Nosné konstrukce staveb

Posudzovanie panelových budov podľa požiadaviek platných európskych noriem

Vloženo: 11.03.2012  |  Aktualizováno: 11.03.2012
Rubrika: Právo, ekonomika | Nosné konstrukce staveb
Autor: text Ivan Harvan | grafické podklady archiv autora

Článok má oboznámiť odbornú verejnosť so zásadami používania novej normy STN 73 1211: 2011 Posudzovanie betónových konštrukcií existujúcich panelových budov, ktorá vstúpila do platnosti vo februári 2011.

Zavěšená lávka přes dálnici D1 v Bohumíně

Vloženo: 11.03.2012  |  Aktualizováno: 11.03.2012
Rubrika: Realizace staveb | Nosné konstrukce staveb
Autor: text Lenka Zapletalová, Petr Mojzík, Jiří Stráský, Peter Pitoňák | grafické podklady Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Lávka celkové délky 115,26 m převádí pěší a cyklistickou dopravu přes dálnici D1, silnici I/67 a upravené koryto potoka Bajcůvky. Je navržena s dvěma poli o rozpětí 54,94 + 58,29 m.

Ocelová střešní konstrukce tribun fotbalového stadionu v Plzni

Vloženo: 11.03.2012  |  Aktualizováno: 11.03.2012
Rubrika: Realizace staveb | Nosné konstrukce staveb
Autor: text Jaroslav Sedláček, Vladimír Janata | grafické podklady EXCON, a.s.

Na fotbalovém stadionu ve Štruncových sadech v Plzni, rekonstruovaném pro evropské poháry, byly vybudovány tři nové tribuny shodného konstrukčního řešení. Dvě z nich jsou situovány za brankami a jedna po délce hřiště, proti hlavní tribuně. Nosná konstrukce tribun byla navržena železobetonová, za jejich zadní stranou jsou vztyčeny železobetonové prefabrikáty pylonů pro kotvení ocelové střešní konstrukce.

Rekonverze plynojemu v NKP Dolní oblast Vítkovic na multifunkční aulu

Vloženo: 11.03.2012  |  Aktualizováno: 11.03.2012
Rubrika: Realizace staveb | Nosné konstrukce staveb
Autor: text Miloslav Lukeš, Vladimír Janata | grafické podklady EXCON, a.s.

Národní kulturní památka Dolní oblast Vítkovic nedaleko centra Ostravy s unikátním komplexem industriální architektury je v současné době svědkem velmi zajímavé, citlivé rekonverze původně průmyslové stavby odstaveného plynojemu. V jeho vnitřním prostoru se buduje hlediště, jeviště a další konstrukce potřebné pro zajištění provozu nového multifunkčního centra. Vzniká tak gigantický prostor o objemu cca 110 000 m3, který bude využíván pro pořádání kulturních a společenských akcí.

Oprava pilířů historického domu

Vloženo: 11.03.2012  |  Aktualizováno: 11.03.2012
Rubrika: Realizace staveb | Nosné konstrukce staveb
Autor: text Viktor Beneš | foto Viktor Beneš ? Projektová kancelář, s.r.o.

Dům U Svatého Michala na pražském Pohořelci je historickou stavbou, jejíž nejstarší části pocházejí z období gotiky. Budova se v minulosti několikrát stavebně upravovala, její současná podoba je výsledkem sjednocení dvou původních domů.

Prefabrikované, monolitické nebo hybridní konstrukce?

Vloženo: 11.03.2012  |  Aktualizováno: 11.03.2012
Rubrika: Realizace staveb | Nosné konstrukce staveb
Autor: text Pavel Čížek | grafické podklady archiv spol. STATIKA Čížek s.r.o.

Návrhy tří konstrukcí pro budovy zcela odlišného určení, které byly uvedeny do provozu v roce 2011, se výrazně liší. Vždy se nabízí více možných řešení. Výběr z množství konstrukčních systémů a jejich materiálové podstaty je rozsáhlý. V následujících ukázkách jsou představeny nosné konstrukce budov, které podle našeho názoru beze zbytku splnily požadavky jak uživatelů, tak i stavebních organizací.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007