Dopravní stavby

Most u Suchdola na severní části Silničního okruhu kolem Prahy

Vloženo: 25.08.2009  |  Aktualizováno: 25.08.2009
Rubrika: Soutěže | Dopravní stavby
Autor: text: doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. | foto: archiv autora

Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) má ve své severní části překonávat údolí Vltavy velkým ocelovým mostem u Suchdola. V roce 1998 byla vypsána architektonicko konstrukční soutěž na přemostění Vltavy a níže uváděný most je vítězným návrhem.

Reakce: Hospodářská krize a výstavba komunikací

Vloženo: 11.08.2009  |  Aktualizováno: 11.08.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Dopravní stavby
Autor: text: Ing. Michael Trnka, CSc.

V polovině června předložil ministr financí ČR podmínky, za kterých uvolní další finanční prostředky do pokračování výstavby silnic a dálnic.

Tunelový komplex Blanka v dubnu 2009

Vloženo: 14.05.2009  |  Aktualizováno: 14.05.2009
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby | Městská podzemní výstavba
Autor: text: Jakub Karlíček | foto a grafické podklady: autor

Výstavba Tunelového komplexu Blanka v Praze je v současné době nejrozsáhlejší akcí obdobného charakteru na území hlavního města. Severovýchodní část Městského okruhu je tvořena soustavou hloubených a ražených tunelů o celkové délce přes 5500 m. Ve druhém čtvrtletí letošního roku se uzavírá druhý rok od zahájení stavebních prací.

Nový obloukový most přes řeku Jizeru

Vloženo: 17.03.2009  |  Aktualizováno: 17.03.2009
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby | Statika a dynamika staveb
Autor: text: David Marván | foto: Ing. Antonín Pechal, CSc. Projektové a inženýrské služby

Nový most převádí komunikaci III/2729 mezi obcemi Kochánky a Předměřice nad Jizerou přes řeku Jizeru. Stojí na místě původního železobetonového třípolového trámového mostu z roku 1936, který se při povodních roku 2000 vlivem podemletého pilíře zřítil.

Chomutovská přehlídka mostních konstrukcí - Mosty s autogramem

Vloženo: 17.03.2009  |  Aktualizováno: 17.03.2009
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavba roku | Dopravní stavby | Stavba roku
Autor: text: Ing. Josef Král | foto: Tomáš Malý

Není obvyklé, aby stavbaři „pokřtili“ své mosty ještě v průběhu stavby, jak tomu bylo při výstavbě Přeložky silnice I/7 Chomutov–Křimov. Vztah k dokončenému dílu, vyjádřený kovovou tabulkou na jednom z pilířů, může pro autora znamenat více než ocenění v soutěži. Je to značka kvality, potvrzující míru profesionality stavby, která přináší novou dimenzi krajině. Je to však také podpis pod dílem, za jehož funkci nese autor veřejně velkou zodpovědnosti.

Chomutovská přehlídka mostních konstrukcí - SO 203 a SO 206

Vloženo: 17.03.2009  |  Aktualizováno: 17.03.2009
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavba roku | Dopravní stavby | Stavba roku
Autor: text: Ing. Václav Mach, Ing. Pavel Ryjáček

Přeložka silnice I/7 Chomutov?Křimov je jakousi stálou výstavou současných technologií mostních konstrukcí. Členitý terén, komplikované zakládací podmínky a délka stavby vyburcovaly projektanty k unikátním návrhům.

Chomutovská přehlídka mostních konstrukcí - SO 204

Vloženo: 17.03.2009  |  Aktualizováno: 17.03.2009
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavba roku | Dopravní stavby | Stavba roku
Autor: text: Ing. Marcel Mimra

Přeložka silnice I/7 Chomutov–Křimov je jakousi stálou výstavou současných technologií mostních konstrukcí. Členitý terén, komplikované zakládací podmínky a délka stavby vyburcovaly projektanty k unikátním návrhům.

Chomutovská přehlídka mostních konstrukcí - SO 205

Vloženo: 17.03.2009  |  Aktualizováno: 17.03.2009
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavba roku | Dopravní stavby | Stavba roku
Autor: text: Ing. Petr Souček

Přeložka silnice I/7 Chomutov–Křimov je jakousi stálou výstavou současných technologií mostních konstrukcí. Členitý terén, komplikované zakládací podmínky a délka stavby vyburcovaly projektanty k unikátním návrhům.

Chomutovská přehlídka mostních konstrukcí - SO 252

Vloženo: 17.03.2009  |  Aktualizováno: 17.03.2009
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavba roku | Dopravní stavby | Stavba roku
Autor: text: Ing. Luděk Ledvina | foto: Tomáš Malý

Přeložka silnice I/7 Chomutov?Křimov je jakousi stálou výstavou současných technologií mostních konstrukcí. Členitý terén, komplikované zakládací podmínky a délka stavby vyburcovaly projektanty k unikátním návrhům.

Konstrukce protihlukového tunelu na Městském okruhu v Hradci Králové

Vloženo: 11.03.2009  |  Aktualizováno: 11.03.2009
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby | Statika a dynamika staveb
Autor: text: Vladimír Janata | foto: Tomáš Malý; archiv Excon, a.s.

Komunikace na II. Městském okruhu města Hradce Králové stoupá na mostním tělese od křižovatky Buzulucká–Okružní k nadjezdu nad Pospíšilovou třídou v těsné blízkosti bytových domů. Nově vybudovaný prosklený tunel zde chrání obyvatele před hlukem a exhalacemi nepřetržitého automobilového provozu.

Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe: mimořádný projekt je stále aktuální

Vloženo: 06.02.2009  |  Aktualizováno: 06.02.2009
Rubrika: Informační servis | Dopravní stavby
Autor: text: Hana Dušková | foto: Plavba a vodní cesty o.p.s.

Krize dodávky plynu do Evropy na počátku roku 2009 – ale nejen ona – znovu připomněla, jak je důležité, aby Evropa a zejména Česká republika měla k dispozici dostatečně diverzifikované dopravní cesty a tím i zdroje surovin a odbytiště výrobků. V takových situacích je zvláště patrný český handicap, kterým je nedostupnost moře, resp. špatné spojení s nejvýznamnějšími evropskými přístavy, které jiným vnitrokontinentálním oblastem poskytují kvalitní vodní cesty.

Tunelový komplex Blanka - 11/2008

Vloženo: 09.01.2009  |  Aktualizováno: 09.01.2009
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby | Reportáž
Autor: Jakub Karlíček, SATRA, spol. s r.o.

Fotoreportáž

Zklidnění Severojižní magistrály a tunel Muzeum v české metropoli

Vloženo: 09.01.2009  |  Aktualizováno: 09.01.2009
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby | Reportáž
Autor: text: Ing. Pavel Šourek | grafické podklady: SATRA, spol. s r.o.

Hlavní město Praha je nezpochybnitelně z architektonického i historického hlediska jednou z nejvýznamnějších světových metropolí. O to závažnější je fakt, že v podstatě každý automobilový návštěvník Prahy, byť jen směřuje na jiný vzdálenější cíl, je přímo vtažen dopravním systémem do nejhodnotnější centrální části. Tato skutečnost je zapříčiněna pozůstatkem dopravní koncepce hlavního města ze 70. let 20. století, kdy byla napříč celou Prahou vybudována komunikace tzv. Severojižní magistrála.

Každý most s kilometrovým rozpětím je tak trochu technickým zázrakem

Vloženo: 07.01.2009  |  Aktualizováno: 07.01.2009
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Dopravní stavby
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý, Jan Prouza

Cenu Osobnost stavitelství převzal na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury Ing. Václav Mach, dlouholetý úspěšný projektant inženýrských staveb a první předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Realizace tunelového komplexu Blanka

Vloženo: 11.09.2008  |  Aktualizováno: 11.09.2008
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby | Zakládání staveb
Autor: text: Hana Dušková | foto: Tomáš Malý; archiv SATRA, spol. s r.o.

Stavba tunelového komplexu Blanka, prováděná v rámci výstavby severozápadní části Městského okruhu Prahy, doplní již provozovanou část Městského okruhu s tunely Zlíchovským, Mrázovkou a Strahovským. „Stavba je výjimečná nejen svým rozsahem, ale i technickou náročností,“ říká Ing. Alexandr Butovič, Ph.D., zpracovatel projektové dokumentace stavby 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, ze společnosti SATRA, spol. s r.o.

Strana:  1   2   3   4 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007