Památkově chráněné stavby

Stonehenge bola stavba so strechou. Bol to chrám?

Vloženo: 27.05.2016  |  Aktualizováno: 27.05.2016
Rubrika: Památkově chráněné stavby
Autor: text doc. Ing. František Hájek, PhD. | grafické podklady archiv autora

Stonehenge je najznámejšia, najskúmanejšia a súčasne najzáhadnejšia prehistorická europská megalitická pamätihodnosť. Napriek pokračujúcemu prieskumu a bezpočetnému odbornému a populárnemu spracovaniu nie je stále zrejmé, aký bol jej účel. Obdobne, avšak ešte výraznejšie, je to v prípade jej centrálneho kamenného monumentu.

Katedrála sv. Víta: systematická konzervace a restaurování architektury

Vloženo: 10.06.2014  |  Aktualizováno: 10.06.2014
Rubrika: Památkově chráněné stavby
Autor: Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc. | archiv autora

Katedrála sv. Víta, dominanta areálu Pražského hradu, který je jako celek národní kulturní památkou, představuje nejvýznamnější sakrální architekturu na území České republiky. Péče o ni není běžnou stavební údržbou – vyžaduje nejen mimořádný respekt k památce, ale i znalost řemeslných a technologických postupů, jež byly běžné ve středověkých i novodobých stavebních hutích.

Gočárovy domky

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Realizace staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: Ing. Anna Barbora Zídková | grafické podklady: archiv autora

Na území dnešní městské části Praha–Kbely vyrůstalo od roku 1919 nejdříve vojenské a později i civilní letiště. Do roku 1920 bylo postaveno šest hangárů, třicet objektů pro potřebu armády a nezbytné stavby pro zabezpečení civilní letecké dopravy. V září roku 1920 zde bylo otevřeno první civilní letiště hlavního města Prahy, které tuto funkci plnilo dalších šestnáct let. Zázemí obsluhy civilního letiště ve Kbelích bylo umístěno do provizorních dřevěných domků postavených podle návrhu architekta Josefa Gočára.

Nová stavba správní budovy Národní kulturní památky Vyšehrad

Vloženo: 18.08.2010  |  Aktualizováno: 18.08.2010
Rubrika: Realizace staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: Ing. arch. Mgr. Ludmila Šolcová, CSc. | foto: archiv autorky

Pozoruhodný vyšehradský areál prošel v posledních letech stavebními proměnami. I když nové stavby v historickém prostředí vždy vyvolávají zejména mezi architekty a památkáři odbornou polemiku, nová stavba správní budovy NKP Vyšehrad si pozornost jistě zaslouží. Vyznačuje se nejen osobitou schopností autora uchopit „ducha místa“ a souznít s ním, ale také zřejmou radostí z vlastního  tvoření, které působí neobvykle okouzlujícím a harmonickým dojmem.

Reakce: Posudek expertů k II. etapě Opravy Karlova mostu - minoritní votum architekta Jiřího Mergera

Vloženo: 08.06.2010  |  Aktualizováno: 08.06.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Oprava a obnova staveb | Památkově chráněné stavby | Reakce
Autor: Ing. arch. Jiří Merger

Na jednáních skupiny expertů, která pod patronací Stavební fakulty ČVUT zpracovala posudek Opravy Karlova mostu, jsem ve spolupráci s architektem Miroslavem Cikánem zastupoval Českou komoru architektů. Práce skupiny jsme se aktivně účastnili a vznesli svá stanoviska k závažným projednávaným částem opravy mostu.

Souhrn názorů na II. etapu Opravy Karlova mostu - 2. díl

Vloženo: 31.05.2010  |  Aktualizováno: 31.05.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Oprava a obnova staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: kolektiv řešitelů (viz tiráž)

Posudek expertů k II. etapě Opravy Karlova mostu Úvod k Souhrnu názorů na II. etapu opravy Karlova mostu

Vloženo: 28.05.2010  |  Aktualizováno: 28.05.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Oprava a obnova staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: kolektiv řešitelů (viz tiráž článku Souhrn názorů...)

Karlův most – jedna z nejvýznamnějších a nejcitlivěji vnímaných památek našeho národa – zažil v průběhu své existence mnohé přírodní i válečné katastrofy, prošel mnoha opravami a rekonstrukcemi, a jakýkoli zásah do tohoto díla byl vždy v centru pozornosti celého národa.

Souhrn názorů na II. etapu Opravy Karlova mostu - 1. díl

Vloženo: 28.05.2010  |  Aktualizováno: 28.05.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Oprava a obnova staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: kolektiv řešitelů (viz tiráž)

Obnova Starého purkrabství č. p. 95 v historickém prostředí Vyšehradu

Vloženo: 22.03.2010  |  Aktualizováno: 22.03.2010
Rubrika: Realizace staveb | Oprava a obnova staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: Ing. arch. Mgr. Ludmila Šolcová, CSc. | grafické přílohy: archiv autorky

Vyšehrad je jedním z mála míst, kde můžeme stále ještě intenzivně zakoušet až magickou energii místa s hlubokou historií. Chceme-li jej současně chránit a rozvíjet, uchovat tradiční a zároveň přinášet soudobá řešení, je to úkol vyžadující velkou vnímavost, citlivost i kázeň. Nikdy by to však nemělo znamenat rezignaci na hledání vlastního tvůrčího přístupu.

Archeologické výzkumy v historickém areálu Vyšehradu

Vloženo: 22.01.2010  |  Aktualizováno: 22.01.2010
Rubrika: Realizace staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc.foto: archiv autora

Poznání středověkého Vyšehradu je mozaikou, v níž řada obrazů zdánlivě chybí a na jejímž doplnění v současnosti replique montre de luxe pracuje několik specialistů z různých oborů. Jedná se především o komplexní archeologický výzkum, který provádí od roku 1966 Archeologický ústav ČSAV (dnes AV ČR, v. v. i.) v souvislosti s obnovou Národní kulturní památky Vyšehrad. Jeho výsledky podstatným způsobem změnily a rozšířily znalosti o tomto druhém centru české státnosti a rezidenci prvního českého krále Vratislava II.

Stavební proměny NKP Vyšehrad

Vloženo: 07.12.2009  |  Aktualizováno: 07.12.2009
Rubrika: Realizace staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: Mgr. Miloslava Havelková | foto: NKP Vyšehrad, Ing. Michael Balík, CSc.

Sídlo českých panovníků a královské kapituly, strategická pevnost i místo posledního odpočinku českých velikánů – to jsou základní historické role Vyšehradu, bájného místa české státnosti. Text je úvodem k seriálu odborných článků o stavebních proměnách tohoto areálu na okraji centra Prahy. Další díl představí v lednovém čísle obnovu Starého purkrabství v Královské a knížecí akropoli.

Železniční muzeum Národního technického muzea na Masarykově nádraží v Praze

Vloženo: 12.03.2009  |  Aktualizováno: 12.03.2009
Rubrika: Informační servis | Památkově chráněné stavby
Autor: text a foto: Mgr. Jiří Střecha

Před sto lety bylo založeno Technické muzeum pro Království české, jehož přímým pokračovatelem je dnešní Národní technické muzeum (NTM). Od začátku byly součástí sbírky muzea předměty železniční provenience.

Spolupráce restaurátorů a stavebních profesí na obnově historických staveb

Vloženo: 10.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Realizace staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: Jan Bradna | foto: archiv autora

Velká část našich uměleckých děl z kamene nebo štuku je nedílnou součástí stavebních památek. Proto jsou velmi často tyto části památky restaurovány a opravovány společně. Na jedné stavbě se setkává řada různých profesí, které společně tvoří, spolupracují, nebo alespoň pracují vedle sebe a pracovně na sebe navazují. Na chování, profesionalitě a slušnosti všech stran velmi záleží, zda tato spolupráce a soužití bude dobré a užitečné, nebo zda bude jen příčinou svárů, a tedy i špatných vztahů a výsledků práce. Osobně jsem poznal tuto spolupráci z obou stran, a proto ji mohu objektivně posoudit. 

Rekonstrukce a dostavba areálu Vršovického zámečku z 19. století

Vloženo: 17.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Realizace staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: Filip Rozsíval | foto: archiv autora

Vršovický zámeček a přilehlé budovy a po- zemky jsou ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy. Správa je svěřena Městské části Praha 10. Projekt Rekonstrukce a dostavby areálu Vršovického zámečku je pilotním projektem, kde dochází ke spojení soukromého a státního investora.

Průzkum a návrh sanace vlhkého zdiva historické budovy ve městě Český Brod

Vloženo: 17.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Realizace staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: Michael Balík | foto: archiv autora

Penzion Anna, budova sociálních služeb pro seniory v Českém Brodě, je historická, původně secesní čtyřkřídlá stavba, která byla v nedávné minulosti celkově zrekonstruována a dostavěna. V rámci stavebních prací došlo nejenom k doplnění půdorysu budovy, ale zejména k vybudování rozsáhlých podzemních prostor – nových sklepů, které jsou situovány pod dvorem. Zdivo budovy je cihelné a ve spodní části stavby kamenné. Poruchy z hlediska vlhkosti se projevují zejména v přízemí a v suterénu stavby.

Strana:  1   2 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007