Ocelové a betonové konstrukce

Nejlepší ocelová konstrukce roku 2014

Vloženo: 07.01.2015  |  Aktualizováno: 07.01.2015
Rubrika: Ocelové a betonové konstrukce
Autor: text redakce

Letošní první ročník soutěže vyhlásila po vzoru ostatních evropských zemí Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK). Soutěže se mohly zúčastnit stavby s jakýmkoli využitím ocelové konstrukce dokončené v termínu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013.

Ocelová konstrukce Sportovní haly v Praze

Vloženo: 31.08.2010  |  Aktualizováno: 31.08.2010
Rubrika: Realizace staveb | Ocelové a betonové konstrukce
Autor: text: doc. Ing. Václav Horák, DrSc., Ing. Jiří Bendík foto: archiv autorů

Příspěvek má své kořeny v článku autorů Ing. Jiřího Bendíka a Ing. Václava Horáka, CSc., který vyšel v roce 1963 v časopisu Inženýrské stavby 11–1963, str. 412–417 (jenž doc. Ing. Václav Horák, DrSc. k tomuto účelu přepracoval a aktualizoval). V současnosti jej uvádíme u příležitosti padesátiletého výročí vzniku a odsouhlasení konstrukčního návrhu Sportovní haly (1960) a u příležitosti vzpomínky na jednoho z autorů návrhu Ing. Jiřího Bendíka.

Zavěšený most přes řeku Elbow v Kanadě

Vloženo: 20.08.2010  |  Aktualizováno: 20.08.2010
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby | Ocelové a betonové konstrukce
Autor: text: prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Radim Nečas, Ph.D., Ing. Jan Koláček | foto: archiv autorů

V roce 2009 byl uveden do provozu zavěšený most přes řeku Elbow postavený v městě Calgary ve státě Alberta v Kanadě (obr. 1). Ačkoliv v sousedním státě (British Columbia) byla postavena řada vynikajících zavěšených konstrukcí velkých rozpětí, most přes řeku Elbow je první zavěšenou konstrukcí postavenou v Albertě.

Letmo betonovaný Most přes údolí Hačky na silnici I/7 u Chomutova

Vloženo: 18.06.2008  |  Aktualizováno: 18.06.2008
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby | Ocelové a betonové konstrukce
Autor: text: Petr Souček, Josef Richtr, Robert Achs | foto: archiv SMP CZ, a.s. a MBaJK, k.s.

Nová přeložka silnice I/7 Chomutov–Křimov byla uvedena do provozu v červnu roku 2007. Nejnáročnější mostní stavbou této komunikace stoupající do Krušných hor je Most přes údolí Hačky.

Zesilování stavebních konstrukcí dodatečně lepenou kompozitní výztuží

Vloženo: 18.06.2008  |  Aktualizováno: 18.06.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Materiály | Ocelové a betonové konstrukce
Autor: text: Ondřej Šilhan | foto: Minova Bohemia s.r.o., Sireg S.p.A

Myšlenka zkombinovat dva různé materiály tak, aby byl získán jeden špičkový kompozitní materiál, není nová. Z kompozitních materiálů byly postaveny už některé z nejstarších staveb, například Egypťané vyztužovali cihly slámou, aby zajistili jejich vyšší pevnost. Vlákny vyztužované polymery (FRP) jsou jen jedním z posledních způsobů, které v současnosti lidstvo používá.

Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary

Vloženo: 17.06.2008  |  Aktualizováno: 17.06.2008
Rubrika: Realizace staveb | Ocelové a betonové konstrukce
Autor: text: Pavel Čížek | foto: archiv autora

V současnosti dochází v mnoha větších městech České republiky k přestavbám či dostavbám starších krytých sportovních stadionů, jako tomu bylo například v Pardubicích, nebo k výstavbě zcela nových víceúčelových krytých hal, jako například v Liberci. Vznikají polyfunkční stavby s využitelností pro sport, kulturu a jiné společenské aktivity. Příspěvek představuje koncepci návrhu, konstrukční řešení a zkušenosti z realizace stavby multifunkční a tréninkové haly v areálu Výstavního, sportovně kulturního a kongresového centra v Karlových Varech.

Současný stav v oblasti navrhování betonových a ocelových konstrukcí

Vloženo: 13.06.2008  |  Aktualizováno: 13.06.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Ocelové a betonové konstrukce
Autor: text: Jaroslav Procházka, František Wald

Normy v oblasti navrhování se začaly zpracovávat před řadou let jako Eurokódy. Tento název se tak vžil, že v současné době je používán pro označení souboru evropských norem pro navrhování stavebních konstrukcí.

Výroba a montáž ocelových konstrukcí

Vloženo: 06.06.2008  |  Aktualizováno: 06.06.2008
Rubrika: Realizace staveb | Ocelové a betonové konstrukce | Stadion pražské Slavie
Autor: text: Luděk Hemzal | foto: Ivan Lepš

Dodavatel ocelové konstrukce (OK) zastřešení fotbalového stadionu při její výrobě a montáži od samého počátku úzce spolupracoval s tvůrci projektové dokumentace OK, a především se statikem a hlavním projektantem.

Ocelové konstrukce střech a průvlaků

Vloženo: 06.06.2008  |  Aktualizováno: 06.06.2008
Rubrika: Realizace staveb | Ocelové a betonové konstrukce | Stadion pražské Slavie
Autor: text: Michael Trnka | foto: Ivan Lepš

Zastřešení tvoří uzavřený prstenec po celém obvodě stadionu, a to v celé půdorysné ploše tribun. U západní a severní tribuny překrývá i části přístaveb. Celá střecha je mírně skloněna ve směru západo-jižním. Centrální nezakrytý prostor přibližně rozměrově odpovídá fotbalovému hřišti. Podpory střechy jsou vysunuty mimo divácká místa tribun.

Statické řešení stavby stadionu

Vloženo: 06.06.2008  |  Aktualizováno: 06.06.2008
Rubrika: Realizace staveb | Ocelové a betonové konstrukce | Stadion pražské Slavie
Autor: text: Miloslav Smutek, Hana Šeligová | foto: archiv RECOC s.r.o., Hochtief CZ a.s.

Nosná železobetonová konstrukce včetně ocelového zastřešení fotbalového stadionu SK Slavia Praha byla navržena, vyrobena a smontována prakticky během roku a půl díky mimořádnému nasazení všech zúčastněných.

Návrh a vlastní provedení stavby

Vloženo: 06.06.2008  |  Aktualizováno: 06.06.2008
Rubrika: Realizace staveb | Ocelové a betonové konstrukce | Stadion pražské Slavie
Autor: text: Stanislav Babka | foto: COPLAN Projekt, s.r.o., Hochtief CZ a.s.

Práce na projektové dokumentaci pro provedení stavby Multifunkčního fotbalového areálu SK Slavia Praha začaly v září 2006 a v podstatě jen o pár týdnů předbíhaly vlastní stavební dodávku. Tyto projektové práce navazovaly na dokumentaci pro stavební povolení vypracovanou ateliérem Omicron-K v roce 2003, ale zároveň na studii ze srpna roku 2005 upravenou tak, aby finanční náklady odpovídaly možnostem investora a zároveň byla zachována funkčnost a architektonické řešení celé stavby. Tato skutečnost a také souběh provádění projektové činnosti a výstavby stadionu kladly zvýšené nároky jak na projektanty, tak i na realizační firmu a její subdodavatele.

Zkušenosti z navrhování stavby stadionu

Vloženo: 06.06.2008  |  Aktualizováno: 06.06.2008
Rubrika: Realizace staveb | Ocelové a betonové konstrukce | Stadion pražské Slavie
Autor: text: Karel Frontz | grafické podklady: COPLAN Projekt, s.r.o.

Zárodkem úspěšného zvládnutí rozsáhlého projektu byla správně zvolená strategie s maximálním využitím technologie 3D.

Byli jsme stoprocentními fandy Slavie

Vloženo: 05.06.2008  |  Aktualizováno: 05.06.2008
Rubrika: Realizace staveb | Ocelové a betonové konstrukce | Stadion pražské Slavie
Autor: text: Hana Dušková | foto: Tomáš Malý, HOCHTIEF CZ a.s.

Nic nabubřelého, velkorysého, ale komfort, pohodlí a maximální kontakt s hrací plochou. Ing. arch. Martin Kotík a jeho ateliér OMICRON-K hledali při návrhu stadionu pro fotbalovou Slavii inspiraci především v Anglii.

Montáž střechy stadionu SK Slavia Praha

Vloženo: 31.08.2007  |  Aktualizováno: 10.09.2007
Rubrika: Realizace staveb | Ocelové a betonové konstrukce | Stadion pražské Slavie
Autor: text: redakce | foto: redakce
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007