arrows arrowsPrávě vychází časopis Stavebnictví 12/2017
text redakce
číslo:
Právě vychází časopis Stavebnictví 12/2017
Mimo jiné si v něm můžete přečíst tyto články.
odeslat odeslat    tisk tisk

Vodní dílo Želiezovce na Slovensku
Originálně pojaté dílo s železobetonovými konstrukcemi z pohledového betonu v okrese Levice na Hro¬nu má funkci vodohospodářskou, energetic¬kou i dopravní. Stavba získala titul Zahraniční stavba roku 2017.


Plavební stupeň Děčín
Technické řešení stupně je součástí navrhovaných úprav pro zlepšení plavebních podmínek v úseku Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN. Vybraná varianta plní technické zadání a respektuje životní prostředí.


Oprava výpustního zařízení Máchova jezera
Stavba realizovaná během šesti měsíců znamenala vybourat původní objekt, vyfrézovat skalní stěny a podloží, injektáž pískovcového podloží a založení nového sdru¬ženého objektu.
 


Brennerský bázový tunel
V Evropě vzrůstá význam vysokorychlostních tratí. Výstavba tohoto nejdelšího plánovaného tunelu světa započala roku 2011. Délka jeho traťových tunelů bude 64 km a bude vyraženo celkem 230 km podzemních děl.

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 30. ledna 2018.

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
© 2007