Oprava a obnova staveb

Pohled na obnovenou Květnou zahradu v Kroměříži

Vloženo: 13.10.2015  |  Aktualizováno: 13.10.2015
Rubrika: Oprava a obnova staveb
Autor: text a grafické podklady ARCHITEKTI D.R.N.H | foto Tomáš Malý

Kroměřížský Libosad neboli Květná zahrada patří historicky k nejvýznamnějším zahradním stavbám světa. Projekt nedávné obnovy toto velkolepé dílo dále doplnil a kompozičně obohatil.

Přestavba továrny Vertex na Knihovnu města Hradce Králové

Vloženo: 21.01.2015  |  Aktualizováno: 21.01.2015
Rubrika: Oprava a obnova staveb
Autor: text Ing. Jiří Slánský | grafické podklady JIKA ? CZ s.r.o.

Myšlenka revitalizovat původní továrnu Vertex v Hradci Králové vznikla v roce 2003. Tehdy městská knihovna sídlila v několika malých nevyhovujících prostorech a neměla možnost plně využít svůj knižní fond. To vedlo k záměru vybudovat novou velkou knihovnu. Statutární město Hradec Králové tedy oslovilo akad. arch. Davida Vávru, aby zpracoval návrh této stavby.

Revitalizace Moskevské ulice

Vloženo: 13.01.2015  |  Aktualizováno: 13.01.2015
Rubrika: Oprava a obnova staveb
Autor: text Petr Kučera | grafické podklady Cigler Marani Architects a.s.

V říjnu tohoto roku byla téměř po dvou letech dokončena revitalizace Moskevské ulice v Praze 10. Jednalo se o velmi rozsáhlý a komplexní projekt, v rámci něhož bylo třeba zkoordinovat samotnou rekonstrukci velmi rušné ulice a přilehlých veřejných prostranství s rekonstrukcí tramvajové tratě a obnovou dožívajících inženýrských sítí, včetně veřejného osvětlení. Úprava všech povrchů, obměna městského mobiliáře a zeleně tak byla spíše pomyslnou třešničkou na dortu. Celkově nesnadného projektu, ve kterém figurovala řada samostatných subjektů, se však městská část Praha 10 zhostila dobře a výsledek může být pro jiná města inspirací, jak k revitalizaci veřejných prostranství přistupovat.

Stavební úpravy budovy hotelu AXA

Vloženo: 02.12.2014  |  Aktualizováno: 02.12.2014
Rubrika: Oprava a obnova staveb
Autor: text Milan Štefl | foto archiv PRŮMSTAV, a.s.

Hotel AXA vyprojektoval ve funkcionalistickém stylu v letech 1928?1930 jeho majitel a architekt v jedné osobě Václav Pilc a mezi roky 1930 až 1932 ho postavila i jeho stavební firma. Kolaudace proběhla 29. prosince 1932. Zprovozněn byl tento palác na přelomu roku 1933 a 1934. Od července 2013 do května 2014 prošel hotel kompletní rekonstrukcí.

Snižování vlhkosti zdiva v příkladech, část III. - volba nejvhodnějších metod

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Realizace staveb | Oprava a obnova staveb
Autor: text: Michael Balík | grafické podklady: autor

Návrh na vytvoření vhodných podmínek pro budoucí užívání památkově chráněné budovy a zajištění bezporuchovosti jejích povrchů je často ovlivňován nově zjištěnými skutečnostmi ještě před vydáním závazných rozhodnutí z hlediska památkové ochrany. Původní koncepce, která vychází z výsledků průzkumů stávajícího stavu stavby a podmínek formulovaných investorem a zástupci památkové péče, se může stát nereálnou a dochází k diskuzím o nedostatečných nebo celkově nekvalitních předchozích průzkumech. Zjednodušeně lze říci, že realizační projektová dokumentace v takovém případě nevycházela z poznání skutečného stavu.

Snižování vlhkosti zdiva v příkladech, část I. - volba nejvhodnějších metod

Vloženo: 18.02.2011  |  Aktualizováno: 18.02.2011
Rubrika: Realizace staveb | Oprava a obnova staveb
Autor: text: Michael Balík | grafické podklady: autor

Cílem seriálu představujícího vhodné metody snižování vlhkosti zdiva je upozornit na úskalí  při rozhodování o jejich výběru. Jednoznačně lze konstatovat, že žádné odvlhčovací opatření není jediným možným, a vždy lze zvolit variantní návrh. Rozhodnutí o volbě pro daný případ ideální kombinace úprav je však téměř vždy limitováno „mantinely“ z hlediska nákladů, technických možností a u památkově chráněných objektů stanovisky zástupců památkové péče.

Reakce: Posudek expertů k II. etapě Opravy Karlova mostu - minoritní votum architekta Jiřího Mergera

Vloženo: 08.06.2010  |  Aktualizováno: 08.06.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Oprava a obnova staveb | Památkově chráněné stavby | Reakce
Autor: Ing. arch. Jiří Merger

Na jednáních skupiny expertů, která pod patronací Stavební fakulty ČVUT zpracovala posudek Opravy Karlova mostu, jsem ve spolupráci s architektem Miroslavem Cikánem zastupoval Českou komoru architektů. Práce skupiny jsme se aktivně účastnili a vznesli svá stanoviska k závažným projednávaným částem opravy mostu.

Souhrn názorů na II. etapu Opravy Karlova mostu - 2. díl

Vloženo: 31.05.2010  |  Aktualizováno: 31.05.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Oprava a obnova staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: kolektiv řešitelů (viz tiráž)

Posudek expertů k II. etapě Opravy Karlova mostu Úvod k Souhrnu názorů na II. etapu opravy Karlova mostu

Vloženo: 28.05.2010  |  Aktualizováno: 28.05.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Oprava a obnova staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: kolektiv řešitelů (viz tiráž článku Souhrn názorů...)

Karlův most – jedna z nejvýznamnějších a nejcitlivěji vnímaných památek našeho národa – zažil v průběhu své existence mnohé přírodní i válečné katastrofy, prošel mnoha opravami a rekonstrukcemi, a jakýkoli zásah do tohoto díla byl vždy v centru pozornosti celého národa.

Souhrn názorů na II. etapu Opravy Karlova mostu - 1. díl

Vloženo: 28.05.2010  |  Aktualizováno: 28.05.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Oprava a obnova staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: kolektiv řešitelů (viz tiráž)

Obnova Starého purkrabství č. p. 95 v historickém prostředí Vyšehradu

Vloženo: 22.03.2010  |  Aktualizováno: 22.03.2010
Rubrika: Realizace staveb | Oprava a obnova staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: Ing. arch. Mgr. Ludmila Šolcová, CSc. | grafické přílohy: archiv autorky

Vyšehrad je jedním z mála míst, kde můžeme stále ještě intenzivně zakoušet až magickou energii místa s hlubokou historií. Chceme-li jej současně chránit a rozvíjet, uchovat tradiční a zároveň přinášet soudobá řešení, je to úkol vyžadující velkou vnímavost, citlivost i kázeň. Nikdy by to však nemělo znamenat rezignaci na hledání vlastního tvůrčího přístupu.

Vítkovský památník po rekonstrukci

Vloženo: 07.12.2009  |  Aktualizováno: 07.12.2009
Rubrika: Realizace staveb | Oprava a obnova staveb
Autor: text a foto: Petr Zázvorka

Památník na pražském Vítkově se dočkal náročné rekonstrukce v celkové hodnotě 321 milionů korun.

Obnova vily Tugendhat z evropských prostředků

Vloženo: 10.11.2009  |  Aktualizováno: 10.11.2009
Rubrika: Informační servis | Oprava a obnova staveb
Autor: text a foto: redakce

Obnovu památkově chráněné vily Tugendhat, která je jako jediná česká stavba moderního umění zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO, zaplatí město Brno zčásti z evropské dotace.

Péče o klášterní areál v Emauzích

Vloženo: 22.10.2009  |  Aktualizováno: 22.10.2009
Rubrika: Realizace staveb | Oprava a obnova staveb
Autor: text: Martin Maršík | foto: Tomáš Malý, autor

Klášter beuronských benediktinů u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Emauzích (Na Slovanech) byl založen císařem Karlem IV. s cílem vybudovat v Praze řadu významných sakrálních staveb a církevních institucí. V současnosti je zde na vysoké odborné úrovni realizována systematická obnova celé stavby.

Obnova a revitalizácia historických budov Univerzitnej knižnice v Bratislave

Vloženo: 20.10.2009  |  Aktualizováno: 20.10.2009
Rubrika: Realizace staveb | Oprava a obnova staveb
Autor: text: Ján Bahna, Vladimír Šimkovič | foto: archiv autorů

Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) je najstaršia a najnavštevovanejšia vedecká knižnica v Slovenskej republike. Vznikla v roku 1919 ako Knižnica Univerzity Komenského. Súbežne so svojím akademickým poslaním plnila funkciu národnej knižnice. Od roku 1954 je samostatnou vedeckou knižnicou a slúži širokej verejnosti. Zriaďovateľom UKB je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Strana:  1   2 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007