Mimo jiné si v něm můžete přečíst tyto články.

" lang="cs" xml:lang="cs" />

arrows Informační servis arrowsPrávě vychází časopis Stavebnictví 05/2019.
text redakce
číslo:
Právě vychází časopis Stavebnictví 05/2019.

Mimo jiné si v něm můžete přečíst tyto články.

odeslat odeslat    tisk tisk

Vojtěch Ignác Ullmann
Budovy úřadů, bank, škol i železničních nádraží, které vyprojektoval tento představitel novorenesance, jsou dodnes funkční. Patří mezi ně např. palác Lažanských, Lannův palác či Letenský zámeček.
(obr.: kresba Jana Vilímka, 19. století)

 

 


Hlukové zátěže u městských tunelů
Výzkum hlukové situace u výjezdů z intravilánových tunelů se zaměřuje na vyhodnocení a vývoj nových produktů, postupů a technologií pro snižování dopadu dopravy na veřejné zdraví a životní prostředí.

 


Tunel Dýrafjörðurgöng
Stavební práce na tomto islandském tunelu s raženou délkou 5301 m byly zahájeny v září 2017. Účelem je zajistit bezproblémové a na údržbu nenáročné spojení mezi fjordy Dýrafjörður a Arnarfjörður. (foto: archiv Metrostav a.s.)

 


Vídeňské sociální bydlení
Vídeň vyvíjí a realizuje svůj program sociálního bydlení již od dvacátých let 20. století. Město s cca 1,9 milionu obyvatel vlastní cca 220 000 bytů, což je 25 % z celkového bytového fondu. (foto: Bwag, Wikimedia Commons, volný mediální archiv)

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 10. června 2019.

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
© 2007