, přestože je tato rovina neméně zajímavá.

Výplně otvorů s integrovanými rámy

Vloženo: 16.10.2012  |  Aktualizováno: 16.10.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Jaroslav Capůrka, Petr Školník | grafické podklady autoři

Článek představuje řešení, které může významnou měrou přispět ke zjednodušení montáže výplní otvorů stavby a k odstranění stávajících negativních aspektů při vlastní realizaci, zvláště v oblasti připojovací spáry.

Přístup k revitalizaci zámku Vimperk - 1. díl: Výškopisné a polohopisné zaměření

Vloženo: 16.10.2012  |  Aktualizováno: 16.10.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Ing. Jiří Lhota | grafické podklady archiv GEODIS BRNO, spol. s r.o.

Revitalizace rozsáhlého zámeckého komplexu má v souladu s požadavky památkové péče a s podporou stavebních činností zahrnujících především sanace, restaurátorské, stavební a rekonstrukční práce naplnit v maximálně možné míře investiční záměr objednatele, Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava – vybavit zámecké prostoty pro činnost Mezinárodního vzdělávacího environmentálního centra.

Strana:  1   2   3   4   5   6   7   8   9 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007