arrows Analýzy, trendy arrows Požární bezpečnost staveb arrowsPožární průzkum šikmého zauhlovacího mostu v Elektrárně Tušimice II
grafické podklady: autor
text: Slavomír Entler
číslo: 11-12/11
Požární průzkum šikmého zauhlovacího mostu v Elektrárně Tušimice II

· Šikmý zauhlovací most pásů T12
Požární inženýrství poskytuje projektantům odpovědi na otázky požární bezpečnosti, které obvyklým postupem požárně bezpečnostního řešení zjistit nelze. V příspěvku uvedeném případě šikmého zauhlovacího mostu v Elektrárně Tušimice II vedlo obvyklé požárně bezpečnostní řešení v případě detekce požáru systémem EPS k ohrožení zasahujících hasičů. Požární inženýrství umožnilo problém vyřešit.
odeslat odeslat    tisk tisk
Ing. Slavomír Entler
Ing. Slavomír EntlerAbsolvoval Moskevský energetický institut, obor jaderné elektrárny a zařízení. Do roku 1991 pracoval v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži na výzkumu v rámci programu mezinárodního termojaderného reaktoru ITER. Od roku 1991 se zabývá projektováním EPS a požární bezpečností  staveb. V současnosti působí ve firmách Profitech s.r.o. a Elektra Zlín s.r.o. Je autorizovaným inženýrem pro požární bezpečnost staveb a techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení.
E-mail: entler@profitech.cz

Požární průzkum
V rámci Komplexní obnovy elektrárny Tušimice II vznikla diskuze týkající se automatického spuštění hašení systémem stabilního hasicího zařízení (SHZ) na šikmém zauhlovacím mostu dopravníkových pásů T12. Podle původního požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) mělo být hašení automaticky zahájeno nejpozději do 5 minut od vyhlášení poplachu elektrickou požární signalizací (EPS), aby nebyla ohrožena stabilita konstrukce mostu. Ve stanoveném intervalu však nebylo možné provést fyzicky náročný požární průzkum mostu. Požární průzkum je přitom nezbytný z důvodu poplachy. Falešný požární poplach následovaný hašením naložených dopravníkových pásů by na šikmém mostu mohl, v krajním případě, znamenat až několikadenní odstávku celé elektrárny. Proto byl stanoven úkol zhodnotit vliv odkladu automatického spuštění hašení na vývoj požáru a na nosnost a celistvost konstrukce mostu.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 11-12/2011).Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki.
© 2007