arrows Informační servis arrowsPrávě vychází časopis Stavebnictví 12/2019.
text redakce
číslo:
Právě vychází časopis Stavebnictví 12/2019.
Mimo jiné si v něm můžete přečíst tyto články.
odeslat odeslat    tisk tisk

Borská pole Plzeň
Ústup od těžkého průmyslu v původně „černé“ Plzni od devadesátých let vedl k rozvoji malého a středního podnikání. Přispěl k tomu i projekt Městského industriálního parku Plzeň – Borská pole. (obr.: grafické podklady Útvar koncepce a rozvoje města Plzně)


Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe
Novodobá historie příprav projektu D-O-L sahá do roku 1901. Poslední studie proveditelnosti vodního koridoru D-O-L byla odevzdána v roce 2018. Klíčové je stanovit přepravní požadavky v trase koridoru.


Výstavba lávky přes řeku Moravu
Lávka pro pěší a cyklisty v přírodní chráněné rezervaci přes Moravu mezi Mikulčicemi a Kopčany je 141 m dlouhá ocelobetonová konstrukce propojující ČR a Slovensko. Navazují na ni turistické trasy. (obr.: V-CON, s.r.o., Valbek spol. s r.o.)


Stavba č. 8615: Kolektor Hlávkův most
Při rekonstrukci Hlávkova mostu v Praze bylo nutné přemístit inženýrské sítě mimo těleso mostu. Ty byly umístěny do kolektoru Hlávkův most, při jehož stavbě byla použita nová technologická řešení. (obr.: INGUTIS, spol. s r.o.)

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 9. února 2020.

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
© 2007