Materiály

Prefabrikované stropní dílce z lehkého betonu Liastrop

Vloženo: 11.10.2010  |  Aktualizováno: 11.10.2010
Rubrika: Firemní blok | Materiály
Autor: text a foto: Ing. Michala Hubertová, Ph.D.

Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s., uvádí na trh nové výrobky – prefabrikované stropní dílce s plným průřezem a stropní dílce pro spřažené stropní konstrukce vyrobené z lehkého betonu s obchodním názvem Liastrop.

Těsnost kanalizačního potrubí z plastů

Vloženo: 19.04.2010  |  Aktualizováno: 19.04.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Materiály
Autor: text: Ing. Josef Jonášek | grafické podklady: Pipelife Czech, s.r.o.

Plastová potrubí přinesla uživatelům široké spektrum výhodných vlastností, proto se dnes používají i v České republice zcela běžně a dobře slouží v řadě oblastí. Stále však ještě existují o chování plastů jakési mýty a nepodložené domněnky, které mohou vyvolávat nedůvěru k jejich použití. Vyplývají především z nedostatku správných informací o vlastnostech a chování plastů a plastových trubek. Příspěvek reaguje na jednu z domněnek – že větší deformace gravitačních kanalizačních trubek s hrdlovými spoji znamená téměř jistou netěsnost systému.

Předpjaté dílce SPIROLL pro bytovou výstavbu

Vloženo: 19.04.2010  |  Aktualizováno: 19.04.2010
Rubrika: Firemní blok | Materiály
Autor: text: Ing. Michal Ševčík | grafické podklady: Prefa Brno a.s.

Jedním z často a tradičně používaných konstrukčních prvků v průmyslových stavbách jsou dutinové předpjaté dílce SPIROLL, které v současnosti nacházejí uplatnění i v bytové výstavbě.

Granulát z pěnového skla jako tepelně izolační stavební materiál

Vloženo: 17.03.2010  |  Aktualizováno: 17.03.2010
Rubrika: Realizace staveb | Materiály
Autor: text: doc. Ing. Rudolf Hela, CSc. | foto: archiv firmy Ecotechnic, s.r.o.

Zásoby surovin pro výrobu energií, které potřebujeme ke svému životu, nejsou bezedné a je nutné výrazněji využívat obnovitelných zdrojů a současně zásadněji snížit energetickou náročnost.

Modré akustické systémy Rigips

Vloženo: 10.11.2009  |  Aktualizováno: 10.11.2009
Rubrika: Firemní blok | Materiály
Autor: text: redakce | foto: Rigips, s.r.o.

Modrá akustická deska Rigips v systémových sádrokartonových konstrukcích výrazně snižuje hladinu hluku a může být jedním z řešení protihlukové ochrany budov.

Nová generace cihelného systému HELUZ pro nízkoenergetické a pasivní domy

Vloženo: 02.10.2009  |  Aktualizováno: 02.10.2009
Rubrika: Firemní blok | Materiály
Autor: text: Ing. Miroslav Mařík | foto: HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.

Při vývoji cihelného zdiva byla v posledních letech zaměřena pozornost zejména na oblast zvýšení jeho tepelně izolačních vlastností. Společnost HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. již šest let vyrábí cihelné bloky s označením STI, díky jejichž velmi dobrým tepelně technickým parametrům lze výrazně snížit náklady na vytápění rodinného domu. V současnosti se dostávají na trh cihly s názvem HELUZ FAMILY 50. Ty je dokonce možné použít i pro výstavbu pasivních staveb.

Výškové budovy a vysokohodnotný beton

Vloženo: 02.06.2009  |  Aktualizováno: 02.06.2009
Rubrika: Realizace staveb | Materiály | Technologie
Autor: text a foto: Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA

Po pravidelném tříletém odstupu se v říjnu 2008 konalo v Tokiu další, již osmé mezinárodní sympozium o využití vysokopevnostního (HSC) a vysokohodnotného (HPC) betonu. Zatímco ještě nedávno byla tato HSC/HPC sympózia doménou akademiků, kteří si navzájem víceméně jen nakukovali do laboratoří a zkušeben a k praktickým aplikacím bylo daleko, v Tokiu byly tyto nové, rychle se vyvíjející materiály a s nimi spojené technologie předvedeny v imponující šíři a na pozadí celé řady úspěšně zrealizovaných betonových konstrukcí.

Necharakteristická hodnota

Vloženo: 16.04.2009  |  Aktualizováno: 16.04.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Materiály | Technologie
Autor: text: Václav Kučera | grafické podklady: autor

Pojem „charakteristická hodnota“ se vyskytuje v normách pro navrhování konstrukcí jako důležitá vstupní veličina při zjištění odolnosti konstrukce. V normách pro zkoušení materiálů jsou však kritéria pro stanovení charakteristické hodnoty často velmi vágní a ne vždy odpovídají deklarovaným hodnotám.

Zkouška dřevěného trámového stropu s požární odolností 60 minut

Vloženo: 19.03.2009  |  Aktualizováno: 19.03.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Materiály
Autor: text: Jan Kníže | foto: archiv autora

Problematika chování dřevěných materiálů vystavených účinkům požáru je rozhodující nejen při posuzování požární odolnosti dřevostaveb, ale prakticky pro všechny stavby, ve kterých jsou tyto materiály použity.

Nová fasádní barva s nanotechnologií

Vloženo: 01.10.2008  |  Aktualizováno: 01.10.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Materiály
Autor: text: Ing. Petr Lorenc | foto: Baumit, spol. s r.o.

Po úspěchu Baumit Nanopor omítky uvádí letos Baumit, spol. s r.o., na trh i doplňující výrobek pro oblast optických sanací a renovací fasád – Baumit Nanopor barvu.

Nejdřív hmoždinkovat a pak lepit?

Vloženo: 24.06.2008  |  Aktualizováno: 24.06.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Materiály
Autor: text a foto: Ing. Petr Lorenc, Baumit, spol. s r.o.

Fasády se starými omítkami nebo povrchy z monolitického betonu není možné zateplovat bez dostatečného mechanického kotvení tepelně izolačních desek až do únosného jádra cihelného zdiva či betonové konstrukce.

Zesilování stavebních konstrukcí dodatečně lepenou kompozitní výztuží

Vloženo: 18.06.2008  |  Aktualizováno: 18.06.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Materiály | Ocelové a betonové konstrukce
Autor: text: Ondřej Šilhan | foto: Minova Bohemia s.r.o., Sireg S.p.A

Myšlenka zkombinovat dva různé materiály tak, aby byl získán jeden špičkový kompozitní materiál, není nová. Z kompozitních materiálů byly postaveny už některé z nejstarších staveb, například Egypťané vyztužovali cihly slámou, aby zajistili jejich vyšší pevnost. Vlákny vyztužované polymery (FRP) jsou jen jedním z posledních způsobů, které v současnosti lidstvo používá.

Baumit open plus nano

Vloženo: 06.05.2008  |  Aktualizováno: 06.05.2008
Rubrika: Firemní blok | Materiály
Autor: text: Ing. Petr Lorenc, Quality manager, Baumit, spol. s r.o. | foto: Baumit

Baumit, spol. s r.o., specialista v oblasti zateplování fasád, přichází každoročně s novinkami a inovacemi, které posunují hranice technických řešení a určují směr dalšího vývoje. Proces zlepšování začíná hledáním inovačního potenciálu u již zavedených materiálů a systémů, soustřeďuje se na vybrané vlastnosti a hledá technické a kreativní cesty ke zvýšení jejich užitné hodnoty.

Akustické vlastnosti zděných konstrukcí z betonových tvarovek LIAPOR

Vloženo: 17.04.2008  |  Aktualizováno: 17.04.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Materiály
Autor: text: Ing. Michala Hubertová, Ph.D., Ing. Jiří Zach, Ph.D.

Hluk je zvuk, který vyvolává nepříjemný, rušivý vjem nebo škodlivý účinek. Nadměrný hluk působí negativně na většinu živých organizmů. Z biologického hlediska způsobuje hluk vypětí nervové soustavy, vyvolává únavu, podrážděnost, nespavost či vegetativní poruchy.

Využití průmyslových odpadních materiálů při výrobě stavebních hmot

Vloženo: 11.04.2008  |  Aktualizováno: 11.04.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Environment a výstavba | Materiály
Autor: text: Jaroslava Ledererová, Michaela Suchardová, Pavel Leber, Miroslav Svoboda

Ve výzkumu a vývoji stavebních hmot dnes zahrnuje rozsáhlou oblast i environmentální problematika, řešící například minimalizaci vlivu stavebních činností na ekosystémy, tzn. omezení znečištění vody, ovzduší a půdy, snižování hluku, optimalizace dopravních vzdáleností mezi staveništěm a místem vzniku stavebních surovin a materiálů, snižování hmotnosti stavebních objektů, zvyšování trvanlivosti stavebních materiálů a tím i životnosti staveb apod.

Strana:  1   2   3   4 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007