arrows Statistika arrowsPrůzkum zajištění zakázky pro rok 2009
text: redakce
číslo: 08/09
Průzkum zajištění zakázky pro rok 2009
Vyhodnocení průzkumu aktuálního stavu naplnění výrobního programu a odhad dopadu na výsledek roku 2009
odeslat odeslat    tisk tisk

Při květnovém jednání exekutivy SPS v ČR byl odsouhlasen záměr provést v rámci členské základny průzkum stavu zajištění zakázky pro rok 2009, zmapování hlavní problematiky firem a zjištění jejich případného dopadu. Výsledky šetření byly statisticky zpracovány a budou využity jako konkrétní argumenty při dalších jednáních s vládou, poslanci, v tripartitě, pro mediální publikaci v tisku, sdělovacích prostředcích, na tiskových konferencích apod. Cílem je upozornit, že programová prohlášení vlády nejsou naplňována a signalizovat možný dopad prohlubující se špatné situace v oboru, který zaměstnává více než 400 tisíc pracovníků a vytváří další návazné pracovní příležitosti v ostatních oborech.

Výsledky stavebnictví za prvé čtyři měsíce letošního roku vykázané Českým statistickým úřadem zřetelně ukázaly, že hloubka dopadu ekonomické krize je bezesporu větší, nežli byl původní odhad. Projevuje se výrazný pokles nově zahajovaných zakázek, omezení zahajování nové bytové výstavby, snížení investic soukromého podnikatelského sektoru a řada dalších indikátorů svědčících o recesi v odvětví.

Náměty, které přijalo v prosinci 2008 představenstvo Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR ke zmírnění dopadu ekonomické krize na stavebnictví, na udržení investiční výstavby a zaměstnanosti v tomto odvětví, byly postoupeny vládě, členům parlamentu a Národní ekonomické radě vlády. Některé náměty byly v Národním protikrizovém plánu vlády akceptovány.

SPS sleduje pozorně vývoj ekonomické situace v naší republice, postoj vlády, přijatá opatření a naplňování jednotlivých bodů vyhlášených vládních opatření. Je však nutno konstatovat, že dosavadní průběh jejich realizace není příliš uspokojivý. Důvodem je jistě akcelerace krize ve většině evropských zemí, ale svůj podíl přináší i politická nestabilita v naší zemi.

Při květnovém jednání exekutivy SPS byl odsouhlasen záměr provést v rámci členské základny průzkum stavu zajištění zakázky pro rok 2009, zmapování hlavní problematiky firem a zjištění jejich případného dopadu. Výsledky šetření byly statisticky zpracovány a budou využity jako konkrétní argumenty při dalších jednáních s vládou, poslanci, v tripartitě, pro mediální publikaci v tisku, sdělovacích prostředcích, na tiskových konferencích a pod. Cílem je upozornit, že programová prohlášení vlády nejsou naplňována, signalizovat možný dopad prohlubující se špatné situace v oboru, který zaměstnává více než 400 tisíc pracovníků a vytváří další návazné pracovní příležitosti v ostatních oborech.

Vysoký počet respondentů, kteří projevili svůj zájem věnovat svůj čas tomuto průzkumu, svědčí o tom, že pochopili snahu vedení SPS vyvíjet maximální úsilí pro vytváření nejoptimálnějších podmínek pro stavební podnikatele v této ekonomicky nepříznivé situaci.  


Statistické zpracování, vyhodnocení ankety provedl ÚRS PRAHA, a.s.

DODATKY: 

ANKETA SPS - OBSAH (PDF, 435 kB)

ANKETA SPS - Příloha č. 1 (PDF, 176 kB)

ANKETA SPS - Příloha č. 2 (PDF, 118 kB)

ANKETA SPS - Příloha č. 3 (PDF, 108 kB)





Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007