Kolejová doprava

Obnova odjezdové haly Masarykova nádraží v Praze

Vloženo: 22.11.2011  |  Aktualizováno: 22.11.2011
Rubrika: Realizace staveb | Kolejová doprava
Autor: text: Anna Barbora Zídková | foto: archiv autorky, Tomáš Malý

Masarykovo nádraží je nejstarším koncovým nádražím v Evropě, které je dosud v provozu. V době jeho vzniku v roce 1845 mělo být jednou z největších nádražních staveb nejen rozlohou, počtem a délkou kolejí, ale i velikostí a výstavností svých budov.

Problematika hluku z železniční dopravy

Vloženo: 22.11.2011  |  Aktualizováno: 22.11.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Kolejová doprava
Autor: text: Kristýna Neubergová | grafické podklady: archiv autorky

Příspěvek se zabývá hlukem z železniční dopravy a možnostmi jeho eliminace. Úvodem jsou shrnuty základní zdroje hluku ze železniční dopravy a vlivy, kterými jsou ovlivněny. V následující části jsou pak uvedena protihluková opatření pasivní i aktivní, jejich účinnost a možnosti jejich aplikace. V závěru jsou jednotlivá protihluková opatření porovnána na pozadí evropského projektu STAIRRS a jsou konstatována doporučení ve vztahu k železničnímu hluku.

Řešení odhlučnění tramvajové dopravy a tramvajových tratí

Vloženo: 22.11.2011  |  Aktualizováno: 22.11.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Kolejová doprava
Autor: text: Miroslav Penc | grafické podklady: archiv autora

Současné požadavky na konstrukci tramvajových tratí znamenají vyrovnat se s rostoucím nápravovým tlakem a vyšším účinkem brzdných a rozjezdových sil, vyvolaným užíváním těžších vozidel (s pevnější vozovou skříní). To vše je, kvůli špičkové frekvenci tramvajových vlaků, přesahující v centru Prahy 60 spojů za hodinu v jednom směru, spojeno s velkým počtem hlukových událostí.

Vysokorychlostní železnice: v Evropě standard, pro Českou republiku šance

Vloženo: 22.11.2011  |  Aktualizováno: 22.11.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Kolejová doprava
Autor: text: Michal Drábek, Petr Šlegr, Jiří Kalčík | grafické podklady: archiv, Centrum pro efektivní dopravu

Vysokorychlostní tratě (VRT) jsou ve vyspělých evropských zemích samozřejmostí. K jejich výstavbě vedla nedostačující kapacita dálnic či původních železničních tratí. V každé zemi vznikla zcela osobitá síť VRT a její provozní zvyklosti. Ve Švýcarsku se sice nejedná o typickou VRT, trať na 200 km/h je však nejlépe provozně zapojena do celostátního systému veřejné dopravy. Článek na základě evropské „dobré praxe“ vyvrací rozšířené mýty o VRT a na konkrétních příkladech ukazuje jejich možný přínos pro ČR.

Od železničních koridorů k vysokorychlostním tratím

Vloženo: 22.11.2011  |  Aktualizováno: 22.11.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Kolejová doprava
Autor: text: Jan Ilík | grafické podklady: archiv MD ČR

ČR stojí před nelehkou, avšak velmi zajímavou výzvou. V několika následujících letech bude dokončena nejvýznamnější investiční akce obnovy železniční sítě, která na území ČR od konce druhé světové války byla uskutečněna. Tímto krokem však modernizace železniční infrastruktury nekončí. Naopak musí následovat další etapy, aby byla do budoucna zajištěna patřičná konkurenceschopnost.

Tramvajová doprava a město Liberec

Vloženo: 22.11.2011  |  Aktualizováno: 22.11.2011
Rubrika: Realizace staveb | Kolejová doprava
Autor: text: Jan Hejral | grafické podklady: archiv VALBEK, spol. s r.o.

Tramvajová doprava v Liberci byla zahájena 25. srpna 1897 a jednalo se o teprve druhý tramvajový provoz na území české části tehdejší rakousko-uherské monarchie. Zavedení tramvajové dopravy bylo úzce spjato s hospodářskou situací v regionu, která byla zejména díky rozvinutému textilnímu průmyslu oproti ostatním územím velmi dobrá. Tramvajová doprava v Liberci tak byla zavedena zejména z prestižních důvodů.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007