Stavba roku

Protonové terapeutické centrum v Praze

Vloženo: 18.06.2014  |  Aktualizováno: 18.06.2014
Rubrika: Stavba roku
Autor: text Ing. arch Pavlína Pospíšilová | grafické podklady HELIKA a.s., SYNER, s.r.o | foto archiv Protonové centrum Praha, Michal Hurych

Budova Protonového terapeutického centra (PTC) se nachází ve svahu na severním okraji areálu pražské Fakultní nemocnice na Bulovce. Jde o složité zařízení s nejnovější technologií léčby pro onkologicky nemocné pacienty. Budova s moderním vzhledem a nadčasovým posláním získala prestižní titul Stavba roku 2013.

Neutralizační a dekontaminační stanice ve Stráži pod Ralskem

Vloženo: 10.06.2014  |  Aktualizováno: 10.06.2014
Rubrika: Stavba roku
Autor: Ing. Jaromír Bukovský, CSc.

Neutralizační a dekontaminační stanice je souborem budov a technologických zařízení určených k řešení likvidace následků chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem. Vlastní hala neutralizace je ryze technickou budovou, jejíž architektonické ztvárnění je ovlivněno okolními, nově budovanými stavbami v areálu a vyplývá z jejich provozních požadavků a funkce. Stavba postoupila v soutěži Stavba roku 2013 do 2. kola a získala Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Multifunkční hala Gong: zkušenosti z výstavby

Vloženo: 22.05.2014  |  Aktualizováno: 22.05.2014
Rubrika: Stavba roku
Autor: Text: Ing. arch. Josef Pleskot, redakce | Tomáš Souček, archiv Hutní montáže, a.s., Tomáš Malý

Citlivou konverzi plynojemu – NKP v Dolní oblasti Vítkovic na multifunkční halu podrobně popisoval článek Ing. Miloslava Lukeše a Ing. Vladimíra Janaty, CSc., v časopise Stavebnictví 02/2012. Unikátní stavba, navržená ateliérem Ing. arch. Josefa Pleskota, získala cenu ČKAIT za rok 2012 a byla rovněž oceněna titulem Stavba roku 2013. Tento článek se proto soustředí na konkrétní zkušenosti z realizace neobvyklé zakázky.

Výstavba skladových kapacit - Loukov

Vloženo: 18.12.2012  |  Aktualizováno: 18.12.2012
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: Ing. Ladislav Michálek | grafické podklady archiv Metrostav a.s.

Společnost ČEPRO dokončila výstavbu nových skladovacích prostor ve svém areálu Loukov (okres Kroměříž). Tanky, které postavila stavební společnost Metrostav a.s., se začaly plnit palivem v květnu 2011 a zkušební provoz byl úspěšně ukončen v prosinci 2011. Nové nádrže v Loukově rozšířily celkovou skladovací kapacitu ČEPRO o 8 %. Místní areál je největší svého druhu v České republice. Nádrže zlepší skladovací možnosti na Moravě a sníží nároky na přepravu pohonných hmot po místních silnicích.

Stavba roku 2012 - finálová nominace

Vloženo: 18.12.2012  |  Aktualizováno: 18.12.2012
Rubrika: Soutěže | Stavba roku
Autor: redakce | www.stavbaroku.cz

Vyhlášení finálové patnáctky soutěže Stavba roku patří tradičně prvnímu týdnu v září. Letošním heslem nominačního kola je bezpochyby slovo rekonstrukce.

Malá vodní elektrárna a rybí přechod v Berouně

Vloženo: 16.10.2012  |  Aktualizováno: 16.10.2012
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: Petr Zázvorka, Daniel Doležal | Tomáš Malý

Malá vodní elektrárna (MVE) se nachází na řece Berounce, v intravilánu města Berouna. Slouží k využití průtoků u stávajícího pevného jezu, který byl nově upraven na částečně pohyblivý. MVE je průtočná, příjezová, s automatickým řízením provozu při dodržení stálé hladiny v nadjezí. V rámci výstavby malé vodní elektrárny byl zbudován také rybí přechod. Stavba byla nominována na titul v soutěži Stavba roku 2011 a získala v rámci této soutěže Cenu státního fondu životního prostředí. MVE Beroun také získala titul Vodohospodářská stavba roku 2011.

Rekonstrukce a dostavba zastupitelského úřadu ČR v Brazílii

Vloženo: 16.10.2012  |  Aktualizováno: 16.10.2012
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: Ing. arch. Magdalena Hlaváčková | Ing. arch. Magdalena Hlaváčková, I stavba roku ng. Jaroslav Říčánek

Jedna ze tří budov bývalé československé ambasády (vybudované v letech 1965–1974) byla v letech 2008–2010 rekonstruována a dostavěna pro účely českého zastupitelského úřadu v hlavním městě Brazílie. Citlivá rekonstrukce cenné lokality získala Cenu nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v soutěži Stavba roku 2011 v kategorii Zahraniční stavby.

Golfový klub podpírají čertovy kameny

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: Soutěže | Stavba roku
Autor: text Petr Zázvorka, podle podkladů Fiala + Němec s.r.o. | foto Filip Šlapal

Golfové hřiště Čertovo břemeno nepatří k těm umělým, vyumělkovaným, jakých je celá řada. Možná se dá i tvrdit, že rodina majitelů měla především touhu dát do pořádku zanedbanou krajinu okolo svých statků, očistit ji od náletových křovin, vysušit močály a místo nich vytvořit spoustu malých jezírek, kde opět žijí ryby a žáby. Povedlo se jim to s absolutním respektem k charakteru místní přírody.

Plzeň má nejmodernější onkologické centrum v ČR

Vloženo: 10.03.2012  |  Aktualizováno: 10.03.2012
Rubrika: Soutěže | Stavba roku
Autor: text Ing. Luděk Tomek | grafické podklady stavba roku fotografické studio Dvadva

Novostavba Onkologického centra (OC) je začleněna do areálu Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín. Budova OC se nachází v jeho severovýchodní části, v blízkosti severní vrátnice. V soutěži Stavba roku 2011 byla stavba, která splňuje vysoké estetické i technické standardy, oceněna Cenou předsedy Senátu Parlamentu ČR a také Cenu mediálních partnerů v soutěži Fasáda roku 2010.

Brněnský kampus jako vesmírné sídliště

Vloženo: 12.02.2012  |  Aktualizováno: 12.02.2012
Rubrika: Soutěže | Stavba roku
Autor: text Petr Zázvorka s použitím materiálů A PLUS a.s. | foto archiv A PLUS a.s.

Kampus je termín, kterým se v České republice rozumí zejména unikátní soubor staveb pro Masarykovu univerzitu, jenž byl v loňském roce předán do užívání studentům a profesorům v Brně. Učební zařízení, které nemá v České republice obdoby jak moderní výbavou, tak architektonickým pojetím, zdařile evokuje představu vesmírného sídliště. Kampus byl oceněn titulem Stavba roku 2011. Stejně tak by ovšem mohl být jmenován stavbou desetiletí. Pro Brno by v dané kategorii patrně reprezentoval i stavbu přesahující významem současnou generaci.

Identifikovaný nelétající objekt

Vloženo: 12.12.2011  |  Aktualizováno: 12.12.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: AG Studio, a.s. | foto: archiv BAK, stavební společnost

I když se v internetové soutěži stavba Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas stala Stavbou desetiletí Východočeského kraje, bylo jasné, že pro samo město je UFFO, jak také zní jeho název, spíše stavbou století. Multifunkční budova (s náklady téměř 480 milionů korun, na které přispěla 180 miliony korun i Evropská unie) umožňuje provozování klasického divadla s kukátkovou scénou i vytvoření divadelní arény nebo sálu pro plesy a koncerty. Zdařilý kulturní stánek, který nemá variabilitou svého prostoru v České republice prakticky obdoby, získal v soutěži Stavba roku 2011 právem nejvyšší ocenění.

Krytý bazén v Litomyšli zastřešuje přílivová vlna

Vloženo: 22.11.2011  |  Aktualizováno: 22.11.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: Ing. arch. Antonín Novák | foto: Tomáš Malý

Novostavba krytého plaveckého bazénu v Litomyšli navazuje na dlouhodobou koncepci rozvoje rekreačně sportovního areálu Černá hora, která byla zpracována již v roce 2000. Byl zde postupně rekonstruován Městský stadion Černá hora s moderními atletickými drahami, fotbalovým a tréninkovým hřištěm a tribunou letního stadionu, vybudován krytý zimní stadion, vystavěna tenisová hala (tenis, squash, bowling) včetně venkovních kurtů a nafukovací haly. Novostavba krytého bazénu získala prestižní titul Stavba roku 2011.

Stavba roku 2011: velké finále

Vloženo: 22.11.2011  |  Aktualizováno: 22.11.2011
Rubrika: Soutěže | Stavba roku
Autor: text: redakce | foto: www.stavbaroku.cz

S poměrně velkým napětím jsem očekával, které stavby z nominované patnáctky si odnesou pět titulů Stavba roku 2011. Nominované stavby totiž byly svým pojetím i kvalitou zpracování hodně vyrovnané.

Návrh a realizace stavby Miura Hotel

Vloženo: 19.09.2011  |  Aktualizováno: 19.09.2011
Rubrika: Realizace staveb | Interiéry budov | Stavba roku
Autor: text: Martin Vomastek, Albert Pražák, Jiří Bardoděj | grafické podklady: Ateliér LABOR13

Budova Miura Hotel je situována na rovinaté planině obklopené zdvíhajícími se beskydskými vrchy, v sousedství vyhlášeného golfového areálu. V návrhu bylo uplatněno originální tvarosloví, přinášející do místa moderní architektonické prvky. Hmota stavby záměrně porušuje místní měřítko a funguje jako nová dominanta území.

Architektura pro architekty

Vloženo: 19.09.2011  |  Aktualizováno: 19.09.2011
Rubrika: Soutěže | Stavba roku
Autor: text: prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková | foto: Ivan Němec

Novostavba ČVUT v Praze – Dejvicích (NBD) slouží potřebám vysoké školy různých technických oborů, určena a rozvržena je však především pro fakultu architektury. Jsou zde umístěny seminární místnosti, ateliéry, odborné učebny, pracoviště učitelů, vědeckých pracovníků, zaměstnanců vedení a služeb, dále čtyři velké posluchárny a v podzemním podlaží se kromě technického zázemí nachází i parking osobních vozů. V soutěži Stavba roku 2011 zatím postoupila stavba do finálové nominace.

Strana:  1   2   3   4   5   6   7   8   9 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007