Právo, ekonomika

Nové Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Management
Autor: text: Ing. Petr Serafín

V uplynulých 15 letech došlo v ČR k výrazné změně v utváření obchodně-závazkových vztahů mezi účastníky výstavby. Předtím platné právní předpisy, zejména hospodářský zákoník a související vyhlášky (např. tehdejší základní podmínky dodávek stavebních prací i strojírenských a elektrotechnických dodávek), stanovovaly práva a povinnosti smluvních stran ve značných podrobnostech, přičemž se vyznačovaly vysokou mírou direktivity. Tradovalo se přitom, že tyto předpisy byly příznivěji nakloněny dodavatelské sféře.

Jak se projeví Změna Z3 (ČSN 73 0035/Z3:2006) v konkrétních výpočtech zatížení?

Vloženo: 22.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Poradna
Autor: text: Marie Studničková | foto: ČTK

Závazky České republiky k Evropské unii do roku 2010

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 09.02.2007
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: JUDr. Pavel Koukal | foto: archiv OHL ŽS, a.s.

Necelé tři roky trvající členství České republiky v Evropské unii s sebou mimo jiné přináší i potřebu plnění závazků. S těmi jsme souhlasili buď již v přístupových jednáních, nebo pro nás dodatečně vyplynuly z rozhodnutí příslušných orgánů Evropské unie přijatých za naší účasti.

Veřejné stavební právo a úpravy bytů

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 09.02.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Bytová výstavba
Autor: text: Irena Pourová

Při mapování podmínek, za kterých lze realizovat stavební úpravy bytů, je nutné předně rozlišovat, o jaký rozsah stavebních prací půjde z titulu změn dokončené stavby. To znamená, zda stavební práce budou ve smyslu stavebního zákona nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou.

Problém s projektováním RD

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 09.02.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Poradna
Autor: text: Informační centrum ČKAIT

Postavení a funkce autorizovaných inspektorů 1

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 09.02.2007
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Karel Veselý | foto: archiv redakce

Nový stavební zákon, tzn. zákon č. 183/2006 Sb., přinesl do veřejného stavebního práva zcela nový institut autorizovaného inspektora. Jedná se o určitý hybrid veřejného a soukromého práva, protože využívá některé soukromoprávní prvky při stavebně správních činnostech. Opravňuje autorizovaného inspektora činit na základě soukromoprávních smluvních vztahů některé odborné úkony, které jinak vykonává správní orgán. Nepochybně jde o jednu z nejvýznamnějších inovací v historii českého stavebního řádu. V zájmu správné aplikace práva je nutno věnovat této problematice zvýšenou pozornost.

Marginálie ke vztahu české populace k Evropské unii

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 09.02.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Bytová výstavba
Autor: text: Milan Cikánek | foto: archiv redakce

Více než 50 % Čechů je nyní – jak vyplývá z nedávného šetření Eurobarometr, objednaného Evropskou komisí – spokojeno s naším členstvím v Evropské unii. Uvádí se, že pro vstup a spíše pro vstup je dohromady 59 % českého obyvatelstva. Nebylo tomu tak vždy.

Havárie rekonstruovaného obchodního domu

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 09.02.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text: Ing. Josef Havel | foto: Ing. Hana Hanzlíková, archiv ČT1

Při rekonstrukci pětipodlažní stavby obchodního domu v Brně na náměstí Svobody došlo v říjnu roku 1997 k jejímu částečnému zřícení. Při havárii bylo usmrceno pět dělníků, mnoho dalších osob bylo zraněno. Přestože se tato kauza stala již před devíti lety, nebyly dosud zveřejněny podrobnosti.

Dostupnost hypotečních úvěrů

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 09.02.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Bytová výstavba
Autor: text: Zdeněk Mojžíšek | foto: archiv redakce

Hypoteční úvěry se stávají dostupnějším prostředkem financování bydlení. V minulých letech byl zaznamenán trvalý pokles úrokových sazeb, způsobený jak poklesem centrálně vyhlašovaných sazeb ČNB, tak i silným konkurenčním tlakem na českém hypotečním trhu.

Strana:  3   4   5   6   7   8   9  10  11 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007