Cena ČKAIT

Rekonstrukce železničního tunelu Jablunkovský II.

Vloženo: 11.08.2014  |  Aktualizováno: 11.08.2014
Rubrika: Cena ČKAIT
Autor: text Jiří Pechman, Jan Rožek | grafické podklady archiv AMBERG Engineering Brno, a.s., archiv SUBTERRA a.s.

Technickému řešení a návrhu zmáhání závalu tunelu Jablunkovský II. byla udělena Cena ČKAIT 2013. Toto uznání těší o to více, protože se jednalo o návrh technologických postupů a realizace dočasných konstrukcí, které umožnily bezpečnou a ekonomicky přijatelnou výstavbu dvoukolejného tunelu v lokalitě zdevastované předchozím rozsáhlým závalem a současně zajišťovaly stabilitu sousedního tunelu Jablunkovský I. pro zachování bezpečného železničního provozu.

OpenBook, systém prostorové prefabrikace dřevostaveb, Čisovice u Mníšku pod Brdy

Vloženo: 11.07.2014  |  Aktualizováno: 11.07.2014
Rubrika: Cena ČKAIT
Autor: text Lubomír Krov | grafické podklady archiv autora

U většiny poptávek klade zadavatel důraz primárně na cenu díla. Podle ceny vybírá skupinu potenciálních dodavatelů, následně kyvadlovým způsobem dále snižuje cenu. Kvalita však musí být stoprocentní bez ohledu na to, zda cena je nad, či pod výrobními náklady. V současné době menších objemů stavebních prací nejsou rezervy na pokrytí případných ztrát.

Atmosférická stanice Křešín: nový kotvený stožár 250 m

Vloženo: 09.07.2014  |  Aktualizováno: 09.07.2014
Rubrika: Cena ČKAIT
Autor: text Vladimír Janata, Jiří Lahodný, Miloslav Lukeš, Alice Dvorská, Vlastimil Hanuš | grafické podklady archiv EXCON, a.s., Tomáš Malý

Atmosférická stanice Křešín u Pacova, jejíž součástí je nový příhradový kotvený stožár o výšce 250 m určený výhradně pro vědecké účely, byla vybudována v období 6/2012–6/2013. Je součástí projektu CzechGlobe (Centrum výzkumu globální změny), který se zaměřuje na zkoumání změn klimatu v České republice.

Nový koncertní sál Pražské konzervatoře

Vloženo: 26.10.2012  |  Aktualizováno: 26.10.2012
Rubrika: Realizace staveb | Cena ČKAIT
Autor: Karel Sehyl | grafické podklady Karel Sehyl a archiv SONING Praha, a.s.

Nová stavba koncertního sálu Pražské konzervatoře vytváří nový mezník zhodnocení umělecké a pedagogické činnosti. Specifická stavba poskytuje výborné akustické a vizuální dějiště nejen pro studenty a pedagogy, ale i návštěvníky koncertů. Návrh získal již tři ocenění: od firmy Autodesk a AB studia za stavební CAD PROJEKT v kategorii Architektura a stavební projekt v roce 2010, Cenu Inženýrské komory Cena ČKAIT 2011 v kategorii Zvláštní ocenění a cenu Stavba roku 2011 Zlínského kraje v kategorii Stavby realizované mimo území Zlínského kraje.

Přístavba Wellness dómu v areálu hotelu Holiday Inn v Brně

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Cena ČKAIT
Autor: text: Ing. Jiří Skyva | grafické podklady: Ing. Jiří Skyva

Návrh přístavby hotelu Holiday Inn stojícího v bezprostřední blízkosti areálu brněnských veletrhů rozšiřuje nabídku hotelu o služby wellness. Stavba je charakteristická zejména svým tvarem ? složitou geodetickou strukturou vepsanou do kulové plochy.

Ekodukt z obloukových dřevěných nosníků

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Cena ČKAIT
Autor: text: Ing. Vladimír Brejcha, FEng. | foto: archiv autora

Pilotní návrh ekoduktu s aplikací obloukových lepených dřevěných nosníků byl realizován na stavbě slovenské dálnice D1 Mengusovce–Jánovce, III. etapa, objekt C 231, v roce 2008.

CENY ČKAIT 2010 za VII. ročník soutěže Cena Inženýrské Komory

Vloženo: 03.05.2011  |  Aktualizováno: 03.05.2011
Rubrika: Soutěže | Cena ČKAIT
Autor: text: redakce

Na Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, které se konalo 19. března 2011 v Majakovského sále Národního domu v Praze na Vinohradech, byly předány CENY ČKAIT 2010 za VII. ročník soutěže Cena Inženýrské Komory.

Návrh letmo betonované části mostu přes údolí Berounky na SOKP Stavba 514

Vloženo: 02.05.2011  |  Aktualizováno: 02.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Cena ČKAIT | Mostní stavby
Autor: text: Ing. Milan Šístek | grafické podklady: autor

Stavba 514 má délku 6,0 km a obsahuje (v ČR nejdelší) mostní estakádu přes údolí Berounky celkové délky 2035 m.

Rozšířený obloukový most přes řeku Ohři u hradu Loket

Vloženo: 02.05.2011  |  Aktualizováno: 02.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Cena ČKAIT | Mostní stavby
Autor: text: Ing. Jaroslav Korbelář , Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. | grafické podklady: archiv VPÚ DECO PRAHA a.s.

Článek představuje neobvyklé řešení rekonstrukce a rozšíření silničního přemostění Ohře na trase komunikace R6 u Lokte. Potřeba rozšíření stávající dvoupruhové komunikace na čtyřpruhovou, společně s nemožností výstavby druhého obdobného mostu bez zásahu do chráněných přírodních útvarů v údolí řeky, vedla k návrhu nové lehké ocelové trámové konstrukce s ortotropní mostovkou na stávající konstrukci železobetonového obloukového mostu.

Vyhlášení VII. ročníku soutěže ČKAIT CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2010

Vloženo: 09.06.2010  |  Aktualizováno: 09.06.2010
Rubrika: Soutěže | Cena ČKAIT
Autor: text a foto: redakce

Mosty mimoúrovňového propojení silnice II/468 a průmyslové zóny v Třinci

Vloženo: 14.04.2010  |  Aktualizováno: 14.04.2010
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR | Cena ČKAIT
Autor: text: Ing. Marek Foglar, Ph.D, Ing. Pavel Fischer | foto: Mott MacDonald Praha, s.r.o.

Článek popisuje mosty nové brány do Třince v oblasti průmyslové zóny Baliny. Dva 73,5 m dlouhé síťové oblouky a přilehlé rampy jsou spojeny v jeden statický a dilatační celek. Popis konstrukce je doložen obrázky z výstavby.

CENY ČKAIT 2009 za šestý ročník soutěže Cena Inženýrské Komory

Vloženo: 14.04.2010  |  Aktualizováno: 14.04.2010
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR | Cena ČKAIT
Autor: text: redakce | foto: Tomáš Malý, Mott MacDonald Praha

Na shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, které se konalo v sobotu, 20. března 2010 v Majakovského sále Národního domu v Praze Vinohradech byly předány CENY ČKAIT 2009 za šestý ročník soutěže Cena Inženýrské Komory.

CENY ČKAIT 2008 za pátý ročník soutěže Cena Inženýrské Komory

Vloženo: 24.04.2009  |  Aktualizováno: 24.04.2009
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR | Cena ČKAIT
Autor: text a foto: redakce

Na Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, které se konalo 21. března 2009 v Majakovského sále Národního domu v Praze na Vinohradech, byly předány CENY ČKAIT 2008 za 5. ročník soutěže Cena Inženýrské Komory.

Aplikace táhel ve velkorozponové ocelové konstrukci hangáru v Mošnově

Vloženo: 24.04.2009  |  Aktualizováno: 24.04.2009
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR | Cena ČKAIT
Autor: text a foto: soutěžní podklady ? Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Miloslav Lukeš, Excon, a.s. Praha

Nový hangár poblíž letištního terminálu v Ostravě ? Mošnově byl do provozu uveden v lednu roku 2008. Slouží pro střední údržbu různých typů letadel. Příspěvek seznamuje zejména s postupem montáže ocelové nosné konstrukce stavby. Statické řešení stavby bylo autory návrhu představeno v březnovém čísle časopisu Stavebnictví v roce 2008.

Čistírna odpadních vod Náměšť nad Oslavou

Vloženo: 24.04.2009  |  Aktualizováno: 24.04.2009
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR | Cena ČKAIT
Autor: text a foto: soutěžní podklady - Ing. Jan Gallus, VEGAspol v.o.s.

V roce 2000 rozhodl zadavatel projektové dokumentace budovy čistírny odpadních vod ve městě Náměšť nad Oslavou o lokalitě pro její výstavbu. Důraz byl kladen zejména na řešení, které by minimalizovalo narušení rázu krajiny daného území. Podmínkou bylo zastřešení nádrží stavby.

Strana:  1   2 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007