Předplatné

Profil:
Stavebnictví je odborným časopisem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českého svazu stavebních inženýrů a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Čtenáři: autorizovaní inženýři a autorizovaní technici činní ve výstavbě; osoby s rozhodovací pravomocí ve stavebních firmách a u výrobců stavebních hmot; státní správa a odborné školy

Náklad: 33 890 výtisků

Periodicita: měsíčník (letní a zimní dvojčíslo)

Jazykové mutace: čeština; anglicky: názvy článků, anotace a klíčová slova

Rozsah: 72 stran formátu A4


Cena jednoho výtisku v běžném prodeji:
68,- Kč včetně DPH

Celoroční předplatné (sleva 20 %):
520,- Kč včetně DPH, balného a poštovného

Celoroční předplatné pro studenty stavebních fakult - pro tento typ předplatného je nutné doručit potvrzení o studiu na níže uvedenou adresu nebo e-mail:
(286,– Kč včetně DPH, balného a poštovného)
Objednávky předplatného zasílejte prosím na adresu: EXPO DATA spol. s r.o.
Výstaviště 1, 648 03 Brno

IČO: 44960751
DIČ: CZ44960751
OR: Krajský soud v Brně, odd. C, vl. 3809
Bankovní spojení: ČSOB Brno
Číslo účtu: 377345383/0300

Olga Bočková
Tel.: +420 541 159 555
E-mail: bockova@expodata.czLicence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
© 2007