arrows Analýzy, trendy arrows Požární bezpečnost staveb arrowsPožiarna odolnosť betónových konštrukcií a jej overenie podľa EN
grafické podklady: autorka
text: Mária Bellová
číslo: 11-12/11
Požiarna odolnosť betónových konštrukcií a jej overenie podľa EN
Betón ako stavebný materiál nosných konštrukcií – podobne ako murivo – vykazuje v porovnaní s inými nosnými stavebnými materiálmi  (oceľ, drevo) výbornú odolnosť voči účinkom vysokých teplôt.
odeslat odeslat    tisk tisk
Ing. Mária Bellová, PhD.
Ing. Mária Bellová, PhD.Absolventka Stavebnej fakulty SVŠT (teraz STU) v Bratislave, kde pôsobí od roku 1974 na katedre betónových konštrukcií a mostov ako pedagóg. V rámci zavádzania európskych noriem do praxe sa zaoberá navrhovaním betónových, a tiež murovaných konštrukcií na účinky požiaru. Okrem toho sa venuje tiež problematike navrhovania murovaných konštrukcií na účinky ostatných zaťažení pri bežnej teplote podľa už výlučne platných európskych noriem.
E-mail: maria.bellova@stuba.sk

Táto jeho výhoda sa využíva pri budovaní požiarnych stien, ktoré predstavujú prekážku pri šírení požiaru.
Napriek tejto priaznivej vlastnosti betónu musí byť každá betónová konštrukcia, navrhnutá podľa ČSN/STN EN 1992-1-1 [3], ktorá môže byť vystavená účinku požiaru, overená z hľadiska požiarnej bezpečnosti podľa normy ČSN/STN EN 1992-1-2 [4].

Postupy overovania požiarnej odolnosti betónových konštrukcií v minulosti a v sůčastnosti
V roku 2010 bola koncom marca zrušená norma ČSN/STN 73 0821 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí [1] z roku 1974, v ktorej boli uvedené prehľadné univerzálne tabuľky na preukázanie požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov z rôznych materiálov. Tá vznikla na základe požiarnych skúšok, výskumu, výpočtov a prác Výzkumného ústavu pozemních staveb (VÚPS) Praha ešte v bývalom Československu. V praxi sa táto norma veľmi dobre osvedčila a stala sa často používanou pomôckou na preukázanie požiarnej odolnosti rôznych konštrukčných prvkov.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 11-12/2011).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki.
© 2007