Kauza soudního znalce

Havárie podhledu v učebně základní školy v Litovli

Vloženo: 21.10.2009  |  Aktualizováno: 21.10.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text: Ing. Jaromír Vrba, CSc. | foto: archiv autora

Při velkých poryvech větru došlo 30. října loňského roku v litovelské základní škole ve Vítězné ulici k pádu konstrukce stropního podhledu. Díky včasnému zásahu vyučující učitelky (havárie se stala v dopoledních hodinách) byly děti ze třídy odvedeny včas a nedošlo k žádnému zranění. Policie vyšetřování zastavila, trestný čin nebyl prokázán. Podhled ve všech prostorách nejvyššího podlaží je již obnoven, je posílen a výuka již od konce ledna pokračuje.

Zřícení stadionu v Bad Reichenhallu a jak mu bylo možné zabránit

Vloženo: 14.08.2008  |  Aktualizováno: 14.08.2008
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text a foto: Dipl.-Ing. Rolf Sennewald | foto: archiv autora

2. ledna 2006 se zřítila střecha zimního sta- dionu v Bad Reichenhallu. Přišlo při tom o život patnáct lidí, mezi nimi dvanáct dětí a mladistvých, další třicet čtyři osoby byly zraněny, některé z nich těžce. Selhala dřevěná nosná konstrukce střechy haly. Zatížení sněhem přitom nepřekročilo výpočtové hodnoty.

Poruchy podlah v prostorách víceúčelového kulturního zařízení

Vloženo: 19.06.2008  |  Aktualizováno: 19.06.2008
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text a foto: Ing. Miloš Lavický, Ph.D., Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.

Příspěvek ukazuje v praxi bohužel nikoliv ojedinělý případ, kdy byl podceněn návrh skladby plovoucích podlah i technologie provedení betonové podkladní vrstvy nad jejími tepelně nebo zvukově izolačními vrstvami. Poruchy plovoucí podlahy se projevily zejména vznikem četných trhlin v keramické dlažbě reprezentačních prostor nově dokončeného víceúčelového zařízení. Přitom první příznaky poškození keramické dlažby byly zjištěny ještě před uvedením stavby do užívání.

Zkoumání příčin havárie zděného domu

Vloženo: 15.04.2008  |  Aktualizováno: 15.04.2008
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text a foto: Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

V říjnu roku 2003 došlo ke zřícení části zděné budovy v Ostravě-Mariánských Horách. Stavba pocházela z období po roce 1897. Je to zděný dvoutraktový dům, který byl v dalších obdobích rekonstruován, včetně úprav vnitřního dispozičního uspořádání.

Porušení železobetonové konzoly

Vloženo: 07.02.2008  |  Aktualizováno: 03.03.2008
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text a foto: Ing. Karel Kubečka

Příspěvek popisuje poruchu konstrukce železobetonové konzoly podepírající část jeviště Domu kultury Petra Bezruče v Havířově, u které došlo během představení žáků místní základní školy k částečnému propadnutí jeviště. Jen shodou okolností nedošlo ke zranění. Dále je proveden rozbor situace a stanoveny příčiny vzniku poruchy.

Porucha rekonstruované průmyslové podlahy skladové a spediční haly

Vloženo: 03.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text a foto: Ing. Jan Pěnčík, Ph.D., Ing. Miloš Lavický, Ph.D., Ing. Pavel Schmid, Ph.D.

Příspěvek popisuje případ poruchy rekonstruované průmyslové podlahy skladové a spediční haly. K rekonstrukci podlahy došlo z důvodu nevhodné skladby nášlapné vrstvy. Příčiny vzniku poruch byly identifikovány pomocí diagnostického průzkumu a laboratorními zkouškami.

K reakci profesora Václava Rojíka a docenta Václava Brabce

Vloženo: 10.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce | Reakce
Autor: text: Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

Cesty předcházení haváriím stropů HURDIS - k článku profesora Petra Štěpánka z čísla 11-12/07

Vloženo: 10.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce | Reakce
Autor: text: Prof. Ing. Václav Rojík, DrSc., Doc. Ing. Václav Brabec, CSc.

Poruchy stropních konstrukcí z desek hurdis

Vloženo: 02.11.2007  |  Aktualizováno: 10.01.2008
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text: prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, Csc. | foto: archiv autora, Ing. Jaromír Vrba, CSc.

Tento příspěvek poněkud vybočuje z řady příspěvků uveřejňovaných v této rubrice. Není totiž popisován jeden konkrétní případ, na kterém je dokumentována činnost soudního znalce, ale jde o dokumentování problematiky práce inženýra (znalce i výzkumníka) při řešení poněkud rozsáhlejšího problému, na jehož počátku stály havárie konstrukce, znalecké posudky porušených konstrukcí, spolupráce na řešení grantu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR) a následně i vlastní výzkum.

Byl osud budovy SSM stejný jako jeho správce?

Vloženo: 05.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: Text a foto: Ing. Karel Kubečka, Ph.D., ING-PAED IGIP

Stavební dědictví komunistické vlády způsobilo mnoho problémů. Jednou stranou mince jsou ideologické záměry, které ovlivnily urbanizmus a kvalitu výstavby. Na druhé straně stojí problém, co po radikálních změnách majetkových poměrů po roce 1989 dělat se stavbami, o něž se nikdo nestará a starat nechce. Předmětem soudních znalců (v tomto případě statika) je pak rozhodnout o osudu takové stavby.

Náhlé zřícení zděné klenby z 19. století

Vloženo: 18.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce | Reakce
Autor: redakce

Havárie při rekonstrukci Paláce Elektra

Vloženo: 11.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text a foto: Ing. Karel Kubečka, Ph.D., ING-PAED IGIP

Dne 29. dubna 1994 zhruba v 11.40 hod. došlo v 7. NP části „C“ objektu Palác Elektra k destrukci stávající části cihelné zdi.

Náhlé zřícení zděné klenby z 19. století

Vloženo: 08.08.2007  |  Aktualizováno: 18.09.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text: Ing. Miloš Lavický, Ph.D., Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. | foto: autoři

Text popisuje případ zřícení zděné klenby ve výpravní budově železniční stanice Zastávka u Brna. Jako primární příčina zřícení konstrukce, jejíž stáří bylo 131 roků, byl zjištěn její chybný návrh.

Zřícení konstrukce mostu během stavby v Ostravě s vážnými následky

Vloženo: 08.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text: prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. | foto: archiv autora

Tématem příspěvku je seznámení odborné veřejnosti s vadami technologického postupu – a především s nekázní při stavbě monolitické části mostu v Ostravě, které vedly k jeho zřícení během stavby, k úmrtí dvou pracovníků a těžkému zranění, s postupem znaleckého posuzování a se závěry znaleckého posudku k této problematice.

Havárie cihelné zdi v Moravské Ostravě - Poděbradova ulice

Vloženo: 10.05.2007  |  Aktualizováno: 07.06.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text: Ing. Karel Kubečka, PhD. | foto: archiv autora

Tématem článku je posouzení statických, legislativních i lidských vlivů na havárii konstrukce. Jde o tragickou havárii cihelné stěny, ke které došlo počátkem dubna 2006 v Moravské Ostravě. V textu je popsáno několik naprosto banálních opomenutí, jejichž důsledkem byl pád cihelné 450 mm tlusté zdi výšky 3,5 m, a které stály jeden lidský život.

Strana:  1   2 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007