Právo, ekonomika

Jak dále v dopravním stavitelství?

Vloženo: 27.02.2017  |  Aktualizováno: 27.02.2017
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Ing. Václav Matyáš, Ing. Pavel Ševčík, Ph.D.

České stavebnictví se v současné době nenachází v dobré kondici. Po dvou letech růstu (2014 a 2015) se meziroční index opět pohybuje v záporných číslech, vesměs dvouciferných. Za měsíce leden až srpen se tak české stavebnictví ve vztahu k loňskému roku propadlo ve svých výkonech o 10,2 %, z toho příspěvek inženýrské výstavby činil záporných 15,6 %.

Geotechnická rizika v právu SRN a závěrečné shrnutí

Vloženo: 30.05.2016  |  Aktualizováno: 30.05.2016
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text doc. Ing. Jan Masopust, CSc.

V minulých číslech časopisu Stavebnictví 05/15 až 06–7/15 vyšly články týkající se geotechnických rizik jednak obecně [4], jednak v rakouském stavebním právu a v právu Velké Británie [3], [5]. V tomto článku uvedeme významné zkušenosti ze SRN a v závěrečném shrnutí vyhodnotíme poznatky získané pro tuzemskou praxi. Vyzdvihneme přitom i jiné, zatím nezmiňované aspekty této bezesporu důležité oblasti stavebnictví, s nimiž přicházejí do styku nejen čeští profesní geotechnici, ale často i ostatní pracovníci ve výstavbě.

Rozsah působnosti stavebního úřadu ve finském městě Oulu

Vloženo: 19.05.2016  |  Aktualizováno: 19.05.2016
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text Ing. Jan Vitík | grafické podklady archiv BSO Oulu, archiv autora

Funkce stavebních úřadů v cizích zemích se od českého modelu může značně lišit. Postupy a přístup severoevropského stavebního úřadu vhodně vystihuje příklad z finského města Oulu. Tamější stavební úřad, který efektivně komunikuje se stavebníky a má na starost i vzdělávání, výzkum a vývoj, se pokouší aktivně promlouvat do vývoje stavebního trhu.

Geotechnická rizika v právu Velké Británie

Vloženo: 17.05.2016  |  Aktualizováno: 17.05.2016
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: Ing. Michal Uhrin

Praxe stavebních kontraktů prošla ve Velké Británii dlouhodobým vývojem. V průběhu 20. století postupně došlo k významnému posunu od stavebních smluv psaných do jisté míry ještě v duchu doby průmyslové revoluce, ve kterých byla všechna rizika přisouzena jedné straně, tedy zhotoviteli stavebního díla, ke standardizovaným systémům smluvních podmínek s různými možnostmi alokace stavebních rizik a jejich řízení zúčastněnými stranami. Vývoj smluvních vzorů pro stavebnictví ve Velké Británii do značné míry ovlivnil podobu mezinárodních podmínek FIDIC.

Proč se český veřejný investor nemůže chovat hospodárně? II. část

Vloženo: 12.05.2016  |  Aktualizováno: 12.05.2016
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: JUDr. Lukáš Klee, LL.M., MBA, Ph.D. , PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec

V České republice byl zákonný limit pro dodatečné stavební práce snížen na 20 % z nabídkové ceny zakázky (i když podle pravidel EU byl a je limit 50 %). Zvítězil politický názor, že když bude limit nižší, stavby budou levnější. Článek navazuje na předchozí dva díly uveřejněné v časopise Stavebnictví 03/16 a 04/16.

Proč se český veřejný investor nemůže chovat hospodárně?

Vloženo: 11.04.2016  |  Aktualizováno: 11.04.2016
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA | foto archiv

Ukazuje se, že Česká republika je jedinou zemí, která si sama nastavuje pravidla veřejného zadávání tak, aby v případě veřejných stavebních zakázek ztratila konkurenceschopnost ve srovnání s ostatními státy při čerpání dotací z EU. ČR je pravděpodobně jediným státem, který si preventivně zajišťuje svými pravidly a přístupem při zadávání a kontrole veřejných zakázek krácení dotací. Tato pravidla navíc neumožňují, aby se veřejný stavební investor mohl chovat účelně, hospodárně a efektivně.

Geotechnická rizika v rakouském právu

Vloženo: 08.12.2015  |  Aktualizováno: 08.12.2015
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text JUDr. Muhamed Mešič, Ing. Václav Račanský, Ph.D.

Zhodnocení a řízení rizik je klíčovou součástí práce jakékoliv stavební firmy, a to zejména těch, které provádějí geotechnické práce. Prostřednictvím zákonných norem a judikatur poskytuje právní řád odpovědi na otázky zodpovědnosti za úspěch geotechnických prací. V Rakousku, jehož právní řád je v mnoha bodech podobný právnímu řádu v České republice, je dlouhá tradice interpretace zákonných norem a standardizovaných smluv ve vztahu ke geotechnickému riziku.

Proč se velké výstavbové projekty komplikují. První část

Vloženo: 07.12.2015  |  Aktualizováno: 07.12.2015
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA

V České republice je za poslední dobu známo několik příkladů velkých projektů, které stály více, než bylo původně veřejnosti prezentováno, a prodloužila se u nich doba výstavby. Lze takové komplikace odstranit? V mnoha případech nikoliv – už z povahy těchto projektů a jejich složitosti.

Mimořádně nízká nabídková cena: zkáza stavebnictví

Vloženo: 20.10.2015  |  Aktualizováno: 20.10.2015
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text Lukáš Klee

Společenská situace v ČR a špatné výklady práva veřejných zakázek nutí veřejné zadavatele vybírat nekvalitní dodavatele za mimořádně nízké ceny. To je zcela iracionální a ve svém důsledku drahé pro daňové poplatníky. Obecně by se mohlo zdát, že mimořádně nízká nabídková cena je pro objednatele výhodná, protože objednatel pořídí dílo za mimořádně výhodných cenových podmínek. V praxi jsou však projekty, realizované za podmínek mimořádně nízké nabídkové ceny, velmi rizikové. Článek uvádí důvody, následky a též možná řešení tohoto zásadního problému stavebního odvětví.

Prokazování kvalifikace subdodavatelem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Vloženo: 31.08.2015  |  Aktualizováno: 31.08.2015
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text Mgr. Miloš Závora, MBA

Článek se zaměřuje na prokazování kvalifikace subdodavatelem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v situaci prokazování tzv. referenčních zakázek na stavební práce. Téma právní úprava veřejných zakázek (dále VZ) je obecně velmi zajímavé z několika důvodů, především však proto, že jde o postup, podle kterého dochází k přerozdělování veřejných prostředků, tedy peněz všech daňových poplatníků.

Co dál s Pražskými stavební předpisy: pohled odborníků ČKAIT

Vloženo: 21.04.2015  |  Aktualizováno: 21.04.2015
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text Ing. Ladislav Bukovský

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě připravila 24. února ve svém sídle v Praze setkání novinářů a odborníků nad problémem Pražských stavebních předpisů.

Bankovní záruky a další formy zajištění velkých výstavbových projektů

Vloženo: 08.07.2014  |  Aktualizováno: 08.07.2014
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: Lukáš Klee, Zuzana Rollová, Ondřej Ručka, Tomáš Staněk

Výstavbové projekty jsou zatíženy četnými riziky, přičemž ideálně by se tato rizika měla rozdělit účastníkům výstavbového projektu (alokovat) podle jejich schopnosti rizika ovládat. Jednotlivá rizika pak strany mohou, či nemusí pojistit, a v případě, že pojištění není možné, mohou je zajistit.

Nové evropské směrnice o zadávání veřejných zakázek a koncesí

Vloženo: 08.07.2014  |  Aktualizováno: 08.07.2014
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: Mgr. Pavel Herman

Počátkem roku 2014 byl dokončen legislativní proces, v němž se reformovalo zadávací právo Evropské unie.

Bezpečnost na staveništi a náklady stavby

Vloženo: 27.05.2014  |  Aktualizováno: 27.05.2014
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: Ing. Jiří Košulič

Názory projektantů, technického dozoru, koordinátorů bezpečnosti, zadavatelů i zhotovitelů na postup a podrobnost stanovení požadavků na bezpečnost a zejména na stanovení výše nákladů spojených s těmito požadavky se výrazně liší.

Odpady ze stavebnictví a jak je správně evidovat

Vloženo: 30.09.2013  |  Aktualizováno: 30.09.2013
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: Text: Redakce

Při stavební činnosti je vznik odpadů denním chlebem. Ať už se jedná o nové stavby, rekonstrukce nebo bourání starých budov. Možná se s touto agendou potýká i Vaše společnost.

Strana:  1   2   3   4   5   6   7   8   9 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007