Památkově chráněné stavby

Příprava celkové obnovy chrámu svaté Barbory ve městě Kutná Hora

Vloženo: 10.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Realizace staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: Dagmar Fundová | foto: archiv autora

„Chrám sv. Barbory byl kdysi postaven, snad jako protiváha katedrále sv. Víta, z podnětu světské moci a z bohatství kutnohorských dolů. Poslední významné stavební úpravy byly realizovány naposledy před sto lety ze státních prostředků. Již tehdy bylo zřejmé, že tak velká a složitá stavba nemůže být finančně kryta z prostředků církve. Obnova chrámu sv. Barbory, která je národní kulturní památkou zapsanou jako součást světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO, by tedy měla být prvořadou záležitostí. Obnova chrámu ovšem vyžaduje značné finanční prostředky. Kutnohorské doly jsou už vyčerpány, prostředky královéhradecké diecéze jsou omezené, město Kutná Hora vydává ročně miliony korun na obnovu historického jádra. Pokud bude obnova chrámu hrazena pouze z prostředků vlastníka, je zcela nereálná. Chrám sv. Barbory bude muset prostě ještě jednu generaci přežít. Pokud vydrží, budou ovšem náklady na záchranu astronomické.“

Oprava gotického chrámu sv. Barbory

Vloženo: 10.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Realizace staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: Jan Vinař | foto: archiv MURUS, autor

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře je klenotem české gotické architektury, na jeho stavbě se podíleli nejvýznamnější stavitelé tehdejší doby, zejména Petr Parléř, Matěj Rejsek a Benedikt Ried, ale i náš nejvýznamnější představitel historismu a památkové péče 19. století Josef Mocker. Po stu letech, které uplynuly od rozsáhlé restaurace a dostavby realizované Josefem Mockerem a Ludvíkem Láblerem, bylo v roce 1996 nutno přistoupit k celkové opravě chrámu.

Obnova památky v malém městě Luže

Vloženo: 10.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Realizace staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: Tomáš Soukup | foto: archiv autora

Luže je historické městečko s 2500 obyvateli. Městská památková zóna (MPZ) vyhlášená v roce 1998 zahrnuje více než polovinu jeho rozlohy a zbytek podléhá památkové ochraně alespoň v rámci ochranného pásma hradu Košumberku. MPZ byla vyhlášena především pro autenticky dochovaný půdorys středověké zástavby se dvěma náměstími, nezměněnou uliční sítí i několika barokními domy na renesančních a starších základech.

Nové veřejné osvětlení v památkové zóně města Český Krumlov - Plešivec

Vloženo: 13.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Realizace staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: Hana Zachová | foto: archiv autora

V památkové zóně Plešivec v Českém Krumlově probíhala před několika lety rozsáhlejší stavební akce, jejíž součástí byla také instalace nového veřejného osvětlení. Ta si vyžádala nejen nové trasy kabelových rozvodů, ale i vývoj nového svítidla.

Kvalitním řemeslem k záchraně a zachování kulturního dědictví

Vloženo: 13.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Památkově chráněné stavby
Autor: text: Jiří Langner | foto: archiv autora

Naše památky a jejich historie jsou světově známé. Obdivují je jak domácí, tak zahraniční turisté. Při svých procházkách ulicemi či uličkami se setkáváme se skvosty architektury a objevujeme místa, kde historie má svůj domov a kde duch staletí sídlí dodnes. Naštěstí již minula doba mnoha let zanedbávání těchto historických děl a uvědomujeme si důležitost jejich uchování pro další generace. Starat se o památkový fond však znamená jej nejen udržovat, ale také provádět opravy, a v mnoha případech nákladné rekonstrukce.

Finanční příspěvky na obnovu kulturních památek ze státního rozpočtu

Vloženo: 10.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Památkově chráněné stavby
Autor: text: Alena Belzová | foto: archiv Ministerstva kultury ČR

Kulturní památka je definována jako nemovitá nebo movitá věc, popřípadě jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti – dle § 2 odst. 1a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Budoucí směry památkové péče v ČR

Vloženo: 18.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Památkově chráněné stavby
Autor: text: Hana Dušková | foto: Aleš Motejl

Další odborná diskuze, kterou v srpnu uspořádala redakce časopisu Stavebnictví v budově ČKAIT v Praze, byla zaměřena na téma památkové péče v České republice. V následujícím textu vybíráme nejzajímavější názory zúčastněných, které v průběhu diskuze, v souvislosti s přípravou nového zákona o státní památkové péči, zazněly.

Strana:  1   2 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007