Realizace staveb

Energeticky úsporný projekt v Nemocnici Nové Město na Moravě

Vloženo: 12.06.2014  |  Aktualizováno: 12.06.2014
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text Ondřej Povýšil | grafické podklady archiv AB Facility a.s.

V roce 2010 společnost AB Facility realizovala a od roku 2011 také provozuje a vyhodnocuje úsporný projekt EPC (Energy Performance Contracting) o poskytování energetických služeb s tzv. zaručeným výsledkem v Nemocnici Nové Město na Moravě. Projekt se skládá ze dvou fází, a to fáze přípravy a realizace díla a fáze provozně vyhodnocovací. Cílem projektu je prostřednictvím rekonstrukce a modernizace energetického hospodářství a jeho následného efektivního provozování snížit provozní náklady související s dodávkami energie a médií.

Praha hlavní nádraží: přestavba a projekt facility managementu

Vloženo: 12.06.2014  |  Aktualizováno: 12.06.2014
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text Daniel Štys, Jana Holasová | grafické podklady archiv Grandi Stazioni ČR

Základním cílem projektu revitalizace pražského hlavního nádraží, kterou zajišťuje společnost Grandi Stazioni Česká republika, s.r.o., je proměna nádraží do podoby moderního, funkčního, čistého a bezpečného dopravního uzlu evropské úrovně, kde kromě primárních služeb souvisejících s železniční dopravou budou cestujícím i necestující veřejnosti nabídnuty také komerční služby a komfortní prostředí. Související systém facility managementu je nastaven s ohledem na charakter spravovaného objektu na principu integrovaného facility managementu.

Nové obchodní centrum Galerie Šantovka nedaleko historického jádra Olomouce

Vloženo: 27.05.2014  |  Aktualizováno: 27.05.2014
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Ing. Mariana Pančíková

Galerie Šantovka v Olomouci byla pro architekty příležitostí podílet se na přeměně území s neuvěřitelným potenciálem. Lokalita v blízkosti středu města a mezi důležitými dopravními okruhy, na ostrově vymezeném dvěma rameny Mlýnského potoka, nabízí možnost vytvoření nového centra na spojnici mezi historickým jádrem a jižní obytnou zónou. Blízkost vodního toku je přitom určující pro genia loci místa.

Historie a současnost obchodního domu Kotva

Vloženo: 23.05.2014  |  Aktualizováno: 23.05.2014
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text Ondřej Beneš, Oldřich Ševčík | foto Tomáš Malý, Oldřich Ševčík

Žijeme v čase supermarketů a hypermarketů, tedy v kulturně civilizačním klimatu, které tento „kříženec samoobsluhy a divadla“ spoluutváří (1). I takovouto sugestivní metaforou si lze připomenout jinakost vůči šedesátým letům: od obchodních domů řešících nedostatek moderních prodejních prostor se tak lze přenést k hypermarketům devadesátých let 20. století.

Obchodní centra: architektura konzumu jako fungující systém obchodu

Vloženo: 23.05.2014  |  Aktualizováno: 23.05.2014
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.

Od dob renesance se společnost stále více odvrací od duchovních hodnot a směřuje ke konzumaci materiálních statků. Vzniká cosi, co bychom mohli nazvat kultem spotřeby. Samozřejmě na úkor duchovních hodnot, jež se kvůli tomu z našeho života pomalu vytrácejí.

Keramické kamenivo ve vylehčených zemních tělesech dopravních staveb

Vloženo: 21.12.2012  |  Aktualizováno: 21.12.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Ing. Libor Pupík | grafické podklady Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s., VALBEK, spol. s r. o.

Zemní tělesa představují objemem prací i finančních nákladů jednu z nejvýznamnějších stavebních konstrukcí a hledání optimalizace při jejich návrhu a realizaci je v poslední době předmětem zvýšeného zájmu. Použití materiálu výrazně lehčího než zemina přináší pro zakládání pozemních i dopravních staveb nové, netradiční možnosti. Příkladem může být pilotní technické řešení stavby ekochodu na slovenské dálnici D1 Mengusovce – Jánovce, prezentované v článku.

Optimalizace požárního větrání Královopolského tunelu v Brně

Vloženo: 21.12.2012  |  Aktualizováno: 21.12.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Ing. Jiří Zápařka | grafické podklady archiv autora

Článek se zabývá problematikou odvětrání kouře při požáru v silničních tunelech s příčným odvodem kouře. Na příkladu Královopolského tunelu v Brně přibližuje problematiku návrhu a uvedení do provozu takového systému v souvislosti s požadavky platných předpisů.

Posouzení požární odolnosti velkoplošných uzávěrů tunelu Blanka

Vloženo: 21.12.2012  |  Aktualizováno: 21.12.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Ing. Jan Pořízek | foto SATRA, spol. s r.o.

V příspěvku je uveden postup dokladující požární odolnost velkoplošných celoocelových vícelistých uzávěrů ve vztahu k úniku osob z tunelu Blanka při požáru. Tyto uzávěry jsou součástí systému větrání a jsou umístěny na rozhraní dvou nezávislých požárních úseků.

Pět a půl kilometru tunelem Blanka

Vloženo: 21.12.2012  |  Aktualizováno: 21.12.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Jakub Karlíček, SATRA, spol. s r.o. | Jakub Karlíček, SATRA, spol. s r.o.

Tunelový komplex Blanka, součást severozápadního segmentu Městského okruhu v Praze, je jednou z největších staveb, realizovaných na území hlavního města Prahy. Pokud považujeme za jeho součást i mimoúrovňovou křižovatku Malovanka, probíhá jeho výstavba již od roku 2005. V roce 2007 byla zahájena realizace celého úseku od staveniště Myslbekova až na Pelc-Tyrolku.

Varianty technického řešení a způsobu ražby železničního tunelu Chotýčany

Vloženo: 20.12.2012  |  Aktualizováno: 20.12.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Libor Mařík, Michal Babič | grafické podklady archiv autorů

Význam tranzitních železničních koridorů pro začlenění České republiky do evropské dopravní infrastruktury je v současnosti již každému zřejmý a není třeba jej zvláště zdůrazňovat. Čtvrtý železniční koridor tvoří spolu se severní větví prvního koridoru severo-jižní dopravní osu a umožňuje propojit přes tuzemsko Německo s Rakouskem. Na jedné trase se tak ocitnou významná města, jako je Berlín, Drážďany, Praha, České Budějovice a Linec.

Padesát let od realizace posledního nýtovaného mostu v síti ČD

Vloženo: 20.12.2012  |  Aktualizováno: 20.12.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Ing. Michael Trnka, CSc. | archiv autora

Před padesáti lety, 2. května 1962, byla zahájena rekonstrukce železničního mostu přes Otavu mezi Strakonicemi a Horažďovicemi na trati České Budějovice – Plzeň. Stávající ocelový příhradový most vyrobený roku 1882 ve Vojtěšské huti na Kladně měl být nahrazen novým mostem stejného rozpětí. Součástí rekonstrukce byla i injektáž stávajících opěr a nahrazení kamenné úložné lavice železobetonovou lavicí.

Alois Kraus - stavitel přehrad

Vloženo: 20.12.2012  |  Aktualizováno: 20.12.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Ing. Josef Lepka | grafické podklady archiv autora a Ing. Pavel Kraus

V letošním roce uplynulo sto let od narození Ing. Aloise Krause, CSc., významného vodohospodáře, člena Inženýrské komory, který svůj bohatý profesní život zasvětil především přehradnímu stavitelství.

Petronas Twin Towers

Vloženo: 20.12.2012  |  Aktualizováno: 20.12.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Bc. Petronela Čapská | grafické podklady archiv autorky

Na mieste, kde kedysi stálo závodisko, sa v súčasnej dobe vyníma jedna z dominantných stavieb, ktorá sa medzi architektonicky významné skvosty zapísala pred niekoľkými rokmi, a to hneď svetovým prvenstvom. Petronas Twin Towers bola najväčšia dvojica budov na svete po dobu celých šiestich rokov, pokiaľ sa v roku 2004 nepostavil na čelo mrakodrap v Taipei. Avšak titul „najvyššie dvojičky“ si nesie dodnes.

Stavba roku 2012: velké finále

Vloženo: 20.12.2012  |  Aktualizováno: 20.12.2012
Rubrika: Realizace staveb | Soutěže
Autor: redakce | www.stavbaroku.cz

Pět staveb, které si odnesly titul Stavba roku 2012, má široké rozpětí – od rekonstrukce kláštera po výstavbu zásobníků na pohonné hmoty. Porota letos ocenila u staveb především dva aspekty – na jedné straně velkoryse zvolené konstrukce, na druhé straně umění rekonstrukce, které původním stavbám dává nový rozměr.

Pardubický Kosatec jako sudoku

Vloženo: 18.12.2012  |  Aktualizováno: 18.12.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Ing. arch. Radim Bárta | grafické podklady Ing. arch. Radim Bárta, Filip Novotný

Navrhování budovy Integračního centra sociálních aktivit v Pardubicích (ICSA), zvaného Kosatec, připomínalo sudoku. Konkrétní parametry problému byly dané předem, ale až nakonec, po vyluštění všech neznámých, se ukázalo, jestli bylo řešení správné, či nikoliv. V praxi by mohlo dojít k situaci, kdy by po kolaudaci stavby bylo již pozdě řešit revizi původního návrhu.

Strana:  1   2   3   4   5   6   7   8   9 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007