Dřevostavby

Budoucnost využívání dřeva v českém stavebnictví

Vloženo: 04.08.2016  |  Aktualizováno: 04.08.2016
Rubrika: Dřevostavby
Autor: text doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

V současné době jsou na stavební konstrukce kladeny stále rostoucí ekonomické, technologické a energetické požadavky, které je však potřeba vnímat i z pohledu environmentálně udržitelného rozvoje. Proto si Evropská komise v současnosti klade za cíl více podporovat výzkum nových materiálů a konstrukčních systémů pro stavebnictví, se specifickým zaměřením na udržitelnou výstavbu.

Vlhkostní poruchy dřevostaveb a možnosti jejich odstranění

Vloženo: 10.12.2015  |  Aktualizováno: 10.12.2015
Rubrika: Dřevostavby
Autor: text Ing. Petr Ptáček, Ing. Monika Terebesyová

S masivním rozvojem výstavby dřevostaveb se lze setkat i s rozličnými poruchami způsobenými různými vlivy. Jejích vznik odvisí od druhu dřeva a klimatických podmínek, ve kterých se dřevěná konstrukce nachází. Společným činitelem převážné většiny problémů v dřevostavbách je působení vlhkosti. Příliš vysoká vlhkost snižuje pevnost dřeva a jeho tepelně izolační schopnosti. Navíc vytvoří vhodné podmínky pro šíření plísní a dřevokazných hub.

Minulost a současnost staveb ze dřeva

Vloženo: 11.03.2015  |  Aktualizováno: 11.03.2015
Rubrika: Dřevostavby
Autor: text doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. arch. Anna Gregorová | grafické podklady archiv autorů

Snahy o moderní evropskou společnost posunuly do popředí problematiku životního prostředí a vyčerpatelnosti zdrojů surovin. V zájmu zlepšení životního prostředí v Evropě se stává klíčovou otázkou snížení obsahu oxidu uhličitého v ovzduší. Jednou z cest řešení tohoto problému je větší využití možností lesa jako jeho likvidátora a současně producenta obnovitelného ekologického materiálu – dřeva. Zvýšení využití dřeva v Evropě se v současnosti pojí nejvíce se stavebnictvím.

RD Rýmařov v roce 2011 - velká výzva pro inovativní technologie

Vloženo: 24.02.2011  |  Aktualizováno: 24.02.2011
Rubrika: Realizace staveb | Dřevostavby
Autor: text: redakce

Firma RD Rýmařov posunula svoji tradici do páté desítky let. Potvrdila svoji pozici lídra trhu staveb na bázi využití dřeva v prefabrikovaných rámových stavebních konstrukcích. Její hlavní strategií je zvýšení podílu této technologie na stavebním trhu v segmentu bytové výstavby. Naplnění této strategie v současnosti není jednoduché. Trh je charakterizován poklesem poptávky, snížením realizovaných cen, ale na druhé straně zvýšením poptávky po kvalitativních parametrech, zejména po parametrech souvisejících s celkovou spotřebou energií realizovaných staveb.

Jsme "machři" na dřevostavby. To však již dnes nestačí.

Vloženo: 24.02.2011  |  Aktualizováno: 24.02.2011
Rubrika: Realizace staveb | Dřevostavby
Autor: text: VESPER FRAMES s.r.o. | foto: VESPER FRAMES s.r.o.

VESPER FRAMES s.r.o. je členem z rodiny firem a sdružení, které působí v oboru dřevostaveb přes deset let.

Srovnání realizačních cen staveb na bázi dřeva a keramických systémů

Vloženo: 21.02.2011  |  Aktualizováno: 21.02.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Dřevostavby
Autor: text: Ing. Zdeněk Kaňa

Dřevostavby jako systémové řešení rodinných a bytových domů jsou díky zvyšování cen energií považovány za velmi optimální konstrukce. Lze konstatovat, že trend použití dřevostaveb na výstavbu nejen rodinných, ale i bytových domů přestává být výsadou jen západní Evropy. Rozšiřování tohoto trendu lze v poslední době pozorovat i v České republice.

Dřevěné příhradové konstrukce

Vloženo: 21.02.2011  |  Aktualizováno: 21.02.2011
Rubrika: Realizace staveb | Dřevostavby
Autor: text: Ing. Zbyněk Šrůtek | foto: archiv firmy KASPER CZ s.r.o.

Rozvoj příhradových konstrukcí v novodobé historii se datuje do období druhé poloviny 19. století, kdy byli konstruktéři postaveni před nelehký úkol nalézat nová technická řešení nosných soustav, které by umožnily překlenout prostory se stále zesilujícím požadavkem na světlou vzdálenost mezi podporami, při současné úspoře množství a hmotnosti použitého konstrukčního materiálu.

Tepelně vlhkostní chování obvodových konstrukcí v těžkých dřevěných skeletech

Vloženo: 21.02.2011  |  Aktualizováno: 21.02.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Dřevostavby
Autor: text a foto: doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda

Obvodové stěny v těžkých dřevěných skeletech lze realizovat mnoha různými způsoby, ale ve většině případů mají na jejich tepelně vlhkostní chování rozhodující vliv tři zásadní faktory:

Tuhost těžkých dřevěných skeletů a experimentální ověřování

Vloženo: 21.02.2011  |  Aktualizováno: 21.02.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Dřevostavby
Autor: text: Ing. Jiří Karas | grafické podklady: archiv autora

Prostorová tuhost budovy musí být zajištěna systémem svislých a vodorovných konstrukcí, které přenášejí vodorovné a svislé zatížení do základů. U budov s rámy s kloubovými styčníky je nutné doplnit některé rámy „smykovými“ stěnami vytvořenými ze sloupků a desek (podobně jako u lehkých dřevěných skeletů). Účinnější a jednodušší je rámovou konstrukci doplnit příhradovými ztužidly vytvořenými ze stávajících sloupů, průvlaků a předpjatých ocelových diagonál.

Návrhy a realizace středněpodlažních dřevěných budov

Vloženo: 21.02.2011  |  Aktualizováno: 21.02.2011
Rubrika: Realizace staveb | Dřevostavby
Autor: text: Ing. Milan Peukert, doc. Ing. Vladimír Bílek, CSc. | grafické podklady: archiv autorů

Středněpodlažní budovy jsou zcela nepochybně zvláště v posledních cca deseti letech jedním z hlavních celosvětových trendů rozvoje dřevěného stavění a architektury.

Vícepodlažní bytová výstavba v ČR

Vloženo: 21.02.2011  |  Aktualizováno: 21.02.2011
Rubrika: Realizace staveb | Dřevostavby
Autor: text: Ing. Jiří Pohloudek | foto: RD Rýmařov s.r.o.

Rámové nebo skeletové systémy na bázi dřeva mají ve světě využití nejen u výstavby rodinných domů, ale také u vícebytových a vícepodlažních staveb. V rámci současného celosvětového trendu tzv. trvale udržitelného systému výstavby zadalo v roce 2002 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR sekce 5600 Stavební fakultě ČVUT v Praze zpracování posouzení možnosti rozšíření tohoto systému výstavby také v České republice.

Dřevěné stavění, architektura a trvale udržitelný rozvoj

Vloženo: 21.02.2011  |  Aktualizováno: 21.02.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Dřevostavby
Autor: text: doc. Ing. Vladimír Bílek, CSc. | grafické podklady: archiv autora

Technologie dřevěného stavění obecně, v sektoru bytové a veřejné výstavby pak zvláště, má v České republice mimořádně vysoký potenciál funkčního a kvantitativního rozvoje, spolu se souvisejícími environmentálními efekty a energetickými i ekonomickými úsporami. Ve srovnání se zeměmi a regiony s podobnými přírodními (zalesněnost území) a sociálně-kulturními podmínkami však tento potenciál není dlouhodobě racionálně využíván.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007