arrows Realizace staveb arrows Cena ČKAIT arrowsPřístavba Wellness dómu v areálu hotelu Holiday Inn v Brně
grafické podklady: Ing. Jiří Skyva
text: Ing. Jiří Skyva
číslo: 05/2011
Přístavba Wellness dómu v areálu hotelu Holiday Inn v Brně

· Přístavba Wellness dómu v areálu hotelu Holiday Inn v Brně (vizualizace)
Návrh přístavby hotelu Holiday Inn stojícího v bezprostřední blízkosti areálu brněnských veletrhů rozšiřuje nabídku hotelu o služby wellness. Stavba je charakteristická zejména svým tvarem ? složitou geodetickou strukturou vepsanou do kulové plochy.
odeslat odeslat    tisk tisk

Oceněný inženýrský návrh Cenou ČKAIT 2010 za sedmý ročník soutěže Cena Inženýrské Komory návrh: Přístavba Wellness dómu v areálu hotelu Holiday Inn v Brně
Přihlašovatel:
Ing. Jiří Skyva
Autorský kolektiv ve složení: Ing. arch. Ladislav Vlachynský, Ing. arch. Luboš Kaplan, Ing. Petr Uhmann, Bc. David FirbaIng, Miloslav Schneider, Jaroslav Herzán
Firma: I.K.Skyva, spol. s r.o. 

Architektonický návrh
V roce 2008 jsme byli investorem ? společností Brno Inn, a.s., pověřeni zpracováním projektu přístavby hotelu Holiday Inn. Brněnské výstaviště má plno skvělých staveb, před jejichž tvůrci cítíme hluboký respekt. Ovšem jediný prostor mezi exhibicí práce (i ubytování v Holiday Inn je většinou služební) by se měl odlišovat. Kontinuita bude zachována v obdobném konstrukčním řešení jako např. pavilon Z ? ocelová prutová konstrukce. Dá se zde najít i ironický odkaz na bruselské Atomium. Přesto má dům ve svém zrodu vetknut neuvěřitelný kontrast mezi exteriérem a vnitřním pojetím. Zatímco navenek se prezentuje vysoce leštěným, racionálně uspořádaným obkladem, uvnitř je plný měkkých, organických a dramaticky až iracionálně působících prostor, jež na sebe plynule navazují, tečou a vlní se. Rozdíl mezi podlahou stěnou a stropem se stírá, návštěvník se cítí jako v ulitě a vrací se k archetypálním prožitkům. Vnitřní prostředí bude ,,vystláno? přírodními materiály jako ptačí hnízdo ? prostředí neformální a uvolněné.
Dóm je logicky situován mezi stávajícím hotelem a parkovacím domem v místě, kde se prostor nejvíce rozšiřuje. Umožňuje optickou i funkční prostupnost parteru a krátké spojení s hotelem. Wellness dóm působí mezi standardně řešenými budovami jako výrazný akcent a je vnímán i z větší vzdálenosti ze všech okolních komunikací. Otevřené či zavřené ,,oko? vzbuzuje zvědavost ? samo zavírání a otvírání se může stát zajímavou podívanou.

Pohled na Lulovou plochu přístavby hotelu Holiday Inn v Brně (vizualizace)
¤ Pohled na Lulovou plochu přístavby hotelu Holiday Inn v Brně (vizualizace)

Základní údaje o stavbě
Generální projektant: Atelier A90, s.r.o. Ing. arch. Ladislav Vlachynský
Spolupráce: Ing. arch. Luboš Kaplan, Ing. Petr Uhmann, Bc. David Firbas
Statika ocelové k-ce: Ing. Jiří Skyva, Ing. Miloslav Schneider, Jaroslav Herzán, I.K.Skyva, spol. s r.o.
Zakládání: Ing. Radek Benc, Topgeo, s.r.o.
Vzduchotechnika: Ing. Petr Auf, AZ Klima s.r.o.
Požární ochrana: Ing. Jana Gálová
ZTI: Ing. Švestka, VHS Atelier, s.r.o.
Bazénová technologie: Petr Klinkovský, Centroprojekt a.s.
Bazén: Berndorf Baderbau, s.r.o.
Vytápění: Ing. Vlastimil Smolka
Elektro: Ing. Valášek, Plyko s.r.o.
Měření a regulace: Ing. Jaroslav Macíček
EPS, ZSE: Ing. Miroslav Rek, R.M.Elektro, s.r.o.
Zeleň: Ing. Daniel Petr

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 05/2011)

panerai replicaLicence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital
© 2007