Navrhování staveb

Aplikace 3D tisku pro tvorbu architektonických modelů

Vloženo: 07.10.2015  |  Aktualizováno: 07.10.2015
Rubrika: Navrhování staveb
Autor: text Martin Kovář

Dynamický rozvoj v oblasti 3D tisku přiblížil jeho možnosti využití pro veřejnost. Řada projektových kanceláří nebo i studentů si v současnosti klade otázku využitelnosti technologie. Následující text zmiňuje některé postřehy z praktického využití 3D tiskárny pro výrobu modelů – výhody i nevýhody oproti klasickým postupům.

Přírodní amfiteátr v polské Bytomi

Vloženo: 08.12.2014  |  Aktualizováno: 08.12.2014
Rubrika: Navrhování staveb
Autor: text Zbyněk Šrůtek | grafické podklady Zbyněk Šrůtek

V druhé polovině srpna letošního roku byla v polském městě Bytom v městském parku Franciszka Kachla otevřena nová originálně řešená přírodní divadelní scéna. Architekt se při návrhu inspiroval šátkem vlajícím ve větru, podle kterého vytvořil za pomoci počítačového softwaru plochu, jež se stala základem pro zastřešení jeviště. Neobvyklý tvar střechy tak dominuje celému nově vybudovanému komplexu v městském parku, založeném již ve čtyřicátých letech 19. století, a kromě kulturních akcí je určen pro rekreaci a v místě je rovněž ZOO.

Ocelová konstrukce montážní haly M13 v závodě Škoda Auto a.s.

Vloženo: 25.05.2012  |  Aktualizováno: 25.05.2012
Rubrika: Realizace staveb | Navrhování staveb
Autor: Pavel Háša | Excon, a.s.

Příspěvek představuje návrh ocelové konstrukce stavby Montážní haly M13, která byla postavena v závodě Škoda Auto Mladá Boleslav v letech 1995–1996. Objekt slouží ke kompletaci a montáži osobních vozů Škoda, v současné době typu Škoda Octavia.

Využití virtuálního modelu budovy (BIM) ve stavební praxi

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: Analýzy, trendy | Navrhování staveb
Autor: text Ing. Miroslav Vyčítal | grafické podklady navrhování staveb archiv spol. Skanska, a.s

V posledních několika letech se pojem BIM (Building Information Modeling – informační model budovy) stále více objevuje v názvech projektových software CAD a je propagován a prosazován výrobci projektových software jako nová platforma pro navrhování staveb. Zejména proto je zřejmě v současnosti vnímán jako nový softwarový nástroj, případně softwarové řešení pro navrhování staveb ve 3D. Tento pohled na problematiku BIM je však velmi zjednodušený a zavádějící, především proto, že BIM není konkrétní softwarové řešení, ale proces přístupu k přípravě projektové dokumentace a její následné využití při přípravě, realizaci a následně pak i ve správě budov.

Využití a návrhové charakteristiky vzorovaného drátoskla

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: Analýzy, trendy | Navrhování staveb
Autor: text Miroslav Vokáč, Miroslav Špaček, Miroslav Sýkora, Petr Bouška | grafické podklady Kloknerův ústav ČVUT, Habena spol. s r.o.

V současné době se ve stavebních konstrukcích setkáváme s řadou aplikací skla s drátěnou vložkou – drátoskla. Drátěná vložka má zabránit případným škodám při křehkém porušení skla a pádu nebezpečných úlomků. V případě, že je tento materiál využíván v konstrukčních prvcích, má projektant vycházet ze skutečných návrhových charakteristik drátoskla, případně využít bezpečnostního skla s vysokou pevností. Velmi často jsou publikovány nereálné hodnoty návrhových charakteristik drátoskla. Příspěvek obsahuje charakteristické a návrhové hodnoty pevnosti a dílčí součinitele materiálu pro běžně používané vzorované drátosklo stanovené na základě omezeného počtu zkoušek.

K možnostem použití digitální mapy sněhových oblastí České republiky

Vloženo: 15.12.2011  |  Aktualizováno: 15.12.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Navrhování staveb
Autor: text a grafické podklady: Vít Křivý, Petr Brož, Luboš Němec, Marie Studničková

Novou digitální mapu zatížení sněhem na zemi, uvedenou na www.snehovamapa.cz, lze použít pro stanovení charakteristických hodnot zatížení sněhem. Podmínky použití digitální mapy jsou uvedeny v předkládaném článku.

Ke zvukové pohltivosti zařízení pro snižování hluku silničního provozu

Vloženo: 15.12.2011  |  Aktualizováno: 15.12.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Navrhování staveb
Autor: text: Pavel Rubáš | grafické podklady: autor

Příspěvek podrobněji seznamuje odbornou veřejnost s problematikou absorpce zvuku a se souvislostmi v rámci hodnocení zařízení pro snížení hluku silničního provozu.

Navrhování převedení povodňových průtoků

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Navrhování staveb | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Pavel Balvín | foto: archiv autora

Výjimečně dlouhá absence výskytu katastrofálních povodní na území České republiky v 2. polovině 20. století vedla k všeobecnému útlumu zájmu o zlepšování protipovodňové ochrany měst a obcí, včetně zvyšování ochrany mostních objektů proti účinkům povodní. Důsledkem byl velký počet poškozených a stržených mostů při povodni v roce 1997, která postihla Moravu a východní Čechy, a zejména při povodni na Vltavě a jejích přítocích v roce 2002.

Havárie střechy rodinného domu a její příčiny

Vloženo: 02.02.2011  |  Aktualizováno: 02.02.2011
Rubrika: Realizace staveb | Navrhování staveb
Autor: text: Ivan Koudelka | grafické podklady: autor

Na přelomu roku 2005 a 2006 došlo k velké četnosti havárií střešních konstrukcí. Většina z nich byla připsána jejich přetížení v důsledku mimořádného množství sněhu. V některých případech byla jako příčina označena kombinace více vlivů, která zahrnovala již zmíněné klimatické podmínky (sníh) a nedostatky v nosných konstrukcích způsobené technologickou nekázní, chybou projektové dokumentace, nedostatečnou údržbou atd. Havárie postihly rozsáhlé stavby s velkým rozponem, které reprezentovaly sportovní či výstavní haly, ale i běžné občanské objekty včetně rodinných domů.

Jak předcházet nejčastějším poruchám stavebního skla - II. díl

Vloženo: 02.02.2011  |  Aktualizováno: 02.02.2011
Rubrika: Realizace staveb | Navrhování staveb
Autor: text: Miroslav Sázovský | grafické podklady: archiv autora

Jedním z nejčastěji používaných skel v interiéru a v exteriéru staveb je sodnovápenatokřemičité tepelně tvrzené bezpečnostní sklo. Tento druh skla se ve stavebnictví uplatňuje především pro své jedinečné vlastnosti rozpadu po rozbití a zvýšené pevnosti v tahu za ohybu.

Truck Park D5, Králův Dvůr

Vloženo: 27.01.2011  |  Aktualizováno: 27.01.2011
Rubrika: Realizace staveb | Navrhování staveb
Autor: text: Karel Frontz | grafické podklady: COPLAN Projekt s.r.o.

Nárůst a rozvoj automobilové nákladní dopravy zejména po vstupu ČR do Evropské unie s sebou přináší požadavky na komplexní zajištění služeb pro dálkovou kamionovou dopravu v souladu s novými a měnícími se právními předpisy. Záměrem stavby je zřízení parkoviště pro nákladní automobily, stanoviště pro kempinkové automobily a dále výstavba dvou budov – hlavního objektu a portálové myčky kamionů a souprav.

Vývoj dokumentace staveb z hlediska technického řešení

Vloženo: 27.01.2011  |  Aktualizováno: 27.01.2011
Rubrika: Právo, ekonomika | Navrhování staveb
Autor: text: Václav Jandáček | grafické podklady: archiv autora

Projektová dokumentace je z dnešního hlediska velice složitým dokumentem, který se snaží více či méně přesně popsat budoucí technické dílo z několika rovin. První rovinou je otázka právních vztahů účastníků výstavby a sousedů, druhou rovinou je otázka konceptu technického řešení a jeho dopad na okolí stavby a třetí rovinou je technická podstata řešení a její spolehlivost.

Návrh a posouzení nosné kostry sochy přímorožce arabského

Vloženo: 25.01.2011  |  Aktualizováno: 25.01.2011
Rubrika: Realizace staveb | Navrhování staveb
Autor: text: Michael Trnka, Jiří Maivald | grafické podklady: autoři, Ivan Lepš

V roce 2009 byla naše projektová kancelář pověřena neobvyklým úkolem – navrhnout a posoudit nosnou kostru sochy antilopy (přímorožce arabského) v nadživotní velikosti. Socha byla určena pro hlavní město státu Daulat al-Katar na poloostrově Katar. Celkem byly vyrobeny tři shodné sochy, z nichž dvě budou umístěny před vládním palácem a jedna v prostoru kruhové silniční křižovatky na vjezdu do hlavního města.

Současný postup zavádění Eurokódů a perspektivy dalšího rozvoje

Vloženo: 18.01.2011  |  Aktualizováno: 18.01.2011
Rubrika: Právo, ekonomika | Navrhování staveb
Autor: text: Jana Marková

Od 1. dubna 2010 se v ČR stavební konstrukce navrhují výhradně podle Eurokódů, v souladu s požadavky Evropské komise pro standardizaci CEN. Platnost původních norem ČSN konfliktních s Eurokódy byla ukončena. V souvislosti s tím byla v roce 2009 provedena revize některých původních ČSN a vybrané informace byly uvedeny v národních přílohách příslušných Eurokódů nebo ve zbytkových normách. Technická komise CEN/TC 250 postupně vydávala k několika částem Eurokódů opravy nebo změny, které byly překládány do češtiny a publikovány.

Technická normalizace a stavební právo - II. část

Vloženo: 17.01.2011  |  Aktualizováno: 17.01.2011
Rubrika: Právo, ekonomika | Navrhování staveb
Autor: text: M. Holeček, M. Tesař, L. Kratochvílová, A. Šimková, Z. Klápa

Strana:  1   2 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007