Realizace staveb

Navigare necesse est, vivere non necesse

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Vodohospodářské stavby
Autor: text: Josef Podzimek | foto: archiv autora, Vodní cesty a plavba

Výrok Navigare necesse est, vivere non necesse, který v překladu zní „Plouti jest nutno, žíti není nutno,“ vykřikl roku 56 př. Kr. římský vojevůdce Gnaeus Pompeius, jehož úkolem bylo zajišťovat zásobování Říma, a odrazil s loďmi s nákladem obilí za bouře na moře. Česká republika je jedinou zemí z 27 států Evropské unie, která není přímo nebo kvalitní vodní cestou připojena na moře. Postupně se tak dostáváme do ekonomické pasti, neboť naprosto platí slova amerického analytika a politologa George Friedmana: „Námořní státy jsou vždy bohatší než jejich vnitrozemští sousedé, i když jsou si ve všech ostatních věcech rovny“. Ale nezoufejme, máme přeci vodní koridor Dunaj–Odra–Labe.

Komfortní bydlení "v podzemí"

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: doc. Ing. arch. Michal Hlaváček | foto: Filip Šlapal

V Horních Počernicích (městská část v obvodu Prahy 9) byly díky intenzivní spolupráci developerské firmy a architektonického a projekčního ateliéru od roku 2008 vybudovány desítky bytů ve vícepodlažních bytových domech a řada solitérních nebo řadových domů, z nichž nejvýraznějšími jsou domy budované „podzemním“ způsobem. V soutěži Stavba roku 2010 postoupila realizace nízkoenergetických domů z této lokality do II. kola.

Most rychlostní silnice R6 z lehkého betonu

Vloženo: 03.05.2011  |  Aktualizováno: 03.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Mostní stavby
Autor: text: Ing. Michala Hubertová, Ph.D. | foto: archiv Lias Vintířov, LSM k.s.

Most rychlostní silnice R6 přes silnici III/2124 a potok Tisová v délce 406 m byl navržen jako monolitický dvoutrámový most z předpjatého betonu o sedmi polích.

Návrh letmo betonované části mostu přes údolí Berounky na SOKP Stavba 514

Vloženo: 02.05.2011  |  Aktualizováno: 02.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Cena ČKAIT | Mostní stavby
Autor: text: Ing. Milan Šístek | grafické podklady: autor

Stavba 514 má délku 6,0 km a obsahuje (v ČR nejdelší) mostní estakádu přes údolí Berounky celkové délky 2035 m.

Rozšířený obloukový most přes řeku Ohři u hradu Loket

Vloženo: 02.05.2011  |  Aktualizováno: 02.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Cena ČKAIT | Mostní stavby
Autor: text: Ing. Jaroslav Korbelář , Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. | grafické podklady: archiv VPÚ DECO PRAHA a.s.

Článek představuje neobvyklé řešení rekonstrukce a rozšíření silničního přemostění Ohře na trase komunikace R6 u Lokte. Potřeba rozšíření stávající dvoupruhové komunikace na čtyřpruhovou, společně s nemožností výstavby druhého obdobného mostu bez zásahu do chráněných přírodních útvarů v údolí řeky, vedla k návrhu nové lehké ocelové trámové konstrukce s ortotropní mostovkou na stávající konstrukci železobetonového obloukového mostu.

Most u Veselí nad Lužnicí, dálnice D3

Vloženo: 20.04.2011  |  Aktualizováno: 20.04.2011
Rubrika: Realizace staveb | Mostní stavby
Autor: podklady: SMP CZ | foto: Tomáš Malý

Dálniční most v inundačním území Lužnice představuje nejvýznamnější mostní objekt na stavbě 0308 Soběslav – Veselí nad Lužnicí  dálnice D3. Úsek 0308 je v současnosti poslední realizovanou stavbou D3 ve směru na České Budějovice. Trasa dálnice zde prochází mírně zvlněným terénem v nadmořské výšce cca 410–440 m n. m. v blízkosti řeky Lužnice. Povrch tvoří z větší části zemědělsky obhospodařovaná pole, louky, a částečně les.

Most cez Hron a potok Lutila na R1 Žarnovica - Šašovské Podhradie

Vloženo: 20.04.2011  |  Aktualizováno: 20.04.2011
Rubrika: Realizace staveb | Mostní stavby
Autor: text: Jaroslav Guoth | grafické podklady: archiv Dopravoprojekt, a.s.

Mostný objekt sa nachádza na rýchlostnej ceste R1 v úseku Žarnovica – Šašovské Podhradie v lokalite medzi mestom Žiar nad Hronom a Ladomerskou Vieskou. Jedná sa o úsek s pracovným názvom „R1 Žarnovica – Šašovské Podhradie, II. etapa“, ktorý bol odovzdaný verejnosti do užívania 20. januára 2011.

Most přes řeku Ebro v Katalánsku

Vloženo: 20.04.2011  |  Aktualizováno: 20.04.2011
Rubrika: Realizace staveb | Mostní stavby
Autor: text: Jiří Stráský | foto: Stráský, Hustý a partneři , s.r.o.

Koncem září roku 2010 prezident Katalánska slavnostně otevřel nový most přes řeku Ebro. Stavba nahrazuje přívoz, který spojoval malá Katalánská města Deltebre a Sant Jaume d’Enveja situovaná po obou stranách řeky těsně před jejím ústím do moře. Most převádí jak silniční, tak i cyklistickou a pěší dopravu.

Omlazovací kúra Klementina

Vloženo: 19.04.2011  |  Aktualizováno: 19.04.2011
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text: Ing. Pavel Burian a Jaroslav Kupr | foto: archiv autora, Tomáš Malý

V centru Pražské památkové rezervace na Starém Městě se nachází národní kulturní památka Klementinum, která společně s kostely sv. Klimenta, sv. Salvátora a Vlašskou kaplí tvoří rozsáhlý městský blok, jehož historie i současnost náleží k neopomenutelným pamětihodnostem hlavního města. Po dokončení nové budovy Státní technické knihovny v Praze – Dejvicích je postupně komplex Klementina revitalizován pro potřeby Národní knihovny.

Konverze bývalé továrny na administrativní centrum

Vloženo: 19.04.2011  |  Aktualizováno: 19.04.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: Ing. arch. Ilja Coufal | foto: archiv autora

Na břehu řeky Chrudimky, v klidové části Pardubic, vznikla na místě bývalé strojní továrny s vilou továrníka z třicátých let minulého století kvalitní architektura Administrativního centra,která byla oceněna titulem Stavba roku 2010.

Nástavba LD Janáček v Teplicích s konstrukcí LindabConstruline-FERMACELL

Vloženo: 18.04.2011  |  Aktualizováno: 18.04.2011
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text: redakce

Nástavba lázeňského domu Janáček, Teplice nad Bečvou

Snižování vlhkosti zdiva v příkladech, část II. - volba nejvhodnějších metod

Vloženo: 23.03.2011  |  Aktualizováno: 23.03.2011
Rubrika: Realizace staveb | Životní cyklus staveb
Autor: text: Michael Balík | grafické podklady: autor

Nutnost odstraňování poruch zdiva vznikajících nadměrnou vlhkostí (často spojenou s vysokou salinitou) je vyvolána nejen nepřijatelnými povrchovými závadami, ale zejména novými požadavky na užívání prostor suterénů a přízemí.

Porovnávání potřeby energie na provoz budovy v závislosti na použití různých výpočtových programů

Vloženo: 23.03.2011  |  Aktualizováno: 23.03.2011
Rubrika: Realizace staveb | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text a grafické podklady: Ing. Roman Šubrt

V článku se autor zabývá hodnocením několika typů budov s různými parametry a závislostí tohoto hodnocení na základě použitého výpočetního postupu. Článek vychází ze studie zpracovávané pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT. Autor je znalcem v oboru energetika a stavebnictví, se zaměřením na hodnocení úspor energie.

Hlavní příčiny geotechnických poruch a havárií staveb - II

Vloženo: 23.03.2011  |  Aktualizováno: 23.03.2011
Rubrika: Realizace staveb | Životní cyklus staveb
Autor: text: Jindřich Řičica | grafické podklady: autor

Odborná geotechnická veřejnost ve světě byla v posledních letech překvapena výskytem vážných nehod a poruch na stavbách. Evropská federace dodavatelů speciálního zakládání (EFFC) se rozhodla tomuto problému obzvláště věnovat. I v České republice je toto téma aktuální a havárie mají své důvody, které je třeba pro odstranění nebezpečí znát. Pokračování článku z únorového čísla je zaměřeno na nehody vzniklé v důsledku selhání materiálu nebo chybné technologie a provádění prací.

Požadavky na požárně odolné pochůzné plochy ze skla

Vloženo: 22.03.2011  |  Aktualizováno: 22.03.2011
Rubrika: Realizace staveb | Životní cyklus staveb
Autor: text: Miroslav Sázovský, Martin Bebčák | foto: MONTY s.r.o., archiv autora

Každé stavební dílo je výsledkem všech dílčích proporcionálních vztahů konstrukcí, které se z větší nebo menší části na jeho řešení podílejí, aby bylo dosaženo požadovaných funkcí. To platí i pro konstrukce pochůzných ploch ze stavebního skla.

Strana:  6   7   8   9  10  11  12  13  14 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007