arrows Odborné akce arrows Konference, semináře arrowsPrůmyslová architektura napříč kontinenty i profesemi
foto: archiv autora
text: Silvie Marková
číslo: 08/07
Průmyslová architektura napříč kontinenty i profesemi
Stavební inženýři, architekti a urbanisté, památkáři, odborní pracovníci, promotéři kulturních akcí, studenti… 4. bienále Industriální stopy se obrací již tradičně k pestrému spektru návštěvníků. Týká se výstav, exkurzí a dalších doprovodných programů, stejně jako hlavního pilíře akce – dvoudenní mezinárodní odborné konference s názvem „Průmyslové dědictví kulturním potenciálem udržitelného rozvoje“, která proběhne 19. a 20. září v Ekotechnickém muzeu v Praze – Bubenči.
odeslat odeslat    tisk tisk

Pořadatelé Bienále v čele s Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI), Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Výzkumným centrem průmyslového dědictví (VCPD) při ČVUT už nyní registrují odborníky ze tří kontinentů: Evropy, Severní a Střední Ameriky a Asie. Nejvíce expertů přicestuje do Prahy tradičně z evropských států. Nejen z těch, jejichž přístup k průmyslovému dědictví je vnímán jako ukázkový (Velká Británie, Německo či Francie), ale rovněž ze zemí, o jejichž industriálních stavbách a přístupu k nim máme v Česku jen mlhavé představy (Srbsko, Černá Hora, Turecko atd.)

Anglické dědictví

K prominentním hostům konference patří dva vysocí představitelé organizace English Heritage – sir Neil Cossons a Keith Falconer. Fenomén památkové péče na britských ostrovech, a zejména vztah Britů k průmyslovému dědictví, byl a je dostatečně medializován. Jako vzorové je vnímáno jak komerční nakládání s industriální architekturou, tak konzervace či jiné způsoby oživování bývalých průmyslových staveb a areálů. Právě v druhém případě sehrává English Heritage nezastupitelnou úlohu: stranou zájmu této organizace, či agentury – chcete-li, nezůstává ani oblast územního plánování, výkup nemovitostí či zakládání podniků na bázi obecně prospěšných společností s veřejnou sférou i privátními subjekty.
Podle Cossonse má Velká Británie vynikající systém pro ochranu toho nejlepšího z její historie – databázi historických budov, včetně průmyslových, archivní plány památek a na základě dlouhodobých výzkumů systém vyhodnocení a následného vyznačení stupňů ochrany jak jednotlivých objektů, tak území. Dlouhodobé zkušenosti a dobře prováděná údržba a obnova staveb, které se většinou nedostaly až k pokraji zániku, podpora veřejného mínění, ale také zapojení britské veřejnosti do zájmových aktivit podporujících zachování kulturního dědictví, to vše jsou přednosti English Heritage.
Na konferenci vystoupí i další představitel English Heritage – Keith Falconer. Jeho přednáška se jmenuje „From Grain to Glass: English Heritage´s Role in Conserving the Industrial Heritage of Beer“. Významná památka, která je úzce spjata s pivovarnictvím a zároveň je pod správou organizace English Heritage, se nachází ve Shrewsbury. Jedná se o bývalou továrnu na zpracování lnu, která byla upravena na sladovnu. Po zhruba dvousetletém sladovnickém provozu byla uzavřena v osmdesátých letech minulého století.
Dnes se budova připravuje ke konzervaci, probíhají výzkumy unikátní vnitřní litinové konstrukce z konce 18. století. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pravděpodobně o první využití litiny ve stavebnictví – v konstrukci patrového objektu, bývá tato továrna nazývána „Matkou mrakodrapů“.

Dolní oblast Vítkovic
¤ Dolní oblast Vítkovic

České dědictví

České prostředí budou popisovat taktéž renomovaní odborníci. Benjamin Fragner z VCPD ČVUT v Praze vystoupí s přednáškou „Zpřetrhaný vývoj a posuny hodnot – vykročení z industriálního skanzenu České republiky“, Josef Štulc z Českého národního komitétu ICOMOS připravil příspěvek „Zápas o autentické hodnoty industriálního dědictví Prahy – případ Masarykova nádraží“, Tomáš Šenberger z VCPD ČVUT bude přednášet na téma „České země – součást evropského industriálního prostoru (co je zmapováno a co lze použít pro napojení na evropské trasy)“.
Marie Hesková a Blažena Gehinová přijedou z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, aby publikum seznámily s přednáškou „Využití technických památek a unikátních místních technických atraktivit v nabídce cestovního ruchu“. Barvy Technické univerzity v Liberci pak budou hájit Petra Rydvalová a Radka Pittnerová, jež přiblíží ekonomický potenciál průmyslového dědictví ČR a cíle alternativní turistiky. Oprávněnou pozornost pak na sebe jistě strhnou Jan Světlík, předseda představenstva Vítkovice, a.s., který bude hovořit na téma „Kotevní místo průmyslového dědictví i rozvoje“, nebo Eva Dvořáková z Národního památkového ústavu s přednáškou „Průmyslové dědictví a institucionální limity v České republice“ a další.
Bienále Industriální stopy pořádají v rámci oslav 300 let založení ČVUT Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT a Kolegium pro technické památky ČKAIT a ČSSI ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS, Akademií múzických umění v Praze, Národním památkovým ústavem, agenturou CzechInvest a Národním technickým muzeem. Jednotlivé akce jsou pořádány ve spolupráci s hlavním městem Praha a statutárními městy Kladno, Liberec a Ostrava. Akci podpořil Visegradský fond. Záštitu nad 4. bienále převzali předseda Senátu České republiky a prezident Hospodářské komory České republiky. Generálním partnerem je a. s. Vítkovice. Podrobný program a přihlášky na
www.industrialnistopy.cz.

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007