arrows arrowsPrávě vychází časopis Stavebnictví 12/2018.
text redakce
číslo:
Právě vychází časopis Stavebnictví 12/2018.
Mimo jiné si v něm můžete přečíst tyto články.
odeslat odeslat    tisk tisk


Josef Chochol
Tento inženýr-architekt navrhl stavby, považované za nejradikálnější příklad architektonického kubismu v zemi – Kovařovicovu vilu, trojdům u Vyšehradského tunelu či nájemní dům v Neklanově ulici.

 

 


Polyfunkční budova AFI Vokovice
Jednoduše modulovaný komplex budov umožnil ekonomizaci výstavby. Zakřivené poloprosklené tvarované fasády jsou nejvhodnější z hlediska tepelných ztrát a zisků.

 

 

 

 


Historická rampa v Nerudově ulici
Proniká-li do historických konstrukcí z terénu nasyceného vodou zemní vlhkost, je nejvhodnějším řešením rubová izolace, prováděná z líce zdiva. Jediným možným opatřením jsou v takovém případě injektáže.


Rozvoj pražské metropolitní železnice
Dokument Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice sestává ze dvou částí – první popisuje současný stav a potřeby, druhá nastiňuje předpoklady pro rozvoj sítě a přípravu investic.

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 5. února 2018.
 

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
© 2007