arrows Analýzy, trendy arrows Požární bezpečnost staveb arrowsPožární odolnost obvodových stěn NED, PD z přírodních a recyklovaných materiálů
grafické podklady: archiv autorů
text: Jan Růžička, Marek Pokorný
číslo: 11-12/11
Požární odolnost obvodových stěn NED, PD z přírodních a recyklovaných materiálů

· Snímek z termokamery v cca 63. minutě zkoušky
Požadavky na snížení energetické náročnosti staveb se v současnosti stávají nedílnou součástí návrhu kvalitních staveb. Koncept staveb navržených v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu je obecně přijímán jako řešení, které tyto požadavky naplňuje.
odeslat odeslat    tisk tisk
Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Ing. Jan Růžička, Ph.D.Absolvent Stavební fakulty ČVUT, obor Pozemní stavby a architektura. Působí jako odborný asistent na katedře konstrukcí pozemních staveb a ve Výzkumném centru CIDEAS na FSv ČVUT. Je praktikujícím architektem ve volném sdružení architektů atelier KUBUS.
E-mail: jan.ruzicka@fsv.cvut.cz
Spoluautor:
Ing. Marek Pokorný
E-mail: marek.pokorny.1@fsv.cvut.cz

Specifickými vlastnostmi obvodových konstrukcí staveb navržených v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu jsou mj. velké objemy teplených izolací, velké tloušťky konstrukcí a relativně komplikovaná souvrství. V souladu s obecnými principy udržitelné výstavby [1] je snaha co nejvíce snížit negativní environmentální dopad těchto konstrukcí [2], což znamená mj. i využívat tzv. environmentálně efektivní materiály, tj. materiály z obnovitelných, recyklovaných či snadno recyklovatelných zdrojů nebo materiálů s co nejmenšími hodnotami svázaných emisí CO2, SO2 a zabudované energie. Do popředí zájmu se tak dostávají především konstrukční, tepelně izolační a pohledové materiály na bázi dřeva nebo celulózy, ale také z konopí, slámy, rákosu, ovčí vlny, dále pak jílové obkladové desky a omítky, ale i výrobky z recyklovaného plastu nebo z recyklovaných nápojových kartonů.
Všechny tyto materiály, současně subtilní nosné prvky konstrukcí, velké tloušťky tepelných izolací, náročné kotvení jednotlivých vrstev představují z hlediska požární odolnosti těchto konstrukcí specifické problémy. Cílem zkoušek požární odolnosti nosných obvodových stěn bylo ověření základních konstrukčních principů a skladeb z požárního hlediska a analýza chování materiálů v průběhu zkoušky. Požární zkoušky byly provedeny v autorizované zkušební laboratoři PAVUS, a.s., ve Veselí nad Lužnicí v roce 2011.

Zkušební stěny a skladby
¤ Zkušební stěny a skladby (zleva): Zkušební vzorek s nosnými prvky z profilů 40/140 mm se skladbami 1a, 1b. Skladby 2a, 2b s nosnou konstrukcí z I-nosníků. Nosná stěna ze slaměných balíků (skladba 3). Skladba 4a s dřevěnými nosnými profily 50/100 mm s tepelnou izolací ze slaměných balíků a směsí foukané slámy a celulózy. Skladba 4b s dřevěnými I-nosníky s konstrukčním plášťováním z desek z recyklovaného tetrapaku a s foukanou izolací ze směsi celulózy a slámy.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 11-12/2011).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Tip: Insurance working capital. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki.
© 2007