Právo, ekonomika

Změny v programu Zelená úsporám

Vloženo: 24.08.2010  |  Aktualizováno: 24.08.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Marie Báčová

Dne 10. června 2010 vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR Dodatek č. 1 ke Směrnici MŽP č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám (dále jen Směrnice). Tímto dodatkem bylo zrušeno stávající znění přílohy I a II Směrnice a byly vydány přílohy nové, nabývající účinnosti dnem 10. 6. 2010.

Nová evropská směrnice o energetické náročnosti budov

Vloženo: 20.08.2010  |  Aktualizováno: 20.08.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Marie Báčová

Evropské směrnice, patřící k institutům evropského práva, stanovují cíle, kterých mají členské státy dosáhnout, a zároveň jim k jejich dosažení poskytují možnost výběru prostředků.

Nová právní úprava uvádění stavebních výrobků na jednotný evropský trh

Vloženo: 19.08.2010  |  Aktualizováno: 19.08.2010
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Alena Šimková

Cílem článku je seznámit čtenáře s jedním z hlavních důvodů, který Evropskou komisi vedl k záměru nahradit Směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1989, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků ve znění směrnice Rady 93/68/EHS, novým právním aktem a rámcově je informovat o změnách, které lze v praxi v souvislosti s přechodem na novou právní úpravu očekávat.

Reakce: Posudek expertů k II. etapě Opravy Karlova mostu - minoritní votum architekta Jiřího Mergera

Vloženo: 08.06.2010  |  Aktualizováno: 08.06.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Oprava a obnova staveb | Památkově chráněné stavby | Reakce
Autor: Ing. arch. Jiří Merger

Na jednáních skupiny expertů, která pod patronací Stavební fakulty ČVUT zpracovala posudek Opravy Karlova mostu, jsem ve spolupráci s architektem Miroslavem Cikánem zastupoval Českou komoru architektů. Práce skupiny jsme se aktivně účastnili a vznesli svá stanoviska k závažným projednávaným částem opravy mostu.

Souhrn názorů na II. etapu Opravy Karlova mostu - 2. díl

Vloženo: 31.05.2010  |  Aktualizováno: 31.05.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Oprava a obnova staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: kolektiv řešitelů (viz tiráž)

Posudek expertů k II. etapě Opravy Karlova mostu Úvod k Souhrnu názorů na II. etapu opravy Karlova mostu

Vloženo: 28.05.2010  |  Aktualizováno: 28.05.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Oprava a obnova staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: kolektiv řešitelů (viz tiráž článku Souhrn názorů...)

Karlův most – jedna z nejvýznamnějších a nejcitlivěji vnímaných památek našeho národa – zažil v průběhu své existence mnohé přírodní i válečné katastrofy, prošel mnoha opravami a rekonstrukcemi, a jakýkoli zásah do tohoto díla byl vždy v centru pozornosti celého národa.

Souhrn názorů na II. etapu Opravy Karlova mostu - 1. díl

Vloženo: 28.05.2010  |  Aktualizováno: 28.05.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Oprava a obnova staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: kolektiv řešitelů (viz tiráž)

Návrh SIA ČR na úpravu kompetencí Ústředního orgánu pro výstavbu, stavebnictví a architekturu

Vloženo: 16.04.2010  |  Aktualizováno: 16.04.2010
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: redakce

Sdružení nevládních organizací činných ve výstavbě SIA ČR ? Rada výstavby se dlouho snaží o zlepšení komunikace stavebního odvětví se státní správou. Jedním z výsledků této činnosti je návrh kompetencí pro nový ústřední orgán pro výstavbu, stavebnictví a architekturu.

Závěry účastníku FČS pro parlament

Vloženo: 14.04.2010  |  Aktualizováno: 14.04.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Fórum českého stavebnictví | Konference, semináře
Autor: text: redakce

Klíčovým závěrem Fóra českého stavebnictví je to, že jeho dodavatelé budou logicky hrát důležitou roli v ozdravném procesu české ekonomiky.

Fórum českého stavebnictví

Vloženo: 14.04.2010  |  Aktualizováno: 14.04.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Fórum českého stavebnictví | Konference, semináře
Autor: text: redakce | foto: Blue Events

Fórum českého stavebnictví 2010, jehož hlavním mediálním partnerem byl časopis Stavebnictví, zaznamenalo rekordní účast. Velmi otevřená diskuze vyústila v apel účastníků na vládu, aby garantovala dlouhodobý legislativní rámec podmínek pro stavební podnikání.

První miliarda z programu Zelená úsporám

Vloženo: 30.03.2010  |  Aktualizováno: 30.03.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ondřej Klein

V programu Zelená úsporám si lidé k 11. 2. 2010 požádali už o dotace v celkové výši přesahující jednu miliardu korun.

Energetické hodnocení solárních soustav ve vztahu k programu Zelená úsporám

Vloženo: 29.03.2010  |  Aktualizováno: 29.03.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Článek je komentářem k postupu hodnocení solárních tepelných soustav podle TNI 73 0302 – Energetické hodnocení solárních tepelných soustav – Zjednodušený výpočet [1] – a zároveň upozorněním na některé sporné požadavky programu Zelená úsporám v části C.3.

Zatížení štíhlých konstrukcí větrem podle evropských norem

Vloženo: 25.03.2010  |  Aktualizováno: 25.03.2010
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Ing. Jiří Lahodný, Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. | grafické podklady: EXCON a.s., ÚTAM AV ČR

Nové evropské normy pro zatížení větrem a stanovení jeho účinků na stavební konstrukce představují významnou změnu oproti normám stávajícím.

Překážky pro širší uplatnění metody řízení rizik v české inženýrské praxi

Vloženo: 22.02.2010  |  Aktualizováno: 22.02.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Bezpečnost a rizika ve výstavbě
Autor: text: Alexandr Rozsypal | grafické podklady: autor, archiv Arcadis Geotechnika

Metoda řízení rizik se ve stavebnictví, zejména v inženýrských stavbách, již dnes ve světě běžně používá. V inženýrské praxi jsme zaznamenali první aplikace této perspektivní metody především v podzemním stavitelství. Jejímu širšímu uplatnění v ČR brání několik objektivních i subjektivních překážek. Autor se v příspěvku snaží tyto překážky pojmenovat, analyzovat a poukázat na jejich příčiny. V úvodu pro snadnější porozumění definuje koncept inženýrského rizika a různé strategie řízení rizik.

Nebezpečí a rizika sporů ve výstavbě

Vloženo: 18.02.2010  |  Aktualizováno: 18.02.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Bezpečnost a rizika ve výstavbě
Autor: text: Milík Tichý

Autor článku získal zkušenosti o sporech ve výstavbových projektech jako znalec v oboru stavebnictví, i jako rozhodce zapsaný na Listině rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. V příspěvku uvádí výběr postřehů z praxe, přičemž se zaměřuje na hlediska nebezpečí a rizik, jimiž jsou vystaveny subjekty smluv ve výstavbových projektech. Výstavbové spory tvoří celosvětově významnou část soukromoprávních sporů řešených před obecnými soudy a v rozhodčích řízeních. Podíl kolísá podle místních okolností a zvyklostí a také podle obecného stavu ekonomiky jednotlivých zemí.

Strana:  1   2   3   4   5   6   7   8   9 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007