Dopravní stavby

Stanice metra jako společenský prostor

Vloženo: 10.09.2008  |  Aktualizováno: 10.09.2008
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby | Stavba roku
Autor: text: doc. Ing. arch. Patrik Kotas | foto: Tomáš Malý

Síť pražského metra se stále rozrůstá. Nedávno dokončený úsek označovaný jako IV.C2 zlepšuje dopravní obsluhu v severním sektoru Prahy, protože prodloužil trasu C ze stávající konečné stanice Ládví přes stanice Střížkov a Prosek do konečné stanice Letňany. Trasa IV.C2 Ládví–Letňany postoupila do druhého kola soutěže Stavba roku 2008.

Letmo betonovaný Most přes údolí Hačky na silnici I/7 u Chomutova

Vloženo: 18.06.2008  |  Aktualizováno: 18.06.2008
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby | Ocelové a betonové konstrukce
Autor: text: Petr Souček, Josef Richtr, Robert Achs | foto: archiv SMP CZ, a.s. a MBaJK, k.s.

Nová přeložka silnice I/7 Chomutov–Křimov byla uvedena do provozu v červnu roku 2007. Nejnáročnější mostní stavbou této komunikace stoupající do Krušných hor je Most přes údolí Hačky.

Pražský silniční okruh, stavba 514 Lahovice - Slivenec

Vloženo: 06.05.2008  |  Aktualizováno: 06.05.2008
Rubrika: Firemní blok | Dopravní stavby
Autor: HOCHTIEF CZ

V sobotu 3. května 2008 došlo k prorážce druhého tunelu (první se uskutečnila 13. prosince 2007) vnějšího silničního okruhu kolem Prahy v úseku Lahovice - Slivenec. Proražení tunelu v celé jeho délce se v tunelářském jazyce říká „prorážka“. Jde o akt stejného významu jako „glajcha“ u pozemních staveb.

Liniové dopravní stavby a Natura 2000

Vloženo: 08.04.2008  |  Aktualizováno: 08.04.2008
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby | Environment a výstavba
Autor: text: Petr Roth | foto: archiv autora, Tomáš Malý

Liniové dopravní stavby se téměř vždy dostávají do střetu s územní ochranou přírody. Vstupem do EU vznikla České republice povinnost vytvořit další chráněná území v rámci celoevropské soustavy Natura 2000.

Portál březenského železničního tunelu

Vloženo: 04.02.2008  |  Aktualizováno: 12.03.2008
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: Roman Smida, Petr Šafránek | foto: archiv autorů, Tomáš Malý

Prvního dubna loňského roku byla zprovozněna na železniční trati Praha?Chomutov v traťovém úseku Březno u Chomutova?Chomutov přeložka v délce 7 km. Realizací přeložky byl uvolněn dobývací prostor hnědouhelného povrchového dolu Severočeských dolů a.s. pro jeho další exploataci.

Rozvoj příměstské a městské železnice v rámci pražské aglomerace

Vloženo: 05.02.2008  |  Aktualizováno: 04.03.2008
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text a foto: Marek Binko

Základní podoba pražského železničního uzlu byla vytvořena v období let 1845–1882. Další desetiletí přinášela již jen dílčí vylepšení (postupné zvyšování kapacity tratí i stanic, elektrizace, nové tratě pro nákladní dopravu včetně seřaďovacího nádraží Praha-Vršovice a nákladového nádraží Praha-Žižkov, odstavné nádraží Jih, Holešovická přeložka).

Specifika vysokorychlostních tratí v České republice a tranzitní koridory

Vloženo: 04.02.2008  |  Aktualizováno: 03.03.2008
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: Mojmír Nejezchleb | schéma: archiv autora

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní na základě platných právních předpisů České republiky povinnosti vlastníka celostátních a regionálních železničních drah na území ČR. Jednou z těchto povinností je i péče o modernizaci a rozvoj dráhy.

Zkušenosti z návrhu a realizace mostů na Taiwan High Speed Railway

Vloženo: 08.02.2008  |  Aktualizováno: 03.03.2008
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: Libor Nečas | foto: archiv autora

Vysokorychlostní tratě jsou již od doby svých začátků v polovině 60. let oprávněným předmětem zájmu odborné i laické veřejnosti.

Varianty územní studie drážních ploch v oblasti Holešovice Bubny-Zátory

Vloženo: 06.02.2008  |  Aktualizováno: 03.03.2008
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: František Novotný | grafické podklady: atelier FNA

Autor představuje studii řešeného území v oblasti Holešovice Bubny-Zátory ve dvou variantách. Návrhy zohledňují nové skutečnosti role drážních ploch v organizmu města, které zatím nebyly v plné míře uplatněny.

Nové prvky a technologie výstavby železničních tratí v České republice

Vloženo: 08.02.2008  |  Aktualizováno: 03.03.2008
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby | Technologie
Autor: text: Hana Krejčiříková | foto: archiv autora

V České republice probíhá v posledních letech náročná rekonstrukce vybraných železničních tratí pro hmotnost na nápravu 22,5 t a rychlost jízdy do 160 km/h. Pro zajištění těchto parametrů se užívají nové prvky a technologie výstavby v konstrukci železniční trati.

Analýza rizika v dopravním stavitelství

Vloženo: 04.02.2008  |  Aktualizováno: 03.03.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Dopravní stavby
Autor: text: Sabina Karásková, Richard Svoboda

Riziková analýza se v oblasti dopravního stavitelství používá v současné době spíše výjimečně.

Dopravní stavba roku 2006: Optimalizace traťového úseku Zábřeh-Krasíkov

Vloženo: 06.02.2008  |  Aktualizováno: 03.03.2008
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavba roku | Dopravní stavby
Autor: text a foto: kolektiv autorů

Nezávislá odborná porota v čele s profesorem Petrem Moosem z Dopravní fakulty ČVUT ocenila nejvyšším titulem Dopravní stavba roku 2006 stavbu Optimalizace TÚ Zábřeh?Krasíkov, realizovanou Sdružením zhotovitelů (Stavby silnic a železnic, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.), ve kterém byly Stavby silnic a železnic, a.s. ? závod Pardubice, vedoucím členem.

Kočičí oči mají cenu ECCS

Vloženo: 09.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: Ing. Vít Hoznour | foto: Tomáš Malý, archiv autora

Lávka Kočičí oči je součástí stavby D 8 – 0807/IA, Trmice – Knínice. Převádí přes dálnici D 8 cestu pro pěší, která spojuje Chlumec s Všebořicemi. Autoři lávky si v polovině září odvezli z hlavního města Lucemburska cenu European Steel Design Awards.

Řešení dopravní situace v Ratzeburgu

Vloženo: 20.08.2007  |  Aktualizováno: 10.09.2007
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: redakce

Nové řešení náměstí v historickém centru města, ležícího 20 km od Hamburku, představil Reimer Thiessen (Dipl.-Ing., TU, dopravní inženýr, Plannungsbüro Hahm, Osnabrück). Cílem urbanistické soutěže, vyhlášené v roce 2005, bylo zbavit centrum ostrovního města, nacházejícího se uprostřed Ratzeburského jezera, husté automobilové dopravy.

Zastřešení stanice metra Střížkov

Vloženo: 07.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: Jaroslav Vácha | foto: archiv autora

Jednou z nejvýznamnějších dopravních staveb severní části Prahy bude prodloužení trasy C metra z Ládví do Letňan. Součástí této trasy jsou i tři nové stanice. Z architektonického a technického hlediska je nejzajímavější stanice Střížkov na sídlišti Prosek.

Strana:  1   2   3   4 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007