Technologie

Stavby na bázi lehkých dřevěných panelů

Vloženo: 03.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Firemní blok | Stavby ze dřeva | Technologie
Autor: Text: Ing. Jiří Pohloudek

Stavby na bázi lehkých dřevěných panelů jsou součástí nabídky objektů bytové a občanské vybavenosti všech stavebních trhů Evropy. Přesto Evropa v této výstavbě nedosahuje tak vysokých podílů, jako severní Amerika, ať je to USA nebo Kanada. Je nutné si uvědomit, že tyto stavební trhy nelze srovnávat a že pro naši úvahu je nutné se zabývat stavebním trhem Evropy a podílem těchto staveb v ČR.

Užití energie výbuchu k budování protipovodňových opatření

Vloženo: 14.08.2007  |  Aktualizováno: 16.08.2007
Rubrika: Protipovodňová výstavba | Technologie
Autor: text: Ing. Henrych, DrSc.

Nové technologie výstavby pozemních komunikací, zkušenosti ze zahraničí

Vloženo: 08.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby | Technologie
Autor: text: Ivan Racek | foto: archiv autora

Vstup naší země mezi státy sdružené v Evropské unii přinesl řadu pozitivních změn také v oblasti pozemních komunikací. S kapitálovým vstupem renomovaných evropských společností do českých podniků se podstatně urychlilo i zavádění špičkových zahraničních technologií do jejich výstavby. S tímto cílem se často mění i organizace struktury vlastních stavebních podniků.

Vodní energie v ČR

Vloženo: 05.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Energetika | Technologie
Autor: text: Vojtěch Broža | foto: archiv autora

Z hlediska podílu na celkové výrobě elektřiny představuje vodní energie méně než 2 % (1540 GWh v roce 2005), přičemž další zvýšení není reálné. Přírodní poměry České republiky neumožňují výstavbu kapacitních vodních elektráren, které by se významně podílely na produkci elektrické energie, jako například v Rakousku, kde představuje řeka Dunaj významný energetický potenciál.

Specifika větrné energetiky

Vloženo: 05.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Energetika | Technologie
Autor: text: prof. Ing. František Hrdlička, CSc. | foto: Břetislav Koč

Výroba elektrické energie je neakumulovatelná, a proto je nezbytné vyřešit případ, kdy v celé velké oblasti s vysokým instalovaným výkonem ve větrných elektrárnách přestane foukat vítr. Za tyto zdroje, které jsou prakticky skokovou změnou odstaveny, musí začít pracovat zdroje jiné, které téměř okamžitě výpadek výkonu nahradí.

Doprava a energetika v České republice

Vloženo: 05.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Energetika | Technologie
Autor: text: Jan Macek | foto: archiv autora

Při úvahách o energetice dopravy je vždy nutno brát na zřetel několik dílčích oblastí, k nimž patří:

  • energetické nároky provozu dopravních prostředků samotných a emise jimi způsobené;
  • energetické nároky a emisní důsledky výroby a distribuce nosiče energie, paliva;
  • energetické nároky a emisní důsledky výroby a likvidace vozidel a jejich částí;
  • dodatečné energetické nároky způsobené nedostatečnou výkonností (propustností) dopravní infrastruktury (podle oficiálního odhadu EC by koordinace jen 50 % dopravních signálů v EU přinesla úsporu 3 000 000 t CO2/rok).

Strana:  1   2 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007