Stavba roku

Úřad v pivovaru

Vloženo: 06.02.2009  |  Aktualizováno: 06.02.2009
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: Ing. arch. Jiří Dařbuján | foto: Tomáš Malý, Ondřej Polák, archiv autora

Areál Regiocentra Nový pivovar, sídla správy Královéhradeckého kraje, vznikl přestavbou pivovaru, situovaného uprostřed nejstarší zástavby města Hradce Králové nad soutokem Labe a Orlice. V původním komplexu se nachá- zely měšťanské domy s právem várečným i pozdější přístavby a přestavby, související s technologií výroby piva.

Archeologické nálezy v Regiocentru KHK

Vloženo: 06.02.2009  |  Aktualizováno: 06.02.2009
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text a foto: redakce

Proměny zdevastovaného pivovaru

Konzervace valu znamenala evropský stavební unikát i značné vícenáklady

Vloženo: 06.02.2009  |  Aktualizováno: 06.02.2009
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text a foto: redakce

Proměny zdevastovaného pivovaru

Horní Počernice: alternativa moderního bydlení

Vloženo: 07.01.2009  |  Aktualizováno: 07.01.2009
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: Ing. arch. Michal Hlaváček | foto: Filip Šlapal, autor

Bytová výstavba na okraji hlavního města bývá spíše spojována s budováním panelových sídlišť nebo s nepříliš kvalitní architekturou satelitů. Výjimku naznačující změnu k lepšímu v celkovém pojetí komfortního skupinového bydlení vytvářejícího kultivované prostředí tvoří obytný soubor rodinných domů různého typu na severovýchodním okraji Prahy, oceněný titulem Stavba roku 2008.

Stavba roku 2008 Olomouckého kraje

Vloženo: 05.01.2009  |  Aktualizováno: 05.01.2009
Rubrika: Soutěže | Stavba roku
Autor: text a foto: redakce

Olomoucký kraj ve spolupráci s ČKAIT, SSI, SPS v ČR, ČKA a Omnis a.s. vypisuje veřejnou neanonymní soutěž.

Hagibor - symbol generace

Vloženo: 28.11.2008  |  Aktualizováno: 28.11.2008
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: Ing. Jan Korbel | foto: Ester Havlová a Deltaplan

Domov sociální péče Hagibor je jedním z významných polistopadových projektů Židovské obce v Praze. Vznikl jako snaha o částečné splacení dluhu vůči seniorům židovského vyznání v České republice, z nichž někteří přežili holocaust. Stavba Domova sociální péče Hagibor získala finálovou nominaci soutěže Stavba roku 2008 a Cenu předsedy senátu Parlamentu ČR, Bohuslava Sobotky.

Most v Jaroměřicích nad Rokytnou a restaurování jeho sochařské výzdoby

Vloženo: 03.11.2008  |  Aktualizováno: 03.11.2008
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku | Stavba Vysočiny
Autor: text: Zdeněk Březina, Ing. Karel Špaček | foto: Tomáš Malý, archiv autorů

Most přes řeku Rokytnou, na silnici II/152, která je součástí severojižního propojení kraje Vysočina a prochází městem Jaroměřice nad Rokytnou, se nachází v bezprostřední blízkosti stejnojmenného státního zámku. Původní most byl již řadu let ve velmi špatném technickém stavu a pro své nedostatečné šířkové uspořádání i omezenou únosnost způsoboval na uvedené komunikaci dopravní komplikace. Stavba nového mostu a restaurování jeho sochařské výzdoby získaly v soutěži Stavba Vysočiny 2007 Cenu časopisu Stavebnictví.

Zavěšený most přes Odru

Vloženo: 20.10.2008  |  Aktualizováno: 20.10.2008
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: Ing. Libor Konečný, Ing. František Mašek, prof. Ing. Jiří Stráský, DrSc, P.E. | foto: Tomáš Malý, Jiří Dvořák

Dálnice D 47 mezi Ostravou a Bohumínem vede také po mostě o délce 605 m přes řeku Odru a přes Antošovické jezero. S ohledem na trasu a plavební profil plánovaného plavebního kanálu byla navržena konstrukce s minimální stavební výškou. Stavba byla nominována do finálové patnáctky soutěže Stavba roku 2008.

Stavba roku 2008

Vloženo: 30.09.2008  |  Aktualizováno: 30.09.2008
Rubrika: Soutěže | Stavba roku
Autor: text: redakce | foto: archiv účastníků

Šestnáctý ročník soutěže Stavba roku má od konce října svých pět tradičních vítězů bez rozdílu pořadí. Oproti loňskému roku (přes vyšší počet přihlášených staveb) získaly nejvyšší ocenění stavby spíše „nenápadné“. I když je pravda, že tolik výrazných staveb, jako například futuristická odbavovací hala brněnského letiště, troufalá rekonstrukce Arcidiecézního muzea v Olomouci či monumentální nové ústředí ČSOB, se asi nemůže dokončovat každý rok. To ale zdaleka neznamená, že by letošní nejlepší stavby nebyly kvalitní a zajímavé. Například dálniční most přes Odru a Antošovické jezero je unikátním dílem a v noci svítící Moravský zemský archiv v Brně překvapí svým jeckyllhydeovským charakterem. Časopis Stavebnictví, jako hlavní mediální partner Dnů stavitelství architektury 2008, soutěž Stavba roku výrazně podporuje. V rubrice „stavba roku“ jste se už v minulých číslech mohli některými oceněnými stavbami seznámit (konkrétní číslo Stavebnictví, v němž byla stavba prezentována, je v popiscích níže uvedených obrázků). Oceněné stavby, které ještě v časopise nebyly prezentovány, budou naplňovat rubriku „stavba roku“ až do srpna 2009.

Stavba roku 2007 - Liberecký kraj

Vloženo: 26.09.2008  |  Aktualizováno: 26.09.2008
Rubrika: Soutěže | Stavba roku
Autor: text: redakce | foto: archiv

Liberecký kraj, pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana, za podpory partnerských organizací letos vyhlásil čtvrtý ročník veřejné soutěže Stavba roku Libereckého kraje. Ceny předal zástupcům firem v rámci Krajských dnů Libereckého kraje v České Lípě Vít Příkaský, člen Rady Libereckého kraje pověřený vedením resortu regionálního rozvoje a evropských projektů Libereckého kraje a předseda soutěžní poroty.

Vodní svět v Čestlicích - přestavba a dostavba rekreačního areálu

Vloženo: 25.09.2008  |  Aktualizováno: 25.09.2008
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: Ing. Pavel Burian, Jaroslav Kupr | foto: Tomáš Malý, archiv autorů

Koncepce akvaparku v Čestlicích (Aquapalace) vznikala nejprve na základě původního zadání ruského investora, který v roce 2004 rozestavěný areál, situovaný do čestlicko-průhonické komerční zóny, opustil. Po dvouapůlleté přestávce došlo k pokračování stavby na základě změněné koncepce. Nový investor a provozovatel se zkušenostmi s provozováním 20 akvaparků v Evropě vytvořil spolu s realizačním týmem areál se zábavním, sportovním a obchodním zaměřením v bezprostřední blízkosti Prahy. Ten svou velikostí a složitostí nemá v České republice ani jejím okolí obdoby.

Stanice metra jako společenský prostor

Vloženo: 10.09.2008  |  Aktualizováno: 10.09.2008
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby | Stavba roku
Autor: text: doc. Ing. arch. Patrik Kotas | foto: Tomáš Malý

Síť pražského metra se stále rozrůstá. Nedávno dokončený úsek označovaný jako IV.C2 zlepšuje dopravní obsluhu v severním sektoru Prahy, protože prodloužil trasu C ze stávající konečné stanice Ládví přes stanice Střížkov a Prosek do konečné stanice Letňany. Trasa IV.C2 Ládví–Letňany postoupila do druhého kola soutěže Stavba roku 2008.

Stavba roku 2007 Zlínského kraje

Vloženo: 15.08.2008  |  Aktualizováno: 15.08.2008
Rubrika: Soutěže | Stavba roku
Autor: text: Ing. Anna Vlášková

Oproti loňským pětatřiceti stavbám se letos ucházelo o titul Stavba roku 2007 Zlínského kraje, čestná uznání a nejvyšší ocenění Grand prix architekta Pavla Nováka jednadvacet staveb.

Stavba Moravskoslezského kraje 2007

Vloženo: 15.08.2008  |  Aktualizováno: 15.08.2008
Rubrika: Soutěže | Stavba roku
Autor: text: Ing. Anna Vlášková | foto: archiv účastníků soutěže

V ostravském Divadle Antonína Dvořáka vyvrcholil červnovým slavnostním vyhlášením výsledků druhý ročník soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2007.

Stavby Karlovarského kraje

Vloženo: 15.08.2008  |  Aktualizováno: 15.08.2008
Rubrika: Soutěže | Stavba roku
Autor: text: Ing. Anna Vlášková | foto: archiv účastníků soutěže

8. ročník soutěže a přehlídky Stavby Karlovarského kraje se uskutečnil jako jedna z doprovodných akcí 17. ročníku Karlovarské výstavy stavebnictví FOR ARCH 2008.

Strana:  2   3   4   5   6   7   8   9  10 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007